Ülke, bölge ve dil seçimi
Şirket merkezi ana girişindeki TRUMPF logosu

TRUMPF Grubu şirket prensipleri

Değişim çağında açık ve net değerlere sahip bir aile şirketiyiz

Müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma karşı ekstra sorumluluk taşıyoruz. Kendimiz ve hem şirket içi hem de şirket dışı eylemlerimiz için en yüksek standartları gözetiyoruz. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve şirket sahiplerimizin beklenti ve isteklerini en iyi şekilde yerine getirdiğimiz ve sosyal çevremizi girişimcilik faaliyetlerimizin bir parçası olarak anladığımız takdirde TRUMPF'un uzun vadede başarılı
olacağına inanıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi, zamanın ruhunun bizi yönetmesine izin vermiyoruz.

İlkelerimizin paydaşları: müşteriler, çalışanlar, şirket sahipleri, toplum

Aşağıda listelenen şirket prensipleri, TRUMPF'un dört ana paydaşı temelinde değerlerimizi ve hedeflerimizi açıklamaktadır.

Müşterilerimiz

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimiz güven, adalet ve ölçülü hareket etme esasına dayanıyor.

Her zaman en yüksek performansı sunma konusundaki özverimizi iş ortaklarımızla da paylaşıyoruz. Bunu yaparken de "onurlu iş insanı" ilkelerine göre tutarlı hareket ediyoruz.

Müşterilerimize dünya lideri bir çözüm portföyü sunuyoruz.

Teknik açıdan en üst düzeyde, verimli, güvenli ve sürdürülebilir ürünlerimiz ve çözümlerimiz, müşterilerimize rekabette belirgin avantajlar sağlar.

Şirketimizin başarısı büyük ölçüde müşterilerimizin başarısına bağlıdır.

Çalışmalarımızda motivasyon kaynağımız, müşterilerimizin ürünlerimiz ve çözümlerimize güvenmesini sağlamaktır. Onlar için inovasyonun garantörü ve aynı ölçüde güvenilir bir iş ortağı olmak zorundayız.

Müşterilerimizin dillerini konuşuyoruz.

Müşterilerimizi başarılı kılmak için onların gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını bilmemiz gerekir. Amacımız, dünyanın her bölgesinde müşterilerimizin doğrudan yakınında bulunmaktır.

Çalışanlarımız

Dünya çapında iş güvenliği çalışmaları yürütüyoruz.

TRUMPF Grubu'nun tüm lokasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında en yüksek standartları uyguluyoruz. Şirketin fikri ve maddi mülkiyetine dikkatle, titizlikle ve değer verilerek yaklaşılması hepimizin doğal sorumluluğudur.

Birbirimizle olan ilişkilerimizde karşılıklı saygı, takdir ve güven bizim için esastır.

Açık bir geri bildirim kültürüne sahibiz, meseleler karşısında net bir duruş sergiliyor ve muhatabımızı dikkate alıyoruz. Çeşitlilik bizim için her açıdan önemlidir, özellikle de müşteriler, teknolojiler ve yetenekler konusundaki rekabette iddialı olmak için. Ayrımcılığın her türlüsünü kesinlikle reddediyoruz.

Şirket içinde, çalışanlarımızın sorumluluk almalarına ve bireysel özgürlüklerine olanak tanıyan ve böylece yaratıcı çözümler gerçekleştirmelerini sağlayan bir ortam yaratıyoruz.

Çalışma ortamının estetiğine büyük önem veriyoruz. Motivasyon kaynağımız, geleceği şekillendirmeye yönelik güçlü irademizdir. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini geniş bir gelişim ve eğitim yelpazesi sunarak teşvik ediyoruz.

Yüksek performans ve kalite standartlarımız, çalışanlarımız için de geçerlidir.

TRUMPF'ta sadakat duygusu ve şirket menfaatlerine tam bağlılık hepimizin ortak noktasıdır. Her çalışanımız bizi içeride ve dışarıda temsil eder ve dolayısıyla şirketin bir elçisidir. Yöneticilerimizden de çalışanları için rol model olmalarını, ekiplerini başarıya taşımalarını ve TRUMPF'u stratejik açıdan daha da geliştirmelerini bekliyoruz.

Şirket sahiplerimiz

Biz sürdürülebilirlikten yanayız.

Bir aile şirketinin hissedarları olarak, tüm faaliyetlerimizde gelecekteki rekabet gücümüzü, kârlılığımızı ve aynı zamanda şirketimizin değer yönelimini korumaya odaklanıyoruz. Hissedarlar olarak değer sistemimiz, sosyal ve kültürel konulardaki yüksek motivasyonumuzu da içermektedir.

Bağımsızlık bizim için önemlidir.

Bunu başarmak için, ortalamanın üzerinde sürekli büyümenin yanı sıra, araştırma ve geliştirmeye yönelik yüksek harcamalarımızı, müşteri ve çalışan odaklılığımızı kendi kaynaklarımızla gerçekleştirmemizi sağlayacak yeterli kârlılığı hedefliyoruz.

Uzun vadeli kurumsal değerler yaratıyor ve bu şekilde sürdürülebilir ekonomik başarı sağlıyoruz.

Girişimcilik kararlarımızda, şirketlerimize ve çalışanlarımıza olan bağlılığımızı her zaman göz önünde bulunduruyoruz.

Sosyal çevre

Kendimizi toplumun bir parçası olarak görüyor ve başkalarının da başarımızda pay sahibi olmasını istiyoruz.

Bunu yaparken, özellikle çeşitli düzeylerde birlikteliği teşvik eden projeleri destekliyoruz. Çalışanlarımızın toplumsal konulara entegre olmasını
önemsiyoruz.

Bir aile şirketi olarak, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin yaşamının temelini teşkil ettiği için bizim için özellikle önemlidir

Doğal kaynakların korunması konusunda son derece kararlıyız ve inovasyon yoluyla
dünyanın daha iyi hale geleceğine inanıyoruz. Bunu başarmak için, çağımızın mevcut en yüksek standartlarına uygun, teknik ve kurumsal açıdan verimli çözümler arıyoruz ve bunu 100 yıldır yapıyoruz.

Medya, siyaset, bilim veya dernekler gibi, her alandaki kanaat önderleriyle fikir alışverişinde bulunmak, girişimcilik hedefimizin bir parçasıdır.

Açık ve tarafsız bir diyalog arayışı içindeyiz ve sürecin şekillendirilmesinde aktif bir rol oynuyoruz. Siyasi radikalizmin her türlüsünü reddediyoruz.

Özgürlükçü anayasal düzene, sosyal piyasa ekonomisine ve serbest rekabete bağlıyız.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uyuyor ve kültürel iklime saygıyla yaklaşıyoruz.

İlginizi çekebilecek diğer konular

Yönetim

TRUMPF uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Holding yönetimindeki yönetim kurulu üyelerimizi yakından tanıyın.

TRUMPF'ta sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, TRUMPF'ta kurumsal stratejinin bir parçasıdır. İklimi ve çevreyi koruma, sosyal ve toplumsal görevler ve kurumsal yönetim sorumluluğu konularında sorumluluğumuzu üstleniyoruz. Hedeflerimiz, tedbirlerimiz ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

TRUMPF'un 100. yılı: Bir inovasyon tarihi

Yıldönümü özel bölümümüzde sadece bir asırlık sanayi tarihine yolculuk yapmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe bir göz atıyor ve bilim insanları, politikacılar ve yöneticilerle konuşuyoruz.

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
İndirebileceğiniz dosyalar
Servis ve iletişim