Wybór kraju/regionu i języka

Marketing z wykorzystaniem poczty elektronicznej (listy mailingowe)

Aby zapewnić optymalne sprostanie Państwa potrzebom i interesom, Państwa adres e-mail jest wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa należące do Grupy TRUMPF do celów reklamowych. Przekazujemy Państwu informacje o nas i naszych ofertach za pośrednictwem newslettera TRUMPF i list mailingowych. W celu umożliwienia wydajnego zarządzania marketingiem za pośrednictwem poczty e-mail, Państwa dane są wykorzystywane wewnątrz koncernu.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej potwierdzamy Państwa tożsamość w procesie podwójnej weryfikacji za pomocą potwierdzającej wiadomości e-mail.

Mogą Państwa w każdej chwili dostosować swoja subskrypcję e-maili lub zrezygnować z niej ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy kliknąć odnośnik "Osobisty profil", znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail, lub wysłać wiadomość na adres  info@pl.trumpf.com. Na stronie osobistego profilu można całkowicie zrezygnować z subskrypcji oraz dopasować i uzupełnić przekazane dane. Ponadto jako subskrybenci mogą Państwo edytować lub wyłączyć poszczególne obszary zainteresowań.

W ramach procesów związanych z wiadomościami e-mail wykorzystujemy narzędzie Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy) Dzięki zamieszczeniu jednopikselowego znacznika monitorującego, po otwarciu naszych wiadomości e-mail następuje wywołanie informacji, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników (otwarcie wiadomości, adres e-mail, godzina, adres IP). Odnośniki w naszych wiadomościach są wykonane tak, że możemy sprawdzić, czy je kliknięto. Na podstawie tych informacji możemy jeszcze lepiej dopasować nasze oferty do Państwa zainteresowań.

Doradcy produktowi

Na naszej stronie internetowej znajduje się internetowy doradca produktowy. Doradca produktowy umożliwia wyświetlenie odpowiednich i pasujących produktów na podstawie udzielonych odpowiedzi na wybrane pytania. Dostawcą rozwiązania w zakresie doradztwa produktowego jest firma excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Poczdam (dalej "excentos“).

Jeśli użytkownik udzielił zgodę, wybrane odpowiedzi, działania nawigacyjne i wszelkie informacje o zakupach są gromadzone w celu optymalizacji. Dane te przetwarzamy w celu doradzania klientom i przygotowania oferty.

Z doradcy produktowego można korzystać bez podawania dodatkowych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest wymagane tylko w przypadku zapytania o detal wzorcowy lub ofertę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO.

Ponadto odpowiedzi, działania nawigacyjne i wszelkie informacje o zakupach są przechowywane anonimowo w systemie analityki internetowej obsługiwanym przez excentos. Ponadto niezbędne usługi infrastrukturalne (takie jak Cloudflare) gromadzą adresy IP i czynności użytkowników w ramach uzasadnionej równowagi interesów w celu odparcia cyberataków. Jest to niezbędny środek bezpieczeństwa, aby móc oferować usługi doradcze w zakresie produktów. Dane te są przechowywane jedynie tymczasowo (do 4 godzin), aby móc zidentyfikować potencjalne wzorce ataków. W tym okresie możliwe jest pośrednie przypisanie czynnościom użytkowania na podstawie znaczników czasu. Po tym okresie adresy IP wraz ze wszystkimi danymi dziennika są całkowicie usuwane przez excentos.

Udział w loteriach

Udział w loteriach i konkursach oznacza wyraźną zgodę uczestnika na przechowywanie niezbędnych danych przez Grupę TRUMPF przez okres trwania loterii w celu jej przeprowadzenia. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na publikację pełnego imienia i nazwiska na odpowiednich stronach internetowych w przypadku wygranej. Nie ma przy tym prawa do roszczeń z tytułu takiej publikacji. Dane zgromadzone podczas loterii są ponadto wykorzystywane przez Grupę TRUMPF wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo w celu reklamowania produktów. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zapytania składane za pomocą formularzy kontaktowych

W różnych miejscach na naszych stronach internetowych w punkcie "Kontakt" oferujemy odwiedzającym możliwość kierowania do nas zapytań związanych z naszymi produktami. Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych. Dane są przetwarzane, zapisywane i wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a w przypadku zapytań ze środowiska przemysłowego (B2B) wykorzystywane do celów reklamowych, o ile jest to dozwolone bez specjalnej zgody. Wobec takiego wykorzystywania można w każdej chwili wyrazić sprzeciw, przekazując informacje na podane wyżej dane kontaktowe. Po przetworzeniu zapytania Państwa dane są przez nas usuwane.

Friendly Captcha

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Friendly Captcha firmy Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Usługa Friendly Captcha jest osadzona w naszych formularzach kontaktowych i służy do odróżniania uzasadnionych zapytań ludzi od zautomatyzowanych i niepożądanych zapytań wysyłanych przez oprogramowanie. Celem przetwarzania danych jest zminimalizowanie liczby niepożądanych zapytań za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych. Po wywołaniu naszego formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane osobowe: informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, pochodzenie i identyfikator odsyłacza, łamigłówka kryptograficzna, wersja widżetu Friendly Captcha oraz stempel czasowy. Ponadto Friendly Captcha przechowuje anonimowy licznik do dynamicznego dostosowywania zadania kryptograficznego. Adresy IP są anonimizowane za pomocą wartości skrótu. Dane są wysyłane do serwera Friendly Captcha. Serwer zgłasza nam, czy żądanie zostało przesłane przez człowieka czy przez oprogramowanie i udostępnia pole kontaktowe na zapytania od ludzi. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO ("Prawnie uzasadniony interes"). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest oddzielenie uzasadnionych zapytań przesyłanych przez ludzi od niepożądanych pytań generowanych przez oprogramowanie. Po przetworzeniu zapytania użytkownika zebrane dane zostaną natychmiast usunięte, chyba że obowiązują ustawowe okresy przechowywania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Friendly Captcha pod adresem: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Przesyłanie treści za pomocą strony internetowej / wiadomości e-mail

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo wczytać rysunki i ilustracje lub zlecić ich przesłanie za pośrednictwem naszego działu sprzedaży. Przesłane treści zostaną usunięte wraz z zakończeniem stosunków biznesowych. Wraz z przesłaniem lub przekazaniem danych do firmy TRUMPF oświadczają Państwo, że posiadają wszystkie konieczne do tego prawa.

Logowanie do wydarzeń cyfrowych

Za pośrednictwem naszej strony mają Państwo możliwość rezerwacji wydarzeń cyfrowych. Dane podane przy rezerwacji wydarzeń cyfrowych będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń. Wprowadzone przez Państwa dane logowania (adres e-mail oraz samodzielnie ustawione hasło) zostaną zapisane na potrzeby przyszłych rezerwacji. Oczywiście zapisanie hasła nie następuje w formie zwykłego tekstu, lecz jako wartość zaszyfrowana. Państwa dane będą zapisane tak długo, dopóki nie przekażą nam Państwo, że chcą je Państwo usunąć. Jeśli przez dłuższy czas nie dojdzie do żadnej rezerwacji, dane zostaną usunięte automatycznie.

Serwis i kontakt