Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Trách nhiệm, CSR,
Tính bền vững

Xã hội và cộng đồng

Là một công ty gia đình, chúng tôi mong muốn tham gia tích cực vào xã hội. Do đó, chúng tôi cam kết với nhân viên của mình và với cộng đồng.

Chúng tôi tham gia xã hội và cộng đồng như thế nào?

Cam kết tạo ra giá trị gia tăng. Là một công ty gia đình, chúng tôi là một phần của xã hội và do đó hành động theo niềm tin chắc chắn rằng các công ty phải có trách nhiệm về hệ thống giá trị cộng đồng của chúng tôi và gắn liền với đời sống xã hội.  

Chúng tôi quan tâm đến phúc lợi của nhân viên.

Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên của mình, cho phép họ thực hiện trách nhiệm và quyền tự do cá nhân. 

Chúng tôi hỗ trợ các dự án giáo dục và nghiên cứu.

Với cam kết trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, chúng tôi muốn thu hút mọi người về các ngành nghề MINT, thúc đẩy các chủ đề trong tương lai và đảm bảo công bằng giáo dục. 

Chúng tôi hỗ trợ các dự án nghệ thuật và văn hóa.

Chúng tôi muốn mang đến không gian cho nghệ thuật và văn hóa và do đó tạo ra một môi trường đầy cảm hứng cho những cải tiến.

Chúng tôi là những người khởi xướng và ủng hộ các dự án xã hội.

Với các dự án xã hội của mình, chúng tôi hỗ trợ những người thiệt thòi trong xã hội và từ đó tăng cơ hội bình đẳng trong xã hội. 

Chúng tôi hành động có trách nhiệm

một nhóm nhân viên của TRUMPF đang nói chuyện

Đối với nhân viên của chúng tôi

Là một chủ lao động có trách nhiệm, điều quan trọng đối với chúng tôi là mang đến cho nhân viên của mình quyền tự do sáng tạo cá nhân và môi trường làm việc an toàn, từ đó thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.  

Đối với cộng đồng

Cam kết xã hội

Chúng tôi chịu trách nhiệm với tư cách là một phần của xã hội. Hãy tìm hiểu những dự án xã hội mà chúng tôi thực hiện để đạt được điều này. 

Nhân viên của TRUMPF với chi nhánh
Đào tạo và nghiên cứu

Là doanh nghiệp công nghệ cao, chúng tôi phát triển mạnh mẽ nhờ các ý tưởng mới mẻ và động lực thúc đẩy. Khi đó, giáo dục là cơ sở cho sự đổi mới và tiến bộ. Hãy khám phá những dự án mà chúng tôi hỗ trợ. 

Nhân viên của TRUMPF nói chuyện trước một bức tranh
Nghệ thuật và văn hóa

Nghệ thuật và văn hóa tạo ra một môi trường đầy cảm hứng cho những cải tiến. Hãy tìm hiểu các dự án văn hóa và nghệ thuật mà chúng tôi hỗ trợ. 

Dịch vụ & Thông tin liên hệ