Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Thông cáo pháp lý

Người khai thác trang web

TRUMPF SE + Co. KG (Holding)
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen
Đức
Điện thoại +49 7156 303-0
Fax +49 7156 303-930309
E-Mail info@trumpf.com  

Hội đồng quản trị:
Tiến sĩ Nicola Leibinger-Kammüller (Chủ tịch hội đồng quản trị)
Tiến sĩ khoa học chính trị Lars Grünert
Tiến sĩ kỹ thuật Mathias Kammüller
ThS. Quản trị kinh doanh Oliver Maassen
Tiến sĩ kỹ thuật Stephan Mayer
Tiến sĩ, luật sư. Berthold Schmidt
Tiến sĩ, luật sư. Hagen Zimer

Chủ tịch ban kiểm soát: Tiến sĩ kỹ thuật E. h. Peter Leibinger

Tòa án quận Stuttgart HRA 201460
Mã số thuế DE 146 019 590
PhG Leibinger SE, Trụ sở Ditzingen
Tòa án quận Stuttgart HRB 777882

Thông tin bổ sung về TRUMPF Financial Services GmbH

TRUMPF Financial Services GmbH
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen
Điện thoại +49 7156 303-0
Fax +49 7156 303-930309
E-Mail: leasing@de.trumpf.com

Giám đốc điều hành:
Hans-Joachim Dörr
Johannes Krauß

Chủ tịch ban kiểm soát: Tiễn sĩ khoa học chính trị Lars Grünert

Tòa án quận Stuttgart HRB 206107
Mã số thuế DE 284325906

Ban kiểm soát:
Cơ quan giám sát tài chính Liên bang
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
www.bafin.de  

Dịch vụ & Thông tin liên hệ