You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Mikro işleme | TRUMPF
TRUMPF ürünleri ile mikro işleme

Mikro işleme

Katı hal lazeri ile yapılandırma ve yontma işlemleri uzun süre geri planda kalan yöntemlerdi. Mikro işleme kavramının yayılmasıyla birlikte bu yöntemler ilgi odağı haline gelmeye başlamıştır. Lazerle yapılandırma ve lazerle yontma çalışmalarında, küçük ve mikro boyutlardaki iş parçaları işlenebilmektedir.

Yapılandırma ve yontma yöntemleri, teknik bakımdan benzerdir ve lazerle mikro işlemede kısa lazer palsları, yüksek pals güçlerinde malzemeyi büyük ölçüde buharlaştıran (süblimleştiren) yoğunlukta enerji oluşturmaktadır. Bu işlemde çok az eriyik oluşmaktadır. Her lazer palsı küçük bir girinti oluşturmaktadır. Bu girintinin çapı birkaç 10 mikrometre, derinliği de birkaç mikrometre değerindedir.

Mikrobearbeitung in der Photovoltaikbranche

Yapılandırma

Yapılandırma, yüzeylerin teknik özelliklerini amaca yönelik şekilde değiştiren düzenli geometrik şekiller oluşturmaktır. Bu tip bir yapının her bir öğesi, sadece birkaç mikrometre büyüklüğündedir.

TruMicro Serisi 7000 lazerler ile boya kaldırma

Lazerle soyma

Yontma, genellikle takım ve kalıp işlerinin yanı sıra elektronik ve yarı iletken teknolojisi alanlarında kullanılmaktadır. Sözgelimi lazer, enjeksiyon kalıplama alanında üç boyutlu ve ayrıntılı girintiler oluşturmakta ve bu girintilerin formları da daha sonra plastik parçalarda enjeksiyon kalıbı olarak kullanılmaktadır. Ancak lazer aynı zamanda, direnç noktalarını kırpmak veya markalama yapmak gibi işlerde ince katmanları yontabilmektedir.

Laserbohren einer Leiterplatte mit einem Laser der TruMicro Serie 5000.

Delme

Perküsyon, trepan, helezonik delme arasındaki fark: Perküsyon yönteminde lazerin odağı sabit kalır. Trepan yönteminde birçok lazer palsı ile başlangıç deliği açılır ve ardından lazerin odağı delik içinde dairesel biçimde ilerleyerek deliği genişletir. Helezonik delme işleminde ise birçok lazer palsı dairesel biçimde bir döner merdiven gibi derine doğru ilerler.

Spesifik uygulamalar

İlginizi çekebilecek diğer konular