Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Một nhóm nhân viên của TRUMPF đang họp

Thế giới là thị trường của chúng tôi

TRUMPF là một công ty toàn cầu với hơn 70 công ty con trên 30 quốc gia. Các địa điểm khác nhau và nền văn hóa khác nhau khiến việc hợp tác quốc tế trở thành một nhân tố thành công quan trọng.

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế là thực tế hiển hiện tại công ty chúng tôi. Các tổ chức cùng hợp tác làm việc về các chủ đề quốc tế khác nhau và ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp toàn cầu của TRUMPF. Đội ngũ nhà phát triển làm việc chuyên về một dòng sản phẩm trên toàn thế giới. Các nhóm dự án và khu vực chức năng làm việc hợp tác trên toàn thế giới. Các loại máy móc của chúng tôi được sản xuất và lắp ráp tại các dây chuyền sản xuất trên toàn thế giới. Nói tóm lại: Chúng tôi sống và thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa nội bộ.

Một nhân viên TRUMPF đang rời tòa nhà

Để triển khai thành công dự án hợp tác quốc tế , điều quan trọng là phải kết nối quốc tế giữa nhân viên và ban quản lý điều hành của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp nhiều khả năng khác nhau:

  • Nó bắt đầu ngay từ những nhân tài trong tương lai của chúng tôi trong khung chương trình khởi nghiệp hoặc thực tập.
  • Luân chuyển thời gian dài hoặc làm việc trong các dự án giới hạn thời gian của nhân viên được chúng tôi coi như một cơ hội thay đổi.
  • Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ các vị trí công việc quốc tế và xuyên quốc gia.

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Nhân viên TRUMPF đang đi lên cầu thang
Cơ hội phát triển

Một doanh nghiệp tiên tiến phát triển bằng các ý tưởng táo bạo. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển nhân sự, thế mạnh và ý thức sáng tạo của họ.

5 lý do tốt nhất cho TRUMPF

Là một doanh nghiệp gia đình toàn cầu, chúng tôi cung cấp công việc ổn định kèm theo các cơ hội phát triển cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp ưu việt.

Nhân viên TRUMPF đang ngồi theo hàng và nở nụ cười rạng rỡ
Đa dạng

Đa văn hóa, đa dạng, cơ hội bình đẳng: Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi có sự hợp tác tự tin của những con người khác nhau.

Liên hệ
Bộ phận nhân sự
E-Mail
Dịch vụ & Thông tin liên hệ