Ülke, bölge ve dil seçimi
Kızıyla bir TRUMPF çalışanı
Sosyal ve toplumsal konular

Eğitim ve araştırma

Yüksek teknoloji şirketi olarak yeni yaklaşımlarla gelişiyoruz. Bunu sağlayan da eğitim ve araştırmadır. Sektörümüzü gelecek için iyi bir noktaya nasıl taşıdığımızı öğrenin. 

Eğitim ve araştırmaya neden yatırım yapıyoruz?

Eğitim ve araştırmayı toplumumuzdaki teknolojik ilerleme ve inovasyonun temeli olarak görüyoruz. Bir aile şirketi olarak bu sorumluluğu ciddiye alıyor ve çeşitli eğitim ve araştırma projelerini destekliyoruz. Bu durum günlük faaliyetlere de yansıyor: TRUMPF yıllardır son derece yüksek bir araştırma ve geliştirme kotasına sahip ve bu kota ciromuzun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. 

Eğitimde eşitliği teşvik ediyoruz.

İyi eğitim bir ayrıcalık değil, cinsiyete, etnik ve sosyal geçmişe bakılmaksızın herkes için erişilebilir olmalıdır.  

STEM konularına ilgi uyandırıyoruz.

Gençlerin IT, teknoloji ve girişimciliğe olan ilgisini cinsiyet kalıplarından arınmış bir şekilde uyandırmak istiyoruz. 

Geleceğin temalarını ve girişimciliği teşvik ediyoruz.

Eğitim ve araştırmaya olan bağlılığımız sayesinde fikir ortaya koyanları desteklemek istiyoruz. Bu şekilde, Almanya ekonomisinin inovasyon gücüne katkıda bulunuyoruz. 

Yaptığımız araştırmalarla pek çok alana katkıda bulunuyoruz.

Amacımız sadece yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek değil, aynı zamanda sektörel uzmanlığımızla bir araştırma merkezi olan Almanya'ya güç katmaktır.  

Teşvik başvurusu

TRUMPF ayrıca seçilmiş projelere finans desteği de sunuyor. Projeniz odaklandığımız konulara uyuyorsa, bize bir teşvik talebi gönderin. 

Ayrıntılı bilgi

Üniversitelerdeki genç yetenekleri teşvik ediyoruz

Üniversite mezunları TRUMPF'ta birlikte çalışırken

Belli konularda eğitim veren yüksekokulları ve eğitim kurumlarını hem finansal olarak destekliyor hem de eğitime kişisel bazda katkıda bulunuyoruz. Geleceğin teknolojilerini üniversitelerde pratik bir şekilde öğretime dahil ediyoruz. Ayrıca çeşitli kurum ve derneklerdeki genç çalışanlar projelerini, örneğin burs finansmanıyla destekliyoruz. TRUMPF elektrikli ulaşım, kuantum teknolojisi veya yapay zeka gibi geleceğe yönelik konularda ulusal ve AB fon programlarında enstitüler ve endüstriyel iş ortakları ile birlikte çalışıyor.  

Herkes için eşit eğitim fırsatları istiyoruz

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

İnsanların sosyoekonomik arka planından bağımsız şekilde eğitim eşitliğine önem gösteriyoruz. Bu nedenle eğitim kariyerinin her noktasında eğitim projeleri başlatıyor ve destekliyoruz. Ayrıca, özellikle kız çocuklarını ve genç kadınları STEM konularında teşvik etmek ve teknolojiye olan ilgilerini uyandırmak istiyoruz. Kadınlar, kalıplaşmış cinsiyet rollerinden bağımsız olarak bireysel güçleri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirme şansına sahip olmalıdır. 

Araştırma ve bilim alanında iş ortağıyız

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Araştırma ve bilim alanındaki faaliyetlerimizle TRUMPF, bir yüksek teknoloji şirketi olarak elektrikli ulaşım, yeni uzay, kuantum teknolojisi ve yapay zeka gibi geleceğin alanlarına hız kazandırıyor. Bu doğrultuda bilim ve araştırmada köklü bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz. Fraunhofer Institut gibi araştırma kurumları ve üniversiteler, temel araştırmalardan uygulama geliştirmeye kadar çok sayıda projede lazer teknolojimizi kullanıyor. Ayrıca, endüstriyel üretim için sürdürülebilir, dijital ve yenilikçi gelecek teknolojilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz.  

Yer aldığımız eğitim projeleri ve girişimler

KiTec Eğitim Projesi

KiTec: Çocuklar teknolojiyi keşfediyor

Çocuklar, teknik bağlantılara en başından beri büyük bir ilgi duyar ve bunları anlamaya çalışırlar. TRUMPF'un 2005 yılında kurucuları arasında yer aldığı Wissensfabrik derneği de bu fırsatı değerlendirmek için çalışıyor. Wissensfabrik tarafından başlatılan KiTec projesi, çocukların bilgiye olan açlığını erken yaşta gidermeye çalışıyor. Peki bu işin sırrı nedir? "Kaşifler" olarak çocuklar çeşitli sorunlara kendileri çözüm arar ve böylece teknik bağlamları anlamayı öğrenir.  

Ayrıntılı bilgi

IT2School: IT'yi birlikte keşfetmek

Dijitalleşme toplumumuzu temelden değiştiriyor ve etkiliyor. Bu durum, çocukların okul çağında IT ile tanıştırılmasını daha da önemli hale getiriyor. IT2School projesinin amacı, IT mesleklerine mümkün olduğunca erken ilgi uyandırmak ve gelecek için vasıflı çalışanları güvence altına almaktır. Bir Alman projesi olan "IT2School", "Wissensfabrik" girişimi tarafından başlatılmış bir proje olup TRUMPF'ın da ortaklığıyla çeşitli okullarda yürütülüyor. IT2School'da, dört ila onuncu sınıflar arası öğrenciler, günlük yaşamlarındaki bilişim teknolojileriyle tanıştırılıyor ve bu teknolojileri anlayıp şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Çocukların, iletişim, veri, programlama dili ve donanım ve yazılım arasındaki etkileşim gibi BT'nin temel konularını oyunla karışık bir şekilde araştırmaları hedefleniyor. 

Ayrıntılı bilgi

WECONOMY: Almanya'da inovasyon ve teknoloji odaklı Start-up'lar için start-up yarışması

WECONOMY, Start-up'lar ve yerleşik girişimciler arasında profesyonel bilgi alışverişi platformudur. Bir yıllık finansman programının bir parçası olarak, seçilen Start-up girişimcileri, start-up fikirlerini iş dünyasının üst düzey temsilcilerine sunma ve onlarla düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunma fırsatına sahip oluyor. Sorumluluk üstlenerek girişimcilik ruhunu teşvik etmek ve böylece ekonomi merkezi olan Almanya'nın uzun vadede rekabet gücünü artırmak istiyoruz.  

Ayrıntılı bilgi

Roland Berger Stiftung: Daha fazla eğitim eşitliği için Almanya'da öğrencilere burs veren vakıf

Roland Berger Stiftung'a, Almanya'daki öğrenci bursu giderlerini karşılayarak destek sunuyoruz. Burslar, performansını ortaya koymaya istekli olan ve ailelerinden çeşitli nedenlerle yeteneklerinin hak ettiği desteği alamayan üstün yetenekli öğrencileri desteklemektedir. Amaç, yeteneğe uygun bir diploma almaktır.  

Ayrıntılı bilgi

İlginizi çekebilecek diğer konular

Sorumluluk, CSR,
Sosyal ve toplumsal konular

TRUMPF, bir aile şirketi olarak toplumun aktif bir üyesi olmak istiyor. Çalışanlarımız ve toplum için hangi projeler ve girişimler konusunda sorumluluk aldığımızı ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.

Sohbet eden bir grup TRUMPF çalışanı
Çalışanlar

Çalışanlarımız şirketimizin başarısının en önemli dayanağıdır. Çalışanlarımıza güvenli ve çalışmaktan keyif aldığı bir çalışma ortamını ve kendilerini geliştirme olanaklarını nasıl sunduğumuzu gösteriyoruz.

Bir resim önünde konuşan TRUMPF çalışanları
Sanat ve kültür

Sanat ve kültüre olan bağlılığımızla insanları bir araya getiriyor ve aynı zamanda ilham verici bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Desteklediğimiz çeşitli kültürel etkinlikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim