Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Đăng ký nhận bản tin của TRUMPF qua E-Mail.

Quý vị hãy đảm bảo cho mình có lợi thế kiến thức! Với bản tin của Tập đoàn toàn cầu TRUMPF, quý vị sẽ nhận được các bản tin mới vô cùng thú vị mỗi tháng một lần trực tiếp từ trụ sở chính của TRUMPF tại Đức. Và các bản tin E-Mail của trụ sở TRUMPF tại khu vực của quý vị cung cấp cho quý vị các thông tin về hội chợ, sự kiện, các chương trình sản phẩm và các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khu vực của quý vị.

Dữ liệu của quý vị

Chúng tôi cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ quốc gia của quý vị. Nếu ngôn ngữ này không khả dụng, quý vị ưu tiên sử dụng ngôn ngữ nào?

Do chúng tôi muốn thu thập thông tin chính xác theo lĩnh vực quan tâm của quý vị, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết chủ đề quan tâm hàng đầu của quý vị.