Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Tính bền vững

Môi trường và khí hậu

Chúng tôi đầu tư bảo vệ khí hậu – tại các địa điểm và với các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường và khí hậu?

Là một công ty gia đình, chúng tôi hoạt động trong lâu dài. Chiến lược khí hậu của chúng tôi nhằm mục đích giảm lượng phát thải từ các hoạt động kinh doanh của toàn bộ Tập đoàn TRUMPF. Do đó, chúng tôi phát triển ngày càng nhiều sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho khách hàng của mình. Nói chung, chiến lược khí hậu của chúng tôi hỗ trợ lộ trình giảm 1,5 độ theo Thỏa thuận Paris về khí hậu và được xác nhận bởi Sáng kiến các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học.

Chúng tôi có một cái nhìn toàn diện về bảo vệ khí hậu.

Chiến lược khí hậu của chúng tôi bao gồm ba lĩnh vực hành động: Các địa điểm, sản phẩm và chuỗi cung ứng – do đó chiến lược này bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị.

Chúng tôi sản xuất cân bằng không CO2 từ năm 2020.

Điều này có thể thực hiện được bằng cách tiết kiệm năng lượng, tự sản xuất năng lượng và bù đắp qua các dự án quốc tế được chứng nhận. Mục tiêu của chúng tôi: Giảm lượng phát thải nhiều hơn trong điều kiện thực tế. 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bảo vệ khí hậu.

Chúng tôi nỗ lực hết mình để biến các sản phẩm của mình tiết kiệm năng lượng hơn. Lượng phát thải do các sản phẩm TRUMPF đang hoạt động gây ra sẽ giảm 14 phần trăm vào năm 2030.  

Chúng tôi dựa vào năng lượng tái tạo.

Tại tất cả các địa điểm, chúng tôi sử dụng điện xanh của mình hoặc mua. Đến năm 2027, chúng tôi muốn đáp ứng 10 phần trăm nhu cầu điện từ năng lượng tái tạo tự tạo.

Cân bằng CO2 - hôm nay và ngày mai

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi muốn giảm lượng phát thải trực tiếp từ các địa điểm và đội xe của chúng tôi (Phạm vi 1) và lượng phát thải gián tiếp từ việc mua năng lượng (Phạm vi 2) thêm 55 phần trăm vào năm 2030 so với năm cơ sở 2018/19. Ngoài ra, lượng phát thải gián tiếp của chúng tôi từ chuỗi giá trị ngược dòng và xuôi dòng (Phạm vi 3) sẽ giảm thêm 14 phần trăm trong cùng kỳ. 

Trình độ hiện tại của chúng ta như thế nào?

TRUMPF chỉ thải khoảng 25.000 tấn CO2 mỗi năm trong năm 2022. Điều này cho phép chúng tôi giảm một nửa lượng phát thải CO2 so với năm tài chính 2018/19 – dù vậy công ty vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng tôi là giảm 55 phần trăm lượng phát thải từ Phạm vi 1 và 2. Để hướng tới Phạm vi 3, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và giải pháp tiết kiệm năng lượng và vật liệu. Chúng tôi hiện đang nỗ lực hết mình để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư này. Do nhiều dự án phát triển có thời gian thực hiện dài nên tác động tích cực của việc giảm phát thải từ Phạm vi 3 sẽ chỉ trở nên rõ ràng trong vài năm tới.  

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2022/23

Năm tài chính cuối 2022/23

Scope 3 Upstream Emissionen: 1.428.240 t CO2 

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2018/19

Năm cơ sở 2018/19

Chứng nhận theo Tiêu chuẩn DIN EN ISO 50001
Chứng nhận theo Tiêu chuẩn DIN EN ISO 50001

Từ năm 2015, TRUMPF đã vận hành một hệ thống quản lý năng lượng cấp độ Tập đoàn theo Tiêu chuẩn ISO 50001.

Chứng nhận theo DIN EN ISO 14001
Chứng nhận theo DIN EN ISO 14001

TRUMPF vận hành hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001.​

Chính sách môi trường và năng lượng của TRUMPF
Chính sách môi trường và năng lượng của TRUMPF

Vậy nên, chúng tôi cần bảo vệ môi trường và khí hậu

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Danh mục sản phẩm TRUMPF
Sản xuất bền vững với TRUMPF

Tính bền vững là chìa khóa cho việc gia công bằng laser và gia công kim loại tấm đầy cạnh tranh của bạn. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể tiết kiệm vật liệu và năng lượng bằng máy móc và laser TRUMPF, từ đó giúp quá trình sản xuất của bạn bền vững hơn.

một nhóm nhân viên của TRUMPF đang nói chuyện
Nhân viên

Nhân viên của chúng tôi là trụ cột quan trọng nhất cho sự thành công của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc mà nhân viên của chúng tôi có thể làm việc một cách thích thú và an toàn cũng như có thể phát triển hơn nữa.

Trách nhiệm, CSR,
Xã hội và doanh nghiệp

Là một công ty gia đình, TRUMPF mong muốn tham gia tích cực vào xã hội. Hãy tìm hiểu những dự án và sáng kiến ​​mà chúng tôi tham gia và chịu trách nhiệm – cho nhân viên của chúng tôi và cho cộng đồng.

Tải về
Dịch vụ & Thông tin liên hệ