Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruBend 7050
TruBend 7050
Ohýbacie stroje

TruBend Séria 7000

Ergonomický vysoko rýchlostný stroj

TruBend Séria 7000, ergonomický vysoko rýchlostný stroj
TruBend Séria 7000, ergonomický vysoko rýchlostný stroj
Ohýbacie stroje

TruBend Séria 7000

Ergonomický vysoko rýchlostný stroj

Ergonomický vysoko rýchlostný stroj

TruBend Série 7000 je vzorovým príkladom pre perfektnú súhru človeka a stroja. Ergonomický a veľmi rýchly stroj ohýba malé a stredne veľké dielce priestorovo úsporne v každej výrobe, pri najlepších pracovných podmienkach. Popri vysokej miere ergonómie a nenáročnosti obsluhy dosiahnete vďaka priamemu pohonu a našim automatickým systémom merania uhla vysokú produktivitu vo veľmi dobrej kvalite. Podmienky vytvorené pre operátora sú tak pri sedení ako aj pri státí príjemné a proces výmeny nástrojov je okrem toho vďaka systému BendGuard Automatic extrémne rýchly a bezpečný.

Vysoká produktivita v najvyššej kvalite

Na našom vysoko rýchlom stroji ohýbate malé a stredne veľké dielce priestorovo úsporne, ergonomicky a vysoko produktívne.

Bezpečné a rýchle

Pracujte súčasne rýchlo a bezpečne, pretože vďaka CNC riadeniu sa zariadenie BendGuard Automatic samočinne presúva na výšku osadených nástrojov.

Premyslený priestorový zázrak

Pri svojej minimálnej ploche inštalácie zapadne kompaktný TruBend série 7000 do každej výroby a na jeho prepravu dokonca postačuje vysokozdvižný vozík.

Pohodlná obsluha

Operátor pracuje ergonomicky vďaka viacúčelovej sedačke, úložný stôl si môže nastaviť individuálne.

Koncepcia stroja TruBend Série 7000
TruBend Séria 7000, ergonomická práca

Ergonomická práca - Pri strojoch TruBend Série 7000 má ergonómia mimoriadne vysoké hodnotenie. Ako prvý ohraňovací lis na to dostal certifikát ergonómie.

TruBend Séria 7000, malý dielec

Uhly ohybu sú v poriadku spoľahlivo už od prvého dielca.

TruBend Séria 7000, dielec z hrubého plechu

Stroj TruBend Série 7000 ale ohýba v obvyklej kvalite dielce až do dĺžky 1500 mm. Vďaka svojej vyššej tlačnej sile ohýba TruBend 7050 aj dielce z patrične hrubšieho plechu.

Využitie ohraňovacieho lisu

TruBend série 7000 ohýba aj najmenšie dielce.

Využitie ohraňovacieho lisu

Malé, presné ohyby nie sú pre TruBend série 7000 žiaden problém

Využitie ohraňovacieho lisu

Na stroji TruBend série 7000 môžete vytvárať aj dielce s krátkymi ramenami ohybu.

Využitie ohraňovacieho lisu

Vysoko produktívne a rýchlo vyrábajte malé obrobky na strojoch TruBend série 7000.

TruBend 7036
TruBend 7050
Lisovacia sila 360 kN 500 kN
Dĺžka ohraňovania 1020 mm 1530 mm
Voľný priestor medzi bočnicami 932 mm 1305 mm
Využiteľná montážna výška 295 mm 385 mm
Vyloženie 150 mm 250 mm
Ovládacia plocha Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Max. rýchlosť osi Y, pracovný chod 25 mm/s
Rozmery, hmotnosti    
Dĺžka 1900 mm 2420 mm
Šírka 1340 mm 1805 mm
Výška 2380 mm 2580 mm
Hmotnosť 3300 kg  

Vďaka početným funkciám je práca na strojoch TruBend Série 7000 ešte bezpečnejšia, jednoduchšia, ergonomickejšia a produktívnejšia.

Ergonómia

Dôsledne ergonomické

Ak sa operátor cíti dobre, dobre prebieha aj proces ohýbania: Ako prvý ohraňovací lis dostal TruBend série 7000 certifikát ergonómie. Operátor pracuje pohodlne vďaka viacúčelovej sedačke a úložný stôl si môže nastaviť individuálne. Viacúčelová sedačka ako aj sklopné riadenie šetria chrbticu. LED osvetlenie garantuje najlepšie svetelné podmienky v pracovnom priestore.

Odkladacia konzola

Vďaka ergonomickej odkladacej konzole budete mať stále prístup k nástrojom, prístrihom alebo osobným predmetom.

TruBend Séria 7000, osvetlenie pracovného priestoru
Osvetlenie pracovného priestoru vpredu

LED technológia osvetľuje zónu procesov bez toho, aby vyžarovala teplo na operátora.

TruBend Séria 7000, naklápacie riadenie
Naklápacie riadenie

Náklon riadenia sa dá nastaviť do optimálnej polohy tak pre stojaceho ako aj sediaceho operátora. Zabráni sa tým odrazu svetla a zrkadleniu.

TruBend Séria 7000, viacúčelová sedačka
Viacúčelová sedačka

V stoji alebo aj v sede má operátor stále ergonomicky vyvážené pracovné prostredie.

TruBend Séria 7000, ergonomická práca
Komfortný úložný stôl

Ešte viac komfortu: Operátor si môže pre vhodný postoj pri práci nastaviť opierku na ruky podľa výšky spodných nástrojov a geometrie ohýbaného dielca.

Dve miesta na ukladanie dokumentov

Miesto na ukladanie dokumentov slúži na uschovanie výkresov a podkladov výroby.

Presnosť a produktivita

TruBend Série 7000, zadný doraz
Zadný doraz

6-osový systém zadných dorazov prispieva k presnému polohovaniu Vašich dielcov.

ACB Wireless – kontaktná metóda

Systém ACB Wireless, nenáročný na obsluhu, meria a koriguje uhly pomocou dvoch meracích platničiek, ktoré sú integrované v hornom nástroji. Počas ohýbania sa tieto meracie platničky dotýkajú vnútornej strany Vášho obrobku. Pritom elektronicky merajú pomocou snímačov presný uhol a zabezpečujú, aby bol perfektný. Riadenie a systém merania uhla pritom komunikujú bezdrôtovo.

TruBend Séria 1000, BendGuard
BendGuard a BendGuard Automatic

Bezpečnostné zariadenie BendGuard kontroluje pomocou svetelného poľa oblasť pod horným nástrojom. Okrem toho patrí manuálne nastavovanie bezpečnostného zariadenia vďaka systému BendGuard Automatic minulosti. Pomocou CNC riadenia sa zariadenie BendGuard samočinne presúva na výšku osadených nástrojov. Ušetríte si tak inak bežnú manipuláciu ako aj drahocenný čas výmeny nástrojov, pracujete bezpečne a bezchybne.

Riadenie Touchpoint

Touchpoint TruBend je jednoduché rozhranie na obsluhu Vášho ohraňovacieho lisu. Navigácia je podľa intuitívnej logiky. Pohľady sú redukované len na najpodstatnejšie, 3D vizualizácie verné realite s kontrolou kolízií uľahčujú prácu. Pre každú aplikáciu sa tak nájde vhodné riešenie – od jednoduchých až po zložité obrobky. Obsluhu stroja okrem toho uľahčuje integrovaná nápoveda, otvoriť ju je možné pomocou ovládania dvoma prstami a jednoduchými gestami, napríklad "zotretím".

Premyslený priestorový zázrak

Malý a kompaktný: Pri svojej minimálnej ploche inštalácie zapadne kompaktný TruBend série 7000 do každej výroby a na jeho prepravu dokonca postačuje vysokozdvižný vozík. Pri ohýbaní malých a najmenších dielcov je stroj veľkou pomocou: Vďaka geometrii zadných dorazov budete jednoducho a bez kolízií polohovať aj dielce s veľmi krátkymi ramenami ohybu.

Skener 2D kódov

Automaticky k správnemu programu: Pomocou skenera 2D kódov obratom ruky načítate ten správny program ohýbania. Skener, ktorý je spojený so strojom, načíta z papiera čiarový kód alebo QR kód a automaticky načíta správny program. Ušetrí Vám to čas strávený zadávaním a vyhľadávaním.

Automatické upnutie nástroja

Nástroje sa upnú po stlačení tlačidla.

TruTops Boost

Pomocou softvéru TruTops Boost vďaka riešeniu "všetko v jednom" inteligentne naprogramujete 3D konštrukcie pre Váš ohraňovací lis. Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho budete profitovať z rozsiahlych pracovných predpisov stroja vďaka zozbieranému technickému know-how firmy TRUMPF.

TecZone Bend

TecZone Bend je najrýchlejšie a najjednoduchšie programovanie pre ohraňovacie stroje a obrovská podpora každému operátorovi. Naprogramujte takto buď na stroji alebo ofline v kancelárii a prechádzajte tam a späť plynulo medzi oboma prostrediami. Softvér TRUMPF automaticky vytvára na základe 2D a 3D súborov návrhy programov vrátane NC kódu. Bleskurýchlo prepočíta Vaše programy ohýbania – vrátane kontroly kolízie v reálnom čase, rozloží konštrukčné skupiny, spravuje plány osadenia nástrojov a omnoho viac. Nastavenie priority nástrojov skracuje náročnosť práce a zvyšuje produktívny čas nasadenia Vášho stroja.

Softvér okruhu procesov

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Ohraňovacie nástroje štandard
Štandardné nástroje

Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.

Odľahčené ohraňovacie nástroje
Nástroje s odľahčenou konštrukciou

Až do 300 mm dĺžky segmentu sú odľahčené nástroje s úsporou hmotnosti viac ako 30 % štandardne vybavené poistkami Safety-Click. Skracuje to čas výmeny nástroja a odbremeňuje operátora.

Nástroje ZN

Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Zabrániť tomu je možné pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.

Špeciálny nástroj

Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Ohraňovacie nástroje štandard
Bending tools

More bending freedom: Benefit from our comprehensive range of bending tools or have special tools created to your requirements.

ToolMaster
Automatizácia ohraňovacích strojov

Automatizovaný menič nástrojov pre Váš ohraňovací lis TRUMPF vykonáva za Vás všetky procesy výmeny nástrojov a šetrí Vám tým čas a námahu.

TRUMPF Produktportfolio
Portfólio produktov TRUMPF

TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblastiach strojov a systémov, laserov, výkonovej elektroniky, elektrického ručného náradia, Smart Factory, softvéru a služieb.

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Ohraňovacie nástroje Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia BendGuide Zistite viac
Sťahovanie
Servis & Kontakt