Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Phòng họp với bàn, ghế và một số đồ trang trí trên bàn

Ban kiểm soát Tập đoàn TRUMPF

Ban kiểm soát của chúng tôi tư vấn cho ban lãnh đạo về việc quản lý công ty. Ban kiểm soát thường xuyên thảo luận về các chiến lược và phát triển kinh doanh. Ban kiểm soát theo dõi ngân sách cũng như mọi dự án đầu tư và mua sắm quan trọng. Cả hai bên hợp tác tin cậy, hữu hiệu và có hiệu quả. Ban kiểm soát của chúng tôi bao gồm mười hai thành viên.

Tiến sĩ Peter Leibinger

Cổ đông của TRUMPF SE + Co. KG và chủ tịch ban kiểm soát của Leibinger SE

Renate Luksa*
Phó chủ tịch Ban kiểm soát của Leibinger SE,
Chủ tịch ban điều hành doanh nghiệp TRUMPF Máy công cụ SE + Co. KG, Ditzingen

Kathrin Anandasivam*
Trưởng bộ phận quản lý Agile toàn cầu MT của TRUMPF máy công cụ SE + Co. KG, Ditzingen

Tiến sĩ Markus Flik
Chuyên gia tư vấn, thành viên ban kiểm soát và hội đồng tư vấn, Stuttgart

Stefan Fuchs
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Fuchs Petrolub SE, Mannheim

Alexander Hasselbächer*
Đại diện được ủy quyền đầu tiên/giám đốc điều hành của IG Metall Stuttgart, Stuttgart

Dirk Hölsch*
Chủ tịch Ban điều hành của TRUMPF Laser GmbH, Schramberg

Giáo sư kỹ sư/thạc sỹ kiến trúc Regine Leibinger
Giám đốc điều hành và thành viên góp vốn công ty Barkow Leibinger Architects, Berlin

Rainer Neske
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng bang-Baden-Württemberg, Stuttgart

Carolin Peth*
Chủ tịch ban điều hành của TRUMPF máy công cụ SE + Co. KG, Hettingen

Elke Reichart
Thành viên ban kiểm sát của Bechtle AG, Neckarsulm và SUSE S.A., Luxembourg (LU); Giám đốc không điều hành của Esure Group plc, Reigate, Surrey (GB)

Robert Schuritz*
Chủ tịch ban điều hành của TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG, Pasching 

* Đại diện người lao động

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Hội đồng quản trị

TRUMPF là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên trường quốc tế. Gặp mặt các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Báo cáo thường niên

Bất kể quý vị muốn đọc báo cáo thường niên của chúng tôi trực tuyến hay đặt bản cứng. Quý vị có thể xem báo cáo mới nhất và kho lưu trữ trong những năm qua tại đây.

Tải về
Dịch vụ & Thông tin liên hệ