Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Bản quyền và thương hiệu

Toàn bộ văn bản, hình ảnh, đồ họa, hình động, video, âm thanh và các nội dung khác của trang web này cũng như cấu trúc liên quan đều được luật bản quyền và các luật khác bảo vệ. Nghiêm cấm sao chép, thay đổi hoặc sử dụng các nội dung được đề cập trong các ấn bản in hoặc điện tử mà không có sự đồng ý trước đó của doanh nghiệp TRUMPF SE + Co. KG.

Trừ khi có các quy định khác, bằng sáng chế, thương hiệu và tác phẩm có bản quyền trình bày trên trang web này thuộc tài sản trí tuệ của doanh nghiệp TRUMPF SE + Co. KG. Quy định này được áp dụng cụ thể cho nhãn hiệu, biểu tượng và biển tên của TRUMPF.

Dịch vụ & Thông tin liên hệ