Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruPunch 5000, produktívny špičkový stroj
TruPunch 5000, produktívny špičkový stroj
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Produktívny špičkový stroj

TruPunch 5000, najrýchlejší vysekávací stroj na svete
TruPunch 5000, najrýchlejší vysekávací stroj na svete
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Najrýchlejší vysekávací stroj na svete

TruPunch 5000, so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear
TruPunch 5000, so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear
Vysekávacie stroje

TruPunch 5000

Individuálna a postupne rozšíriteľná automatizácia

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Výbava
  • Softvér
  • Nástroje
  • Automatizácia
  • Viac Menej
  Produktívny špičkový stroj

  TruPunch 5000 nastavuje novú latku v oblasti produktivity, bezpečnosti procesu a flexibility. Pohony bez vôle umožňujú najvyššie zrýchlenia osí a vysoká rýchlosť rotácie osi C umožňuje extrémne rýchle tvárnenie závitov ako aj produktívne obrábanie zložitých geometrií Vďaka výkonnému pohonu hydrauliky môžete vysekávať až pri 1.600 zdvihoch za minútu a značkujete pri 2.800 zdvihoch za minútu. Pomocou inteligentných automatizovaných komponentov a chytrých funkcií zvýšite Vašu produktivitu a bezpečnosť procesov.

  1.600 zdvihov/min

  Rýchle vysekávanie a značenie rýchlosťou 2.800 zdvihov/min: TruPunch 5000 nastavuje latku vo veci produktivity.

  Najvyššia kvalita dielcov

  Aktívna matrica zaručuje výrobu dielcov s minimom poškriabania.

  Produktívnejšie vďaka automatizácii

  Od manipulácie s manteriálom až po automatizáciu nástrojov – stroj vybaví všetko za Vás.

  Rýchlejšia výmena nástrojov

  ToolMaster Linear pre až 90 nástrojov garantuje rýchlu výmenu nástrojov.

  Šetrné obrábanie

  Zasúvacie upínacie pracky prispievajú k najvyššej kvalite a presnosti dielcov.

  TruPunch 5000, prezentačné video
  TruPunch Aktívna matrica
  Rozpoznanie formátu plechu
  Integrované rovnanie
  TruPunch 5000, vzorka s povrchom bez škrabancov

  Povrchy bez škrabancov pri nástrojoch veľkosti 5

  Či už prieťah alebo žiabre: Pomocou nástrojov veľkosti 5 pre aktívnu matricu budete flexibilne obrábať plech. Na tomto obrobku boli použité o.i. nasledujúce nástroje: nástroj na prieťah veľkosti 5 (aktívna matrica), na tvárenie žiabier veľkosti 5 (aktívna matrica), na vedenia kariet veľkosti 5 a odvaľovací nástroj na odsadenia.

  TruPunch 5000, vzorka bez nutnosti dodatočného obrábania

  Integrované rovnanie

  Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania – celkom bez nutnosti dodatočného obrábania.

  TruPunch 5000 stredný formát
  TruPunch 5000 veľký formát
  Rozmery    
  Šírka 6540 mm 1 7610 mm 1
  Hĺbka 7395 mm 1 8171 mm 1
  Výška 2072 mm 1 2072 mm 1
  Max. frekvencia zdvihov    
  Vysekávanie (E = 1 mm) 1600 1/min 1350 1/min
  Značenie 3000 1/min 3000 1/min
  Pracovná oblasť    
  Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3050 mm
  Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1550 mm
  Max. hrúbka plechu 8 mm 8,0 mm
  Max. hmotnosť obrobku 200 kg 280 kg
  Max. vysekávacia sila 220 kN 220 kN
  Nástroje    
  Čas výmeny nástroja MultiTool 0,3 s 0,3 s
  Počet nástrojov / praciek 18 Kus / 3 Kus 21 Kus / 4 Kus
  Vyhadzovanie dielcov    
  Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
  Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
  Hodnoty spotreby    
  Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky 0,5 kW 0,5 kW
  Stredný príkon vo výrobe 9,5 kW 9,5 kW
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Inovatívne funkcie stroja TruPunch 5000 garantujú najlepšie výsledky obrábania.

  Kvalita

  TruPunch 5000
  Vybavenie stola

  Pre šetrnú manipuláciu s materiálom je možné sa rozhodnúť medzi guľôčkovým alebo kefkovým stolom.

  TruPunch 5000 s aktívnou matricou
  Aktívna matrica

  Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

  Integrované rovnanie

  Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.

  Prechytávací valec
  Prechytávací valec

  Prechytávací valec zachytí plech, zatiaľ čo sa pracky otvoria za účelom prechytenia.

  Efektivita

  TruPunch 5000, zasúvacie upínacie pracky
  Zasúvacie upínacie pracky

  Pomocou zasúvacích upínacích praciek budete pracovať efektívne: Umožňujú obrábanie aj v mŕtvej oblasti praciek.

  Bez zvyškovej mriežky

  Ako prvý výrobca na svete Vám ponúka TRUMPF vysekávacie stroje na obrábanie bez zvyškovej mriežky. Táto inovácia šetrí materiál a zvyšuje bezpečnosť Vašich procesov.

  Bezpečnosť procesu

  Smart Punch Monitoring

  Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi.

  Smart Skip

  Smart Load Vás podporuje pri nastavovaní plechu na stroji. Snímač v prackách rozpozná, keď nezachytia plech optimálne. Ak je tomu tak, stôl stroja sa posunie aj s tabuľou plechu.

  Smart Unload

  Ak hotový dielec pri vyhadzovaní nepadne cez klapku na dielce, senzor to rozpozná. Chybu je možné rýchlo odstrániť.

  Rozpoznanie formátu plechu

  Funkcia Rozpoznanie formátu plechu automaticky porovná po procese nakladania skutočný a požadovaný formát plechu, čím zvýši bezpečnosť procesu.

  TruTops Boost

  Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

  Softvér

  Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

  Guľôčkový odihľovací nástroj
  Guľôčkový odihľovací nástroj

  Odihľujte rozlične veľké geometrie priamo na stroji. Vaša výhoda: Perfektne odihlené obrobky pri kratších dobách ich výroby.

  Nástroj veľkosti 5 na miskovité prelisy pre aktívnu matricu
  Nástroj veľkosti 5 na miskovité prelisy (aktívna matrica)

  Pomocou nástroja veľkosti 5 na miskovité prelisy pre aktívnu matricu môžete vďaka špeciálnej konštrukcii nástroja vytvárať prelisy vo veľkostiach, aké doteraz neboli možné. Jedným zdvihom je možné bez problémov tvárniť prelisy priemeru až do 55 mm a výšky až do 10 mm.

  Značenie odspodu
  Značiaci nástroj smerom zdola

  Tým že môžete priamo na stroji značiť na plech odspodu, šetríte čas. Keďže plastová guľôčka v razníku šetrne pridržiava plech, nevznikajú žiadne odtlačky ani škrabance.

  Vysekávacie nástroje TRUMPF
  Prehľad vysekávacích nástrojov

  TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

  Môžete si individuálne zvoliť automatizáciu Vášho stroja TruPunch 5000 a postupne ju rozširovať. Profitujte z vyššieho využitia stroja, rýchlejšej výmeny nástrojov a z vyššej bezpečnosti procesov v automatizovanej viac smennej prevádzke.

  SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie.

  Nakladanie, vykladanie a triedenie

  SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie.

  SortMaster Box Linear vykonáva triedenie hotových dielcov bez poškriabania do nádob pohybujúcich sa priamočiaro

  Triedenie

  Rôzne riešenia automatizácie sa za Vás postarajú o triedenie Vašich dielcov. Objavte napríklad SortMaster Box alebo SortMaster Box Linear.

  DisposeMaster, výroba bez zvyškovej mriežky

  Likvidácia

  Spoznajte riešenia likvidácie zvyškových mriežok a odpadu vysekávania.

  ToolMaster Linear garantuje rýchlu výmenu nástrojov

  Manipulácia s nástrojmi

  Automatizácie nástrojov ToolMaster a ToolMaster Linear garantujú rýchlu výmenu nástrojov.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  SheetMaster, integrierter Werkzeugwechsler
  Automatizácia vysekávacích a kombinovaných zariadení

  Pomocou firmy TRUMPF nájdete vždy správne riešenie automatizácie pre Vaše vysekávacie a kombinované vysekávacie a laserové zariadenie: Vyberte si z veľkého spektra stavebnicových komponentov.

  TRUMPF Stanzwerkzeuge
  Vysekávacie nástroje

  Profitujte z najväčšej ponuky vysekávacích nástrojov na svete – vrátane 40 rokov skúseností firmy TRUMPF vo vývoji a výrobe nástrojov.

  Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

  Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

  Servis & Kontakt