Wybór kraju/regionu i języka

Usługi EMC

Przy wykonywaniu kontroli kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w ramach deklaracji producenta zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/UE firma TRUMPF Hüttinger korzysta z własnego centrum badawczego EMC.

Tutaj wykonujemy następujące kontrole

  • Emisja przewodzona: 150 kHz – 30 MHz
  • Emisja promieniowania: 9 kHz – 1000 MHz

- Zgodnie z CISPR16

- Pole swobodne z odległością pomiarową 10 m

  • Odporność na zakłócenia zgodnie z:

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Wyposażenie

  • Tarcza obrotowa o średnicy 4,5 m i udźwigu 3 t
  • Woda chłodząca 500 l/min
  • 3-fazowe zasilanie prądowe przedmiotu badanego, wielopoziomowe 200 – 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
  • Układ zastępczy (LISN) – pobór mocy znamionowej do 400 A (3-fazowy)
  • Sieć sprzęgająca – pobór mocy znamionowej maks. do 100 A

Korzyści

Zamierzasz wykonać kontrole kompatybilności elektromagnetycznej, ale nie masz własnego laboratorium badawczego EMC? Skorzystaj z naszych usług! Więcej informacji na ten temat przedstawionych jest w dostępnej do pobrania ulotce.

Serwis i kontakt