Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Tính bền vững tại TRUMPF

Tính bền vững là một phần trong chiến lược. Chúng tôi đảm nhận trách nhiệm về bảo vệ khí hậu và môi trường, với cam kết về xã hội và cộng đồng cũng như quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm. 

Tính bền vững có ý nghĩa gì đối với TRUMPF?

TRUMPF là một công ty gia đình – chúng tôi suy nghĩ lâu dài và hành động có trách nhiệm. Bảo vệ khí hậu và môi trường, cam kết xã hội và cộng đồng cũng như quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm là nền tảng của chiến lược bền vững của TRUMPF. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng mà chúng tôi luôn theo đuổi. 

Chúng tôi muốn giảm tải cho khí hậu càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi đã sản xuất cân bằng không CO2 từ năm 2020. Để được mục tiêu này, chúng tôi đã thông qua một chiến lược về khí hậu dựa trên lộ trình giảm 1,5 độ theo Thỏa thuận Paris về khí hậu.  

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bảo vệ khí hậu.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tìm ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng hoặc vật liệu. 

Chúng tôi cam kết với nhân viên của mình và với cộng đồng.

Chúng tôi tạo ra một nơi làm việc an toàn và hiện đại cho nhân viên của mình, tham gia vào các tình huống khẩn cấp về xã hội và hỗ trợ các dự án nghệ thuật, văn hóa và giáo dục.  

Chúng tôi đại diện cho quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm.

Các giá trị, nguyên tắc doanh nghiệp và chương trình tuân thủ của chúng tôi là cơ sở để quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm. 

TRUMPF là một công ty gia đình có lịch sử ấn tượng. Tính bền vững như một phần trách nhiệm của công ty là mối quan tâm cốt lõi đối với chúng tôi – và luôn luôn như vậy. Ngoài bảo vệ khí hậu và các khía cạnh xã hội, điều này cũng bao gồm quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm.

Tiến sĩ Nicola Leibinger-Kammüller
Tập đoàn CEO TRUMPF

Hãy tìm hiểu thêm về các mục tiêu, biện pháp và dự án của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển bền vững

Môi trường và khí hậu

Chiến lược khí hậu của chúng tôi „Climate Action 2030“ bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi – trong đó có các địa điểm, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Ngày nay, chúng tôi đã sản xuất trên cơ sở không CO2. Chúng tôi đã đặt ra cho mình các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu và môi trường cho quy trình mua và phát triển sản phẩm. 

Nhân viên khuyết tật trên xe điện tự hành Segway
Xã hội và cộng đồng

Cam kết của chúng tôi hướng đến nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi coi trọng sự đa dạng, cơ hội bình đẳng và sự hài hòa giữa cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp. Chúng tôi muốn thu hút phụ nữ quan tâm đến các ngành kỹ thuật và khuyến khích các chuyên gia trẻ. 

Quản lý doanh nghiệp

Chúng tôi tập trung vào sự thành công lâu dài của công ty. Điều này gắn liền với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Văn hóa này được hình thành bởi quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm và các quy tắc rõ ràng. 

Bạn có muốn biết làm thế nào để có thể sản xuất bền vững hơn với laser và máy móc TRUMPF không?

Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về các chức năng và quy trình của sản phẩm thông minh mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm năng lượng và vật liệu. 

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi là thành viên ở đây

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Sự nghiệp

Những công việc đầy trách nhiệm, những sản phẩm sáng tạo và một môi trường làm việc tự do và trách nhiệm cá nhân cũng như các dịch vụ được thiết kế linh hoạt và cởi mở.

Hội đồng quản trị

TRUMPF là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên trường quốc tế. Gặp mặt các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Dịch vụ & Thông tin liên hệ