Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Nhân viên TRUMPF đang thực hiện lắp ráp bộ cộng hưởng Laser trong phòng kín

ĐỒNG BỘ - hệ thống quản lý tinh gọn của TRUMPF

ĐỒNG BỘ là tên gọi của hệ thống giá trị gia tăng được áp dụng từ năm 1998. Hệ thống này là nền tảng cho mọi quy trình kinh doanh của chúng tôi và phục vụ cho công tác điều phối các hoạt động công việc của nhân viên, phương tiện sản xuất và sản phẩm để sản xuất ra các thành phẩm chất lượng cao nhất tiết kiệm chi phí nhất.

ĐỒNG BỘ trong thực tế

Nguyên lý ẩn giấu đằng sau cơ chế ĐỒNG BỘ là sự xuất sắc thông qua tính minh bạch: Chúng tôi muốn trở thành tấm gương sáng về kinh tế, công nghệ và con người. Văn hóa cải tiến không ngừng - được gọi tắt là ĐỒNG BỘ.

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Logo TRUMPF tại sảnh chính tòa nhà trụ sở
Nguyên tắc doanh nghiệp

Thành công của doanh nghiệp chúng tôi dựa trên cách chúng tôi cùng chia sẻ một giá trị và luôn hướng tới một mục tiêu chung. Nguyên tắc doanh nghiệp tạo nền tảng vững chắc cho việc này.

Nhân viên của TRUMPF đang kiểm thử một bộ phận
Quản lý chất lượng

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dựa trên các tiêu chuẩn và phương pháp xác định cũng như nhận thức về chất lượng của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Dịch vụ & Thông tin liên hệ