Wybór kraju/regionu i języka
TruTops Mark

Paletyzacja

Więcej swobody w znakowaniu laserowym

Więcej swobody w znakowaniu laserowym

Poszerzenie możliwości podczas znakowania laserowego: znakowanie dużych powierzchni przedmiotu obrabianego powyżej pola znakowania lub zaznaczanie pełnej gamy cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Dodatkowo funkcja segmentowania pola znakowania pozwala zaznaczać całe serie obrabianych przedmiotów w jednej operacji.

Komfortowy interfejs

Tworzenie programów w wygodnym edytorze.

Dowolnie definiowana wielkość segmentu

Wielkość segmentu można indywidualnie definiować wierszami i kolumnami, odpowiednio do zastosowania.

Moduł oprogramowania Paletyzacja, TruTops Mark

Sprytne rozszerzenie funkcji

Dzięki szerokiej gamie obiektywów można użyć zakresów znakowania o różnych rozmiarach. W związku z tym można zaznaczać również duże przedmioty w jednym ciągu. Dodatkowo funkcja segmentowania pola znakowania pozwala zaznaczać całe serie obrabianych przedmiotów w jednej operacji.

Swobodna obsługa

Komfortowe tworzenie programów w interfejsie edytora. Wielkość segmentu można dowolnie definiować wierszami i kolumnami.

Kontakt
Dział oprogramowania
E-mail
Serwis i kontakt