Wybór kraju/regionu i języka
Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik

Indywidualne rozwiązania grzewcze

Rozgrzewamy się tam, gdzie inni się poddają.

Dzięki atrakcyjnej kombinacji szybkości, trwałości, kontroli i wydajności energetycznej nagrzewanie indukcyjne oferuje duże korzyści w wielu procesach produkcyjnych realizowanych w licznych branżach. Obszary i możliwości zastosowania są przy tym prawie nieograniczone. TRUMPF Hüttinger to Twój doświadczony partner w planowaniu i projektowaniu skutecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb procesów związanych z nagrzewaniem. Niezależnie od tego, jak złożone są wartości zadane – razem zaprojektujemy optymalne rozwiązanie i będziemy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowolony będzie nasz klient.

Niskie nakłady inwestycyjne

Studium wykonalności przy minimalnych nakładach inwestycyjnych

Zoptymalizowane pod względem kosztów procesy produkcji

Wzrost efektywności i redukcja kosztów w wyniku zoptymalizowanego procesu nagrzewania

Dopasowane rozwiązania

Rozwiązania dostosowane do produkcji

Wieloletnie doświadczenie

Na naszych doświadczonych inżynierach można polegać!

Induction heating by TRUMPF Hüttinger

Rozwiązania dla wszystkich zastosowań

Zastosowania klasyczne
 • Hartowanie, wyżarzanie
 • Nagrzewanie (przewody)
 • Topienie
 • Obkurczanie
 • Suszenie
 • Klejenie
 • Uszczelnianie
 • Spawanie rur
 • Lutowanie
 • Obróbka termiczna
 • Łączenie
 • Kucie
 • Zmiękczanie
Zastosowania specjalne
 • Wyciąganie kryształów
 • Epitaksja
 • Ciągnienie strefowe
 • Topienie w zimnym tyglu
 • Plazma sprzężona indukcyjnie
 • Plazma sprzężona pojemnościowo

Projektowanie procesów indukcyjnych

Przebieg

Krok 1: Analiza
 • Analiza właściwości materiałów oraz środowiska procesowego
 • Analiza parametrów procesowych, np. temperatury początkowej i końcowej, jakości powierzchni obrabianej, geometrii, czasu nagrzewania i cyklu, izolacji termicznej itp.
Krok 2: Przygotowanie rozwiązania

Próby laboratoryjne: 

 • Zdefiniowanie i uwzględnienie warunków ramowych
 • Przygotowanie testów aplikacyjnych
 • Dostosowanie zasilania prądowego
 • Ustawianie systemów pomiaru temperatury i układów regulacji
 • Wykonanie induktora testowego

Numeryczna symulacja za pomocą programu COMSOL: 

 • Wykonanie modelu 2D lub 3D z uwzględnieniem geometrii elementów i otoczenia
Krok 3: Faza testowa i optymalizacja

Badania laboratoryjne:

 • Dostosowanie i optymalizacja induktora testowego
 • Określenie parametrów elektrycznych i termicznych
 • Określenie geometrii induktora

Numeryczna symulacja za pomocą programu COMSOL:

 • Wykonanie obliczeń
 • Dostosowanie i optymalizacja modelu
 • Wykonanie obrazów pola (temperatura, pole magnetyczne itp.)
 • Określenie parametrów elektrycznych i termicznych
 • Określenie geometrii induktora
Krok 4: Realizacja
 • Dokumentacja wyników
 • Wdrożenie indywidualnie zaprojektowanej aplikacji do przebiegu produkcji
 • Na życzenie: Uruchomienie na miejscu
Kontakt
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
E-mail
Pobieranie
Serwis i kontakt