Wybór kraju/regionu i języka

MyTRUMPF

Poniższe informacje o ochronie danych przedstawione w zakładce "MyTRUMPF" obowiązują jako uzupełnienie do korzystania z naszego portalu klienta MyTRUMPF. Ogólne wskazówki, w szczególności dotyczące przysługujących Państwu praw, obowiązują również dla korzystania z MyTRUMPF.

Rejestracja do MyTRUMPF

Do korzystania z MyTRUMPF wymagana jest rejestracja na naszym portalu klienta. W ramach rejestracji dane przekazane przez Państwa podczas procesu rejestracji są przez nas przetwarzane. Wszystkie dane wymagane dla procesu rejestracji są specjalnie oznaczone. Dobrowolnie można ponadto podać inne wymagane dane.

Państwa dane wykorzystujemy w ramach aktywacji rejestracji do identyfikowania jako osoby do kontaktu klienta oraz wyświetlania treści właściwych dla klienta. W ramach rejestracja zostają Państwo przyporządkowani do jednego z naszych klientów. Na podstawie tego przyporządkowania inni pracownicy naszego przedsiębiorstwa mają dostęp do Państwa danych zapisanych w MyTRUMPF. Wyjątek stanowi przy tym oczywiście wybrane przez Państwa hasło, które zapisujemy jako wartość skrótu, co uniemożliwia podgląd w formie tekstowej. Osoby trzecie nie mają jednak możliwości dostępu.

Jeżeli dla Państwa przedsiębiorstwa udostępnimy funkcję administratora użytkownika MyTRUMPF, to uprawniony administrator klienta w Państwa przedsiębiorstwie może zobaczyć Państwa dane wprowadzone w ramach rejestracji (patrz wyjaśnienia w punkcie "Administrator użytkownika MyTRUMPF").

Przed aktywowaniem konta sprawdzamy wszystkich partnerów biznesowych pod kątem opublikowanych list sankcji. Kontrola odbywa się przez jednego z wybranych przez nas usługodawców. Nazwisko podane w ramach rejestracji jest przy tym sprawdzane z listą sankcji. Jeżeli stwierdzimy, że nazwisko znajduje się na liście sankcji, konto zostanie przez nas zablokowane. Ze względu na regularne aktualizacje list sankcji porównanie odbywa się regularnie również po rejestracji. Status kontroli jest przez nas zapisywany. Porównanie przeprowadzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6  ust. 1  lit.  RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu, aby firma TRUMPF nie wchodziła w relacje biznesową z osobami znajdującymi się na liście sankcji. Mogą Państwo również zwrócić się do naszego inspektora ds. danych osobowych, aby dowiedzieć się, jakie poszczególne listy sprawdza firma TRUMPF.

W poszczególnych krajach firma TRUMPF jest reprezentowana przez przedstawiciela. W takiej sytuacji przedstawiciel uzyskuje dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych. Dzięki przedstawicielstwom zapewniamy przetwarzanie Państwa danych zgodne z ochroną danych ze względu na uregulowania umowne.

Poza tym Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w ramach funkcjonowania konta MyTRUMPF i zostają usunięte najpóźniej rok po dezaktywowaniu konta. Podstawą prawną przetwarzania danych oznaczonych jako wymagane jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku podawania i przetwarzania danych dobrowolnych podstawą prawną jest Państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Logowanie do MyTRUMPF

Korzystanie z MyTRUMPF jest możliwe tylko po przejściu procesu logowania. W ramach logowania przetwarzamy Państwa adres e-mail oraz zapisane jako wartość skrótu hasło w celu identyfikacji Państwa jako osoby do kontaktu naszego klienta. W ten sposób zapewniamy, aby do naszej platformy dostęp mieli tylko upoważnieni użytkownicy.

W ramach procesu logowania sprawdzamy status kontroli listy sankcji przez porównanie z danymi w naszym systemie. Nie następuje przy tym porównanie z listami sankcji. Odczytywany jest jedynie status uprawnienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach logowania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Porównanie statusu kontroli listy sankcji wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

Przywracanie hasła

W funkcji przywracania hasła można zresetować swoje hasło. Konieczne jest do tego wprowadzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Po wprowadzeniu adresu e-mail otrzymają Państwo od nas łącze, przez które można utworzyć nowe hasło. Wybrane hasło zapisujemy jako wartość skrótu, a nie w postaci tekstowej. Osoby trzecie nie mają jednak możliwości dostępu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Administrator użytkownika MyTRUMPF

Umożliwiamy klientom samodzielne administrowanie dostępami do MyTRUMPF w ramach funkcji "Administrator użytkownika MyTRUMPF". Funkcję administratora użytkownika MyTRUMPF aktywujemy tylko po indywidualnym uzgodnieniu z naszymi klientami.

Administrator użytkownika MyTRUMPF może zapraszać do MyTRUMPF kolejnych członków przedsiębiorstwa. Wymagane jest przy tym podanie adresów e-mail kolejnych członków przedsiębiorstwa. Zaproszeni członkowie otrzymują następnie e-mail z łączem do aktywowania konta. Jeżeli łącze do aktywowania konta nie zostanie wykorzystane w ciągu 30 dni od wysłania, konto znajdujące się w procesie aktywacji zostanie automatycznie usunięte.  Administrator użytkownika MyTRUMPF może mieć dostęp do danych osobowych członków własnej organizacji. Dostęp do danych osobowych użytkowników z innych organizacji nie jest natomiast możliwy.

Administrator użytkownika MyTRUMPF jest ponadto uprawniony do zatwierdzania lub odrzucania członków własnej organizacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wysyłanie treści

Za pomocą konta MyTRUMPF mogą Państwo przesłać rysunki i ilustracje. Przesłane treści mogą wyświetlić przede wszystkim użytkownicy kont MyTRUMPF tej samej organizacji. Przesłane treści będą tak długo zapisane przez firmę TRUMPF, aż zostaną one przez Państwa usunięte lub do zakończenia stosunków gospodarczych. Wraz z przesłaniem oświadczają Państwo, że posiadają do tego wszystkie wymagane prawa.

Zgłaszanie przypadeu serwisowego

W naszym portalu klienta MyTRUMPF można zgłaszać przypadki serwisowe dotyczące Państwa produktów firmy TRUMPF. Zapisywane są dane podane w ramach zgłoszenia oraz późniejsza komunikacja podczas przetwarzania w portalu MyTRUMPF. Obowiązkowe pola są zaznaczone. Zakres zapisanych danych jest zależny od przekazanych informacji. Firma TRUMPF przetwarza dane w celu analizy i likwidowania zgłaszanych przypadków serwisowych. Należy pamiętać, że dane osobowe podane w ramach zgłoszenia przypadku serwisowego mogą być widziane przez innych członków przedsiębiorstwa.

W razie zgłoszenia przypadku serwisowego przez aplikację serwisową TRUMPF w uzupełnieniu obowiązują odpowiednie wskazówki dla aplikacji serwisowej TRUMPF.

Jeśli zapisanie Państwa danych nie jest konieczne do wymienionych celów, łącznie z rozliczeniem ani z przyczyn prawnych, zostaną one usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zamówienia w E-Shop

Konto MyTRUMPF umożliwia dostęp do sklepów E-Shop firmy TRUMPF. Dane wprowadzone w ramach składania zamówień w sklepach E-Shop są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a następnie przechowywane przez nas przez okres wymagany przez prawo – np. do celów podatkowych jest to 10 lat. Ponadto dane te są wykorzystywane przez Grupę TRUMPF do celów reklamowych, o ile jest do dozwolone bez uzyskania odrębnej zgody. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystywania, przekazując informację na podane wyżej dane kontaktowe.

ZGODA:

TRUMPF analizuje proces zamawiania użytkownika pod kątem jego przerywania. Te dane są analizowane wyłącznie przez firmę TRUMPF. TRUMPF wykorzystuje pozyskane w ten sposób dane do nawiązania kontaktu z użytkownikiem. W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na wykonanie przez TRUMPF opisanej wcześniej analizy oraz na wykorzystanie przez TRUMPF pozyskanych informacji do nawiązania kontaktu. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać. Informacje o prawie do wycofania podane są w niniejszej Polityce Prywatności w punkcie "Państwa prawa".

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku niniejszej analizy podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dla zamówień składanych w naszej aplikacji Easy Order obowiązują informacje o ochronie danych dostępne w aplikacji.

Rezerwowanie szkoleń

Przez konto MyTRUMPF można rezerwować szkolenia oferowane przez TRUMPF. Warunkiem rezerwacji jest aktywne konto MyTRUMPF. Dane wprowadzone podczas rezerwowania szkoleń są przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia szkoleń oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami. W ramach naszych szkoleń oferujemy kontrolę efektów. W przypadku udziału w kontroli efektów podane tam przez Państwa dane będą zapisywane i analizowane. Następnie na podstawie tych danych ustalony zostanie wynik testu. Wyniki testu są przekazywane pracodawcy uczestnika po zakończeniu kontroli efektów.

Podczas rezerwowania szkoleń mogą Państwo dobrowolnie przesłać swoje zdjęcie. Jeżeli na podstawie zdjęcia można wysnuć wnioski co do poszczególnych kategorii danych osobowych (np. noszenie okularów), to Państwa zgoda obejmuje jednoznacznie również te dane.

Jeżeli podczas rezerwowania wyrażą Państwo na to zgodę, dane kontaktowe zostaną wykorzystane do przekazywania informacji o kolejnych ofertach firmy TRUMPF.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach rezerwacji szkoleń jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dobrowolnie przesłane zdjęcie przetwarzany na podstawie Państwa zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Serwis i kontakt