Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
TRUMPF trade show

Các sự kiện và ngày tháng

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Tập đoàn TRUMPF trong các sự kiện đối nội và đối ngoại. Từ các hội chợ thương mại, hội thảo online đến các sự kiện việc làm, có rất nhiều cơ hội để liên lạc với chúng tôi và nhận thông tin về doanh nghiệp cũng như các sản phẩm của chúng tôi.

Quý vị quan tâm tới
Quý vị quan tâm tới
Quý vị quan tâm tới

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Báo cáo thường niên

Bất kể quý vị muốn đọc báo cáo thường niên của chúng tôi trực tuyến hay đặt bản cứng. Quý vị có thể xem báo cáo mới nhất và kho lưu trữ trong những năm qua tại đây.

Dịch vụ & Thông tin liên hệ