SheetMaster, integrierter Werkzeugwechsler

Automatizačné komponenty pre vysekávacie a kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Stroj, vhodné varianty automatizácie a techniky programovania: Profitujte z koncepcií vytvorených na kľúč, ponúkaných z jednej dielne.

Nakladanie, vykladanie a triedenie

SheetMaster, Beladen von Rohmaterial sowie Entladen und Sortieren von Fertigteilen

SheetMaser nie len nakladá a vykladá materiál do Vášho stroja, ale aj spoľahlivo triedi Vaše dielce.

SheetMaster

Pomocou zariadenia SheetMaster TRUMPF môžete automatizovane a teda ekonomicky a spoľahlivo nakladať a vykladať mateiál do Vášho vysekávacieho alebo kombinovaného stroja. Prísavky uchopia plech alebo prístrih z nakladacej stanice a dopravia ich na stôl stroja. Zariadenie SheetMaster ukladá hotové diely na vykladací podstavec. Pomocou prídavných komponentov a možností pripojenia je možné efektívne doplniť automatizačný komponent.

 • TruPunch 3000 / 5000
 • TruMatic 6000 / 6000 fiber / 7000

Nakladanie a vykladanie

SheetMaster Compact, platzsparende Einstiegslösung zum Be- und Entladen

Pomocou zariadenia SheetMaster Compact automatizovane a spoľahlivo nakladáte do stroja surové tabule plechu alebo prístrihy. Okrem toho bezpečne vykladáte tabule s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint ako aj zvyškové mriežky.

SheetMaster Compact

Pomocou priestorovo úsporného zariadenia SheetMaster Compact vstúpite do automatizovaného obrábania vysekávaním. Spoľahlivo a efektívne nakladá plech alebo prístrihy do stroja a vykladá hotové tabule s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint ako aj zvyškové mriežky. Vďaka tomu bude Vaše zariadenie pracovať výrazne produktívnejšie, pričom nepotrebuje viac miesta na inštaláciu.

 • TruPunch 1000 (S19) / 2000 / 3000
 • TruMatic 1000 fiber

Triedenie

SortMaster Box, Entladen und Sortieren von Fertigteilen

Automatizované triedenie malýách dielcov vyrieši SortMaster Box a SortMaster Box Linear.

SortMaster Compact

SortMaster Compact automatizovane a bezpečne vykladá diely z Vášho vysekávacieho alebo vysekávacieho-laserového zariadenia. Potrebuje na to len málo miesta. Filigránske prísavky uchopia takmer každý dielec, čím prispievajú ku krátkym dobám odoberania. SortMaster Compact triedi a stohuje hotové dielce na štandardný nosič nákladu.

 • TruPunch 1000
 • TruMatic 1000 fiber
SortMaster Box / SortMaster Box Linear

Zariadenia SortMaster Box a SortMaster Box Linear automaticky triedia malé diely až do štyroch debien – počas výroby, bez nutnosti obsluhy. Vďaka tomu budete pracovať ešte produktívnejšie.

 • TruPunch 3000 / 5000
 • TruMatic 6000 / 6000 fiber / 7000

Likvidácia

GripMaster, Restgitter und Reststreifen einfach entsorgen

Bezpečnú likvidáciu zvyškových mriežok a efektívnu manipuláciu s kovovým odpadom zabezpečuje GripMaster, ShearMaster ako aj DisposeMaster.

GripMaster

GripMaster prispieva ku komfortnej manipulácii so zvyškovými mriežkami. Automaticky odoberie zvyškovú mriežku ako aj zostatkové pásy plechu a uloží ich na kopu na stôl s nožnicovým zdvihom, bez akéhokoľvek zásahu operátora. Takto budete mať plechový odpad vždy pod kontrolou.

 • TruPunch 5000
 • TruMatic 6000 / 7000
DisposeMaster

To, čo ostane zvyšné pri vysekávaní bez zvyškovej mriežky, automaticky zlikviduje zariadenie DisposeMaster. Rozdelí na tri druhy odpadu rozsekanú zvyškovú mriežku a odpad vysekávania.

 • TruPunch 3000 / 5000

Manipulácia s nástrojmi

ToolMaster, flexibles Werkzeugsystem

Rýchla, bezpečná a pohodlná výmena nástrojov sa vykonáva automatizovane pomocou zariadenia ToolMaster alebo ToolMaster Linear.

ToolMaster / ToolMaster Linear

Zvýšte produktivitu Vašich vysekávacích a kombinovaných vysekávacich a laserových rezacích zariadení správnym zásobníkom nástrojov. Pritom je jedno či sa jedná o klasický ToolMaster alebo ToolMaster Linear – pomocou plnoautomatických systémov budete mať správny nástroj vždy k dispozícii.

 • TruPunch 3000 / 5000
 • TruMatic 6000 / 6000 fiber / 7000

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.