Wybór kraju/regionu i języka
TruTops Mark

Imager

Zaznaczanie skomplikowanych grafik

Zaznaczanie skomplikowanych grafik

Imagerem można zaznaczyć szczególnie skomplikowane grafiki, a nawet fotografie, na różnych materiałach. Prędkość pozostaje niezmieniona. Jako pliku źródłowego można użyć plików w popularnych formatach, takich jak .bmp, .jpg, .tif lub .pcx, które po prostu importuje się do Imagera. Różnorodność odcieni szarości zapewnia doskonałą jakość i kontrasty.

Wysokiej jakości zaznaczanie mapy bitowej

Imager dopasowuje parametry lasera do każdego piksela mapy bitowej.

Większa wariancja

Pasujące parametry lasera dla wysokiej jakości znakowania na różnych materiałach.

Moduł oprogramowania Imager, TruTops Mark

Większa różnorodność

Znakowanie laserowe może stać się czymś więcej niż tylko umieszczaniem prostych czcionek lub znaków. Imagerem można zaznaczyć na przedmiocie obrabianym szczególnie skomplikowane grafiki, a nawet fotografie. Różnorodność odcieni szarości zapewnia doskonałą jakość i kontrasty.

Wsparcie przez oprogramowanie

Imager podczas laserowego znakowania pracuje szybko i dokładnie. Dopasowuje w pełni automatycznie parametry lasera do każdego piksela mapy bitowej. Do dyspozycji są dwa różne tryby. Pozwala to zaznaczyć różne materiały zawsze z wysoką jakością.

Kontakt
Dział oprogramowania
E-mail
Serwis i kontakt