Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruBend Séria 8000, flexibilný veľkoformátový stroj
TruBend Séria 8000, flexibilný veľkoformátový stroj
Ohýbacie stroje

TruBend Séria 8000

Flexibilný veľkoformátový stroj

ToolShuttle
ToolShuttle
Ohýbacie stroje

TruBend Séria 8000

Zásobník nástrojov ToolShuttle

Flexibilný veľkoformátový stroj

Stroje TruBend Série 8000 presviedčajú precíznou mnohostrannosťou, využiteľnou montážnou výškou až do 875 mm, veľkým vyložením a tlačnou silou max. 1.000 t. Dokážu obrábať mimoriadne veľké a ťažké dielce s dĺžkou až do 8 m. Ale aj menšie dielce dokážete ohýbať, na viacerých staniciach nástrojov. Inovatívna výbava ako posun spodného nástroja, CNC riadené bombírovanie a 6-osový systém zadných dorazov Vám otvára úplnú voľnosť pre Vaše aplikácie. Množstvo doplnkových výbav ako napr. systém na meranie uhlov, jednoducho a intuitívne ovládané riadenie ako aj chytré riešenia v oblasti ergonómie, ako napríklad ToolShuttle, uľahčujú prácu operátora.

Veľké rozmery

Montážna výška 875 mm, vyloženie 620 mm, tlačná sila 1 000 t a dĺžka ohýbania 8 m

Stavia sa na zadné

Bombírovanie a uchytenie nástroja je možné zaťažiť až do 6.000 kN na meter.

Jednoducho riadené

Pomocou viacdotykového riadenia je ovládanie také jednoduché a intuitívne ako na bežnom tablete.

Nenáročné na obsluhu a ergonomické

Vďaka početným možnostiam automatizácie je práca príjemnejšia, bezpečnejšia a produktívnejšia.

Presné uhly

LCB systém bezdotykovo meria uhly, bez opotrebenia a nezávisle od osadených nástrojov.

Jednoduchá inštalácia

Verzie s inštaláciou na podlahu do dĺžky 6 m šetria náklady na drahé základy.

Flexibilné pre mnoho aplikácií

6-osový systém zadných dorazov Vám otvára úplnú voľnosť pre Vaše aplikácie.

Ergonomická výmena nástrojov

Jednoduché osadzovanie ťažkých nástrojov, priestorovo úsporné uskladnenie na stroji.

Špeciality strojov TruBend Série 8000
Tandem alebo nie?
Ste pripravení ohýbať veľké veci?
TruBend Séria 8000, tandemová konštrukcia
Tandemová konštrukcia

Dva perfektne vzájomne zladené stroje môžete prevádzkovať individálne alebo spoločne ako jeden stroj – pre dvojitú tlačnú silu a dvojitú dĺžku ohraňovania.

TruBend Séria 8000, obrobok

Ohraňovacie lisy TruBend sú také flexibilné, že je nimi možné riešiť najrozličnejšie úlohy

Či už veľké alebo malé, zložité alebo jednoduché obrábané dielce – naša patentovaná technika prispieva k tomu, aby uhly ohybu sedeli hneď od začiatku.

TruBend Séria 8000, dielec z hrubého plechu

Aj pri dielcoch z hrubého plechu pracuje stroj TruBend Série 8000 s vysokou presnosťou uhlov.

TruBend Séria 8000, dlhý profil

Stroje TruBend Série 8000 dokážu rovno ohýbať dokonca aj dlhé profily a takisto s vysokou presnosťou.

TruBend Série 8000, postupné ohýbaniie

TruBend Série 8000 obrába bez námahy dielce z hrubého plechu – dokonca aj rádiusy postupným ohýbaním

Či už veľké alebo malé, zložité alebo jednoduché obrábané dielce – naša patentovaná technika prispieva k tomu, aby uhly ohybu sedeli hneď od začiatku.

TruBend Séria 8000, správne uhly ohybu

Či už veľké alebo malé, hrubé alebo tenké, zložité alebo jednoduché obrábané dielce – na strojoch TruBend Série 8000 sedia uhly ohybu hneď od začiatku.

TruBend Séria 8000, vysoko pevné materiály

Obrábajte bez problémov na stroji TruBend Série 8000 hrubé plechy, bez námahy je možné ohýbať aj vysoko pevné materiály.

TruBend Séria 8000, obrábanie nadrozmerných plechov

Obrábanie nadrozmerných plechov: Rezanie plechov dĺžky až do 16 metrov laserom - umožňuje to TruLaser Série 8000. Diely až do dĺžky 8 metrov je možné ohýbať na stroji TruBend Série 8000 – v tandemovej prevádzke dokonca až do dĺžky 16 metrov.

Lisovacia sila 2300 kN 3200 kN 4000 kN 5000 kN 8000 kN 10000 kN
Dĺžka ohraňovania 5050 mm 5050 mm 4050 mm 4050 mm 6050 mm 7050 / 8050 mm
Voľný priestor medzi bočnicami 4050 mm 4050 mm 3550 mm 3050 mm 5050 mm 6050 / 7050 mm
Vyloženie 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 / 620 mm
Ovládacia plocha T8000T riadenie Multi-Touch T8000T riadenie Multi-Touch T8000T riadenie Multi-Touch T8000T riadenie Multi-Touch T8000T riadenie Multi-Touch Viacdotykové riadenie T8000T
Max. pracovný chod os Y (doplnková výbava) - - - - - 8 mm/s
Rozmery, hmotnosti            
Dĺžka 5990 mm 6010 mm 4950 mm 5090 mm 7170 mm auf Anfrage mm
Šírka 2160 mm 2160 mm 2160 mm 2360 mm 2760 mm auf Anfrage mm
Výška 3720 mm 3820 mm 3920 mm 4070 mm 4570 mm auf Anfrage mm

Vďaka početným funkciám je práca na strojoch TruBend Série 8000 ešte bezpečnejšia, jednoduchšia, ergonomickejšia a produktívnejšia.

Presnosť a produktivita

TruBend Séria 8000, presné uhly už od prvého dielca
Systém merania uhlov LCB (Laser Controlled Bending)

Optický systém merania uhlov LCB (Laser Controlled Bending) sa stará o presné uhly už od prvého dielca. LCB meria uhly bezdotykovo a bez opotrebovania, pričom laser premieta na plech čiaru a kamera detekuje uhol. Tým sa znižujú náklady na materiál a zvyšuje produktivita. Systém nezávislý od nástrojov si nevyžaduje nároky na osadzovanie a jeho obsluha je jednoduchá.

TruBend Séria 8000, 6-osový systém zadných dorazov
Zadné dorazy

Vďaka 6-tim CNC riadeným osiam zadného dorazu budete vybavení takmer pre každú príležitosť. Vaše obrobky budú polohované presne, správne a bezpečne – na dosiahnutie perfektných výsledkov ohýbania.

TruBend Séria 8000, MobileControl
MobileControl

Príručnú prenosnú riadiacu jednotku MobileControl môžete flexibilne umiestniť pomocou magnetov na kovový povrch, ako napríklad na tlačný baran. Tak budete mať Vaše najdôležitejšie funkcie stále poruke a ušetríte čas strávený pobehovaním.

TruBend Séria 8000, bombírovanie
Bombírovanie

Automatické bombírovanie je premyslené do posledného detailu. Krivku bombírovania môžete okrem toho bodovo nastaviť každých 250 mm, optimálne podľa Vášho zadania ohýbania. Bombírovanie je možné zaťažiť do 6 000 kN/m.

Ergonómia

TruBend Séria 8000, pomocné zariadenie ohýbania
Pomocné zariadenia ohýbania

Praktické pomocné zariadenie ohýbania poskytuje cennú výpomoc vrátane automatického nastavenia výšky. Nápomocné je najmä pri ohýbaní ťažkých alebo veľkoplošných dielcov a zaťažiť je možné ho hmotnosťou až do 300 kg.

Úložné konzoly

Výškovo plynulo nastaviteľné úložné konzoly uľahčujú manipuláciu s Vašimi obrábanými dielcami. Robustné konzoly je možné zaťažiť každú hmotnosťou až do 200 kg a sú dostupné s rôznymi podperami.

Flexibilita

TruBend Séria 8000 s posunom spodného nástroja
Posun spodného nástroja

Pomocou posunu spodného nástroja môžete vykonávať jedným nástrojom dva rôzne procesy ohýbania. Zvyšuje to rôznorodosť dielcov, šetrí čas výmeny nástroja a investičné náklady. Posun spodného nástroja Vám okrem toho umožňuje produktívnu výrobu špeciálnych aplikácií, napríklad falcovania.

TruTops Boost

Pomocou softvéru TruTops Boost vďaka riešeniu "všetko v jednom" inteligentne naprogramujete 3D konštrukcie pre Váš ohraňovací lis. Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho budete profitovať z rozsiahlych pracovných predpisov stroja vďaka zozbieranému technickému know-how firmy TRUMPF.

TecZone Bend

Programujte tak rýchlo ako ešte nikdy predtým: Vďaka TecZone Bend môžete spojiť programovanie ohýbania v kancelárii s programovaním na dielni, na ohraňovacom stroji TruBend. Počas niekoľkých sekúnd sa automaticky vytvorí návrh programovania na báze 2D a 3D súborov – vrátane NC kódu.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

ToolShuttle
Zásobník nástrojov

Praktický zásobník nástrojov ToolShuttle je umiestnený priamo vedľa Vášho stroja TruBend Série 8000. Nástroje sú pri osadzovaní jednoducho vysúvané a zasúvané do stroja, čo šetrí Váš čas a je zároveň príjemné najmä pri ťažkých nástrojoch. Zásobník ToolShuttle poskytuje miesto pre viac ako 60 m nástrojov a prispieva k poriadku.

Štandardné nástroje

Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.

Nástroje ZN

Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Predídete tomu pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.

Špeciálny nástroj

Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruBend série 8000, TruLaser série 3000 fiber a TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions

Myslite vo veľkom, vrhnite sa na to - Vďaka našim strojom na obrábanie nadrozmerných formátov v oblasti rezania laserom, obrábania rúr laserom a ohýbania zvládnete aj Vy veľké výzvy.

Ohraňovacie nástroje štandard
Bending tools

More bending freedom: Benefit from our comprehensive range of bending tools or have special tools created to your requirements.

TruBend Séria 3000, obrábaný dielec s rôznymi ohybmi
Ohýbanie

Pozrite si viac o rôznych procesoch a metódach presného tvárnenia obrobkov najrozličnejších hrúbok materiálu.

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Ohraňovacie nástroje Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia BendGuide Zistite viac
Sťahovanie
Servis & Kontakt