Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Tính bền vững

Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm

Các nguyên tắc, chỉ thị nội bộ rõ ràng, các nguyên tắc công ty và các giá trị của chúng tôi tạo ra khuôn khổ để hành động chính trực – chúng tôi tự định hướng theo điều này.

Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm có ý nghĩa gì đối với chúng tôi?

Chúng tôi coi nhiệm vụ của mình là phải hành động phù hợp với các nguyên tắc về đạo đức và pháp luật. Chúng tôi đặt ra những yêu cầu cao nhất cho mình – đối với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi. Điều này cũng áp dụng cho đối thoại chính sách, vốn càng trở nên quan trọng đối với chúng tôi. 

Chúng tôi sống với sự tuân thủ.

Nhân viên của chúng tôi có trách nhiệm làm „điều đúng đắn“ trong mọi tình huống. Hệ thống quản lý tuân thủ của chúng tôi đã vạch ra đường lối cho điều đó.  

Chúng tôi coi trọng bảo mật dữ liệu.

Chúng tôi bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp trong tất cả các quy trình kinh doanh và qua đó đảm bảo thành công trong kinh doanh của chúng tôi. 

Hãy tìm hiểu thêm về các nguyên tắc của công ty chúng tôi

Thành công của doanh nghiệp chúng tôi dựa trên cách chúng tôi cùng chia sẻ một giá trị và luôn hướng tới một mục tiêu chung. Các nguyên tắc công ty của chúng tôi dựa trên các giá trị và mục tiêu này cũng như neo giữ chúng tại công ty.

Tìm hiểu thêm

Hãy tìm hiểu thêm về các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Phòng họp với bàn, ghế và một số đồ trang trí trên bàn
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham vấn cho Hội đồng quản trị về cách điều hành doanh nghiệp. Các thông tin khác về ủy ban này có thể tìm tại đây.

Hội đồng quản trị

TRUMPF là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên trường quốc tế. Gặp mặt các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Liên hệ
Dịch vụ & Thông tin liên hệ