Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Các sản phẩm TRUMPF

Doanh nghiệp công nghệ cao TRUMPF chuyên cung cấp giải pháp sản xuất trong các lĩnh vực như máy công cụ, công nghệ Laser, điện tử và máy gia công cầm tay. Không chỉ phụ thuộc vào điều đó, cho dù các thách thức của quý vị trong công nghiệp sản xuất có đặc biệt và phức tạp đến đâu, quý vị cũng có thể tin tưởng vào các sản phẩm sáng tạo này. Là đối tác với khách hàng, chúng tôi định hướng kết nối số trong công nghiệp sản xuất thông qua các dịch vụ tư vấn, nền tảng và phần mềm.

Dịch vụ & Thông tin liên hệ