Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Các sinh viên tốt nghiệp của TRUMPF đang trò chuyện

Sinh viên tốt nghiệp

Bạn đã tốt nghiệp đại học và muốn chứng minh khả năng của mình trong thực tế? Tại TRUMPF, chúng tôi khuyến khích sự hăng hái của bạn và chắc chắn sẽ có các lĩnh vực công việc phù hợp giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Các chương trình của chúng tôi - vô cùng hấp dẫn và riêng biệt như chính bản thân bạn vậy

"Trusting in brave ideas" – Đó là lời hứa của chúng tôi với bạn. Chúng tôi khuyến khích nhân viên biến các ý tưởng của riêng mình thành hành động thông qua tư duy khởi nghiệp, tinh thần đồng đội và sáng kiến cá nhân. Qua đó, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội khởi nghiệp lý tưởng, môi trường đảm bảo và vững chắc và các điều kiện công việc hấp dẫn.

Hãy trở thành một phần trong đội ngũ của chúng tôi

Liên hệ
Bộ phận nhân sự
E-Mail
Dịch vụ & Thông tin liên hệ