Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Medizinisches Instrument mit UDI-Code, Blackmarking mit TRUMPF Lasern

Łatwa identyfikacja zgodnie z systemem UDI (Unique Device Identification) – z gotowym do użycia kompletnym pakietem TRUMPF

Trwałe i bezpieczne dla procesu znakowanie produktów medycznych – dzięki laserowi i oprogramowaniu z jednego źródła

Coraz więcej produktów branży technologii medycznej wymaga obecnie oznakowania jednoznacznym i możliwym do prześledzenia w całym łańcuchu dostaw kodem UDI (UDI = Unique Device Identification). Przy tym najistotniejszym czynnikiem jest trwała czytelność – właściwość, którą często można uzyskać jedynie poprzez znakowanie laserowe. Firma TRUMPF, obok szerokiej oferty laserów znakujących, zapewnia także oprogramowanie, dzięki któremu klienci mogą na podstawie zawartości swoich systemów baz danych opracowywać znakowanie kodem UDI i nanosić je na produkt medyczny – na życzenie z końcową kontrolą jakości i dokumentacją. Dzięki temu kompletnemu pakietowi klienci firmy TRUMPF nie tylko uzyskują stale wysoką jakość znakowania, ale również korzystają z rozwiązań TRUMPF umożliwiających zapewnienie zgodności z systemem UDI oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa procesu jak również ze wsparcia podczas kwalifikowania urządzeń (EQ: Equipment Qualification) w ramach kwalifikacji instalacji (IQ) oraz kwalifikacji operacji (OQ).

Czym jest UDI (Unique Device Identification)?

Znakowanie UDI obejmuje dwa elementy – kod czytelny dla maszyny oraz kod czytelny dla człowieka. Kod czytelny dla maszyny jest przedstawiany albo jako kod kreskowy albo jako dwuwymiarowy kod matrycowy. Natomiast kod czytelny dla człowieka może być prezentowany w postaci cyfr i liter. Kod UDI posiada część statyczną oraz część dynamiczną. Część statyczna jest unikalnym, specyficznym kodem danego produktu, natomiast część dynamiczna zmienia się w związku ze zmieniającymi się informacjami, takimi jak numer seryjny, partia produktu lub data upływu terminu ważności. W celu zapewnienia rozpoznawalności produktów medycznych stosuje się autoryzowane standardy, przy tym najczęściej stosowane standardy to: GS1, HIBC i ISBT 128.

Co oferuje TRUMPF dla zapewnienia zgodności z systemem UDI?

Firma TRUMPF oferuje gotowy do użycia kompletny pakiet służący do zgodnego z systemem UDI znakowania laserowego produktów medycznych, dzięki któremu klienci mogą płynnie zintegrować laser znakujący z procesem UDI. Oprócz lasera rozwiązanie obejmuje moduł oprogramowania UDI – oba elementy pochodzą od firmy TRUMPF i tym samym są optymalnie do siebie dopasowane.

UDI-Prozess

Krok 1: W oparciu o wymagania i systemy baz danych klienta firma TRUMPF oferuje integrację ze standardowymi bazami danych oraz indywidualne interfejsy zaprogramowane przez ekspertów w celu stworzenia pełnego rozwiązania informatycznego pozwalającego spełnić wymogi systemu UDI. Oprócz wprowadzania danych poprzez bazy danych istnieje także możliwość importowania informacji do systemu poprzez podłączenie zewnętrznych skanerów ręcznych.

Krok 2: TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) łączy bazy danych lub układy sterowania klienta z laserem znakującym.

Krok 3: Moduł UDI tworzy kod UDI na podstawie danych istotnych dla UDI oraz indywidualnych rozszerzeń klienta.

Krok 4: Program obróbki obrazów VisionLine wykrywa automatycznie element oraz jego dokładne położenie. Na tym etapie unika się wadliwych części, ponieważ oprogramowanie przekazuje informacje do układu sterowania i dba o to, aby znakowanie zostało umieszczone w odpowiednim miejscu.

Krok 5: Laser TRUMPF znakuje przedmiot obrabiany trwałym, kontrastowym oznakowaniem, które także po wielu cyklach czyszczenia nadal jest czytelne dla maszyny i zauważalne dla człowieka.

Krok 6: Także końcowa kontrola za pomocą czujników procesowych jest bardzo łatwa. Dzięki różnym kamerom (on-axis / off-axis) możliwe jest rozpoznawanie kodów zgodnych z systemem UDI, ich wyeksportowanie jak również ocena ich jakości.

Krok 7: Dane umieszczone na elemencie są porównywane z zawartością bazy danych, co gwarantuje ich sprawdzenie pod kątem poprawności. Na koniec, dla udokumentowania, można zapisać w bazie danych zdjęcie oznakowania wraz z indywidualnym raportem zawierającym informacje istotne dla UDI (np. treść kodu UDI, ocena jakości kodu UDI) oraz informacje o maszynie (operator, czas, laser, parametry). Dzięki temu także po wielu latach dostępna jest dokumentacja dotycząca elementów i oznaczeń.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Korzyści z zastosowania kompletnego rozwiązania TRUMPF w zakresie oznaczeń zgodnych z systemem UDI

Rozpoznawalność

Dla zapewnienia ustawowo wymaganej rozpoznawalności produktów medycznych opisy muszą być trwale czytelne. Firma TRUMPF posiada szeroki wybór laserów znakujących, które zapewniają niezbędną w tym celu jakość na każdym materiale.

Bezpieczeństwo procesu

Oprogramowanie do znakowania przygotowuje treść znakowania zgodnie z urzędowymi wymogami i wytycznymi, dzięki czemu nie występuje ryzyko błędu związane z wprowadzaniem ręcznym. Ponadto program obróbki obrazów automatycznie wykrywa położenie treści oznakowania na odpowiednim elemencie i sprawdza je.

Przetwarzanie danych

Niezależnie od tego, skąd pochodzą dane dotyczące obróbki czy też gdzie są one zapisywane dla celów udokumentowania – rozwiązanie firmy TRUMPF integruje wewnętrzne i zewnętrzne procesy przetwarzania danych albo za pomocą modułów standardowych albo za pomocą rozwiązań dostosowanych ściśle do potrzeb danego klienta.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.