Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Các bản báo cáo thường niên

Bất kể quý vị muốn đọc báo cáo thường niên của chúng tôi trực tuyến hay đặt bản cứng. Quý vị có thể xem báo cáo mới nhất và kho lưu trữ trong những năm qua tại đây.

Tiêu đề: 100

TRUMPF đã tổ chức một lễ kỷ niệm quan trọng với báo cáo thường niên 2022/23 – 100 năm lịch sử đổi mới. Tài liệu về mốc son lịch sử không chỉ giúp bạn nhìn lại quá khứ mà còn đưa ra cái nhìn đầy cảm hứng về 100 năm tới.

Báo cáo thường niên 2022/23
Báo cáo thường niên 2022/23

Chức danh: 100

Báo cáo thường niên 2021/22
Báo cáo thường niên 2021/22

Tiêu đề: tiến về phía trước

Báo cáo thường niên 2020/21
Báo cáo thường niên 2020/21

Tiêu đề: Bên ngoài

Báo cáo thường niên 2019/20
Báo cáo thường niên 2019/20

Tiêu đề: Thế giới đang thay đổi

Mẫu bản cứng

Quý vị hãy đặt bản cứng báo cáo thường niên mới nhất của chúng tôi.

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Phòng họp với bàn, ghế và một số đồ trang trí trên bàn
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham vấn cho Hội đồng quản trị về cách điều hành doanh nghiệp. Các thông tin khác về ủy ban này có thể tìm tại đây.

Hội đồng quản trị

TRUMPF là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên trường quốc tế. Gặp mặt các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Liên hệ
Bộ phận truyền thông doanh nghiệp
Đến tư vấn viên
Dịch vụ & Thông tin liên hệ