Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Nhóm các học viên và sinh viên

Học sinh

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh, máy tính lượng tử: bạn có biết rằng TRUMPF, một trong những công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới, đang nghiên cứu những chủ đề này? Với chương trình học nghề hoặc vừa học vừa làm tại TRUMPF, bạn sẽ định hình tương lai – của bạn và của chúng ta! Qua đó, bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự hỗ trợ mọi lúc mọi nơi của chúng tôi cũng như sự cởi mở và tính bền vững của một doanh nghiệp gia đình quốc tế. Bạn có thể mong đợi các nhiệm vụ và dự án thú vị tại một trong 70 công ty con của chúng tôi trên khắp thế giới cũng như lương học nghề hấp dẫn. Nghe tuyệt chứ? Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất: Với rất nhiều cơ hội đào tạo nâng cao, chúng tôi muốn mang đến cho bạn những triển vọng không chỉ dừng lại ở việc học tập và đào tạo.

Chúng tôi có thể mang tới cho bạn những gì

Chúng tôi cung cấp rất nhiều ngành nghề đào tạo và chương trình đại học kép tại nhiều nước khác nhau, cũng như trong lĩnh vực kỹ thuật, thương mại, công nghệ thông tin. Bạn có thể liên tục phát triển. 

Chương trình đại học kép TRUMPF

Werde Teil unseres Teams

Liên hệ
Bộ phận nhân sự
E-Mail
Dịch vụ & Thông tin liên hệ