Ülke, bölge ve dil seçimi
Microprocessing with TRUMPF products

Mikro işleme

Katı hal lazeri ile yapılandırma ve yontma işlemleri uzun süre geri planda kalan yöntemlerdi. Mikro işleme kavramının yayılmasıyla birlikte bu yöntemler ilgi odağı haline gelmeye başlamıştır. Lazerle yapılandırma ve lazerle yontma çalışmalarında, küçük ve mikro boyutlardaki iş parçaları işlenebilmektedir.

Yapılandırma ve yontma yöntemleri, teknik bakımdan benzerdir ve lazerle mikro işlemede kısa lazer palsları, yüksek pals güçlerinde malzemeyi büyük ölçüde buharlaştıran (süblimleştiren) yoğunlukta enerji oluşturmaktadır. Bu işlemde çok az eriyik oluşmaktadır. Her lazer palsı küçük bir girinti oluşturmaktadır. Bu girintinin çapı birkaç 10 mikrometre, derinliği de birkaç mikrometre değerindedir.

Fotovoltaik sektöründe mikro işleme

Yapılandırma

Yapılandırma, yüzeylerin teknik özelliklerini amaca yönelik şekilde değiştiren düzenli geometrik şekiller oluşturmaktır. Bu tip bir yapının her bir öğesi, sadece birkaç mikrometre büyüklüğündedir.

TruMicro Serisi 7000 lazerler ile boya kaldırma

Lazerle soyma

Yontma, genellikle takım ve kalıp işlerinin yanı sıra elektronik ve yarı iletken teknolojisi alanlarında kullanılmaktadır. Sözgelimi lazer, enjeksiyon kalıplama alanında üç boyutlu ve ayrıntılı girintiler oluşturmakta ve bu girintilerin formları da daha sonra plastik parçalarda enjeksiyon kalıbı olarak kullanılmaktadır. Ancak lazer aynı zamanda, direnç noktalarını kırpmak veya markalama yapmak gibi işlerde ince katmanları yontabilmektedir.

TruMicro Serisi 5000 lazer ile, baskılı devre plakalarında lazerli delme.

Delme

Perküsyon, trepan, helezonik delme arasındaki fark: Perküsyon yönteminde lazerin odağı sabit kalır. Trepan yönteminde birçok lazer palsı ile başlangıç deliği açılır ve ardından lazerin odağı delik içinde dairesel biçimde ilerleyerek deliği genişletir. Helezonik delme işleminde ise birçok lazer palsı dairesel biçimde bir döner merdiven gibi derine doğru ilerler.

Spesifik uygulamalar

İlginizi çekebilecek diğer konular

TRUMPF lazeriyle yüzey işleme
Yüzey işleme

Parçaların yüklenmelere karşı dirençli hale getirilmesi de lazer ile yapılmaktadır. Yüzey sertleştirmede, eritmede ve kaplamada lazer destek sunmaktadır.

TRUMPF GmbH + Co. KG Sektörler
Sektör çözümleri

Birçok sektöre en uygun şekilde çözümler geliştiren TRUMPF, spesifik talepleri ve uygulamaları en iyi şekilde bilen uzmanlara sahiptir.

Kısa ve ultra kısa palsli lazer

Kesme, delme, aşındırma ve yapılandırma: Kısa ve ultra kısa palslı TRUMPF lazerler ile, mikro işleme çalışmaları için mükemmel bir takıma sahip olursunuz.

İletişim
Servis ve iletişim