Land-/regio- en taalkeuze

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat met zijn team tot uw beschikking voor alle verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming.

Stuur uw verzoeken aan het volgende e-mailadres: privacy@trumpf.com of aan uw lokale contactpersoon

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw echte naam, uw adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan uw werkelijke identiteit kunnen worden gekoppeld – zoals bijvoorbeeld opgeslagen websites of het aantal gebruikers van een website – zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij stellen uw gegevens bovendien op aanvraag beschikbaar in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als wij uw gegevens op basis van uw toestemming gebruiken (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief via e-mail), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, gebruiken wij uw gegevens niet meer voor dit doel. Als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens, kunt u ook bezwaar maken bij ons. Wij zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde redenen of redenen die zwaarder wegen dan het belang van het bezwaar of tenzij de verwerking dient voor het indienen van een rechtsvordering. Als wij uw persoonsgegevens voor direct marketing verwerken, kunt u zonder opgaaf van redenen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking ervan. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Uitgebreide informatie over artikel 13 van de AVG vindt u hierna.

Gegevens verwijderen

Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden (inclusief afrekening), worden deze verwijderd. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het verwijderen in eerste instantie alleen worden geblokkeerd en vervolgens na enige tijd definitief worden verwijderd. Hiermee willen we de onbedoelde verwijdering van gegevens of eventuele opzettelijke schade voorkomen. Om technische redenen worden gegevens eventueel naar back-upbestanden of mirrors gekopieerd. Dergelijke kopieën kunnen eventueel ook pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Het gebruiken en doorsturen van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals de technische administratie van de websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, dus over het algemeen voor de verwerking van de met u gesloten overeenkomst of om uw aanvraag te beantwoorden. Bij de registratie op onze B2B-portalen worden uw gegevens gebruikt om de aanmelding uit te voeren en verder uitsluitend binnen het wettelijk toegestane kader voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze reclamedoeleinden door een kort berichtje te sturen aan: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anders doorgespeeld aan personen buiten de TRUMPF Groep, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het verlenen van een dienst in het kader van de verwerking van een bestelling, of tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Service & contact