Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Nhân viên TRUMPF đang ngồi theo hàng và nở nụ cười rạng rỡ

Đa dạng

Những cuộc gặp gỡ đa dạng luôn làm doanh nghiệp chúng tôi có sức mạnh phong phú hơn. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, doanh nghiệp chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu những con người khác nhau cùng tự tin tham gia định hình nó.

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Một nhóm nhân viên của TRUMPF đang họp
Làm việc ở nước ngoài

Chúng tôi luôn ủng hộ các ý tưởng táo bạo làm việc ở nước ngoài. Điều này tăng cường cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác quốc tế bền vững. Lưu trú nước ngoài là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp tại công ty chúng tôi.

Nhân viên TRUMPF đang đi lên cầu thang
Cơ hội phát triển

Một doanh nghiệp tiên tiến phát triển bằng các ý tưởng táo bạo. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển nhân sự, thế mạnh và ý thức sáng tạo của họ.

5 lý do tốt nhất cho TRUMPF

Là một doanh nghiệp gia đình toàn cầu, chúng tôi cung cấp công việc ổn định kèm theo các cơ hội phát triển cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp ưu việt.

Liên hệ
Bộ phận nhân sự
E-Mail
Dịch vụ & Thông tin liên hệ