Ülke, bölge ve dil seçimi
Şirket yönetimi

Mevzuatlara uyum

Uyumluluk, yasal kurallara ve şirket içi düzenlemelere bağlılık anlamına gelir. Uyumluluğun kurum kültürümüzü nasıl şekillendirdiğini ve günlük faaliyetlerimize nasıl kılavuzluk ettiğini öğrenin. 

Uyumluluğu nasıl sağlıyoruz?

İş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve kamuoyunun bize duyduğu güven bizim için son derece önemlidir. Bu güven, yönetim kurulundan başlayarak yöneticilere ve her bir çalışana kadar davranışlarımıza bağlıdır. Bu nedenle, davranışlarımız yasaları ve etik standartlara uygun olmayı esas alır. 

Davranış kurallarımız sayesinde güçlü bir değerler dizisine sahibiz.

Davranış kurallarımız günlük yaşamda ve özellikle kritik durumlarda bize yön veriyor. Yasalara uyumlu ve sorumlu bir şekilde hareket etmemizi destekliyor. 

Uyumluluğa sistematik şekilde yaklaşıyoruz.

Uyumluluk yönetim sistemimiz, TRUMPF Grubu'nda uyumlu davranışların teşvik edilmesi ve yasal ihlallerin önlenmesine yönelik TRUMPF tarafından düzenlenen tüm yapıları, süreçleri ve önlemleri kapsıyor.  

İyi organize olmuş bir ekibe güveniyoruz.

Uyumluluk organizasyonumuzun arkasında pek çok beyin var. Bu ekip yasal gerekliliklere uyulmasını sağlıyor ve irtibat yetkilisi olarak her zaman hazır bulunuyor.  

Uyumluluğu şeffaflıkla sağlıyoruz.

Uyumlulukla ilgili tüm verileri ve vakaları kaydediyor, değerlendiriyor ve münferit durumlarda tepki veriyor veya genel iyileştirmeler yapıyoruz.   

Uyumluluk bir tutum meselesidir. Doğru tutumu benimseyenler dürüst davranır.

Christian Greger
Baş Hukuk Müşaviri, Uyum Direktörü ve İnsan Hakları Sorumlusu

Uyumluluk hakkındaki sorularınız veya gizli bir ihbarda bulunmak için bize şahsen veya isimsiz şekilde başvurabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi

TRUMPF uyumluluğu nasıl hayata geçiriyor?

Tüm TRUMPF Grubu için bir uyumluluk yönetim sistemi (CMS) mevcuttur. Sistem, TRUMPF'ta uyumlu davranışların teşvik edilmesi ve yasal ihlallerin önlenmesine yönelik tüm yapıları, süreçleri ve önlemleri kapsıyor. Yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı günlük işlerinde doğru olanı yapmaları konusunda duyarlı hale getirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.  

Uyumluluk yönetim sistemimiz birbiri üzerine inşa edilen altı modülden oluşuyor. 

Uyumluluk kültürü: Uyum içinde nasıl yaşıyoruz

Uyumluluk kültürümüz, TRUMPF'ta uyumluluğun başlangıç noktası ve hedefidir. Yönetim Kurulumuz tarafından tanımlanır ve esas olarak yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın tutum ve davranışlarıyla şekillenir. Uyumluluk kültürünün merkezi unsuru davranış kurallarımızdır. 

Uyumluluk programı: Uyumluluğu nasıl yönetiyoruz

Uyumluluk programımız ile TRUMPF Grubu'nun tamamında uyumluluğun küresel düzeyde uygulanmasını yönetiyor ve düzenliyoruz. Bu program, temel olarak TRUMPF uyumluluk kılavuzunun yanı sıra, yolsuzluğun önlenmesine yönelik bir kılavuz olan eğlence kılavuzu gibi alt kılavuzlardan oluşmaktadır. 

Uyumluluk organizasyonu: TRUMPF'un uyumluluğa bağlılığı

Uyumluluk organizasyonu ile net sorumluluklar ve irtibat yetkilileri belirledik. Bu şekilde, tüm çalışanları önemli uyumluluk konularında güncel şekilde bilgilendiriyor ve çalışanların yasal gerekliliklere uymasını proaktif şekilde sağlıyoruz. 

Uyumluluk iletişimi: Kim kiminle konuşuyor

Uyumluluk iletişimi, yalnızca farkındalığın aktif bir şekilde artırılmasını değil, aynı zamanda dinlenmesini de sağlayarak uyum risklerinin erken bir aşamada tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyor. Bunlar arasında örneğin yöneticiler ve personel için e-öğrenme veya yüz yüze eğitim sağlanması, dijital bültenler ve ihbarda bulunanları koruma sisteminin kullanılması yer almaktadır.  

Uyumluluk denetimi: Uyumluluk faaliyetlerimizin etkin olmasını nasıl sağlıyoruz

Uyumluluk denetimi, uyumlulukla ilgili tüm verileri toplar ve değerlendirir. TRUMPF Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na düzenli olarak sunulan raporların temelini oluşturur. 

Uyumluluk hedefleri: Neden hedefler belirliyoruz

Her mali yıl için merkezi uyumluluk ekibi, Uyumluluk Direktörü ile istişare halinde hedefler belirler. Mali yılın sonunda, hedefleri elde edilen sonuçlarla karşılaştırır ve yeni hedefler türetiriz.  

Uyumluluk kültürümüzün temeli olarak davranış kuralları

Metal yeryüzü küresini çevreleyen insanlar

TRUMPF davranış kuralları, kurumsal ilkelerden türetilmiştir ve iş faaliyetlerimizi yönlendiren değerleri ve kuralları tanımlar. Yolsuzlukla mücadele, veri gizliliği veya adil rekabet gibi konularda kendimizi konumlandırırken bu kuralları esas alıyoruz. 

Burada formüle edilen temel davranış ilkeleri, TRUMPF'ta iş ilişkilerinin etik açıdan kusursuz bir şekilde yürütülmesi için uyulması gereken temel kuralları bir araya getirmektedir. 

  • Yasalara saygılı bir şekilde davranıyoruz. 

  • Toplumsal sorumluluk taşıyoruz. 

  • Her zaman dürüst davranıyoruz. 

TRUMPF iş ahlakı
TRUMPF iş ahlakı

Bu davranış kurallarında, iş hayatında etik açıdan kusursuz davranışlarla ilgili dünyadaki tüm TRUMPF çalışanlarından uyulması beklenen temel kurallar özetlenmiştir.

TRUMPF ilkeler beyanı
TRUMPF ilkeler beyanı

Bu ilkeler beyanı, TRUMPF'un insan haklarına saygı ve doğal kaynakların korunması konusundaki tutumunu belgelemektedir.

TRUMPF prosedür kuralları
TRUMPF prosedür kuralları

Bu prosedür kuralları, TRUMPF'ta ihbar sistemi üzerinden ihbarda bulunulmasına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirmektedir.

Uyumluluk organizasyonumuz

Uyumluluk risklerine nasıl tepki veririz veya bu risklerin ortaya çıkmamasını nasıl sağlarız? Bunlar, Uyumluluk Direktörü'nün Ditzingen'deki uyumluluk ekibi ve küresel uyumluluk ağı ile birlikte ele aldığı konulardır. Böylece Compliance yönetim sisteminin tüm iş sahaların veya şubelerine aktarılmasını sağlıyoruz, yerel sorumlular ile iletişim kuruyoruz ve çözümlere dahil oluyoruz. 

Yönetim

TRUMPF Grubu'nda uyumluluk konusunda genel sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. 

Uyumluluk Direktörü

Uyumluluk Direktörü, küresel uyumluluk organizasyonundan sorumludur. Güncel gelişmeler hakkında TRUMPF Grubu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na rapor verir. Kendisi ve uyumluluk ekibi ayrıca meydana gelen herhangi bir uyumluluk vakasına ilk müdahaleden de sorumludur. 

Uyumluluk Komitesi

Uyumluluk Komitesi, Uyumluluk Direktörüne tavsiyelerde bulunur, uyumluluk yönetim sistemini daha da geliştirir ve uyumlulukla ilgili ciddi şüpheler varsa kararlar alır. Komite, Uyumluluk Direktöründen ve grup İK, hukuk, finans gibi çeşitli departmanlardaki temsilcilerden oluşur.

Ditzingen'de merkezi uyumluluk ekibi

Uyumluluk ekibi, uyumlulukla ilgili tüm konularda Uyumluluk Direktörünü destekler. Merkezi uyumluluk ekibi, şüpheli uyumluluk vakalarına ilişkin bulguların açıklığa kavuşturulması ve işleme alınmasında öncü bir rol oynar. 

Alt kuruluşlardaki yerel uyumluluk görevlileri

Alt kuruluşlarımızda yerel uyumluluk görevlileri de küresel çapta bir ağ üzerinden organizasyon geliştirir. Yerel uyumluluk görevlisi, TRUMPF uyumluluk yönetim sisteminin kendi alt kuruluşunda uygulanmasından sorumludur ve sahadaki ilk irtibat görevlisidir. Yerel uyumluluk görevlisi, uyumluluk ihlallerini merkezi uyumluluk ekibine bildirir ve vakanın işleme alınmasına yardımcı olur.

Uyumluluk denetimimiz

Uyumluluk denetimi ile TRUMPF'taki uyumluluk faaliyetlerinden elde edilen tüm verileri topluyoruz. Buradan, münferit vakalara tepki vermeye veya uyumluluk yönetim sistemimizi temelde daha da geliştirmeye hizmet eden eylem veya iyileştirme önerileri türetiyoruz.  

Uyumluluk Komitesi oturumları
Her mali yıl başına
Yerel uyumluluk direktörleri
Dünya çapında
Yerel uyumluluk direktörleri ile üç aylık görüşmeler
Her mali yıl başına

İlginizi çekebilecek diğer konular

Sandalyeler, masalar ve masanın üzerindeki bazı aksesuarlarla toplantı odası
Denetim kurulu

Denetim kurulu, şirket yönetim kuruluna yönetim konusunda danışmanlık hizmeti sunar. Bu kurul ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetim

TRUMPF uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Holding yönetimindeki yönetim kurulu üyelerimizi yakından tanıyın.

Ditzingen, Almanya'daki TRUMPF genel merkez binası
Şirket profili

Şirket profilimiz kesin veriler ve TRUMPF Grubu hakkında hazırlanmış bir filmle sizi bilgilendiriyor.

İletişim
Servis ve iletişim