Wybór kraju/regionu i języka

Monitorowanie procesów w celu kontroli jakości elementów

TRUMPF Powder Bed Monitoring do kontroli jakości elementów

Podczas monitorowania procesu nacisk kładziony jest na proces generatywny. Łoże proszku jest monitorowane podczas procesu oświetlania. Dostępne są tutaj dwa produkty: Powder Bed Monitoring zapewnia kontrolę nad łożem proszku, a Melt Pool Monitoring przekazuje obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint. Umożliwia to uzyskanie pełnej kontroli nad jakością elementu – warstwa po warstwie. Ponadto proces produkcyjny jest jeszcze wydajniejszy dzięki szybkiej identyfikacji błędów.

Monitorowanie jakości elementów warstwa po warstwie

Obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint 2000

Jak działa Powder Bed Monitoring?

Centralną częścią monitorowania procesu jest tak zwane monitorowanie łoża proszku (Powder Bed Monitoring). Zintegrowana kamera w maszynie TruPrint oraz automatyczny program obróbki obrazów pozwalają na automatyczną kontrolę łoża proszku. W ten sposób uzyskiwany jest ciągły przegląd stanu elementu, a parametry jakości można analizować krok po kroku. Maszyny TruPrint są wyposażone w system kamery o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na uzyskanie ostrego obrazu każdej warstwy proszku. W połączeniu z programem obróbki obrazów możliwa jest automatyczna analiza, podczas której zintegrowana technologia ciemnego pola wspiera działanie programu obróbki obrazów. Użytkownik sam wybiera właściwą wartość graniczną, której osiągnięcie wywołuje powiadomienie lub zgłoszenie błędu. Dzięki przyporządkowaniu parametrów jakości do warstwy można szybko i precyzyjnie lokalizować nieprawidłowości. W ten sposób można natychmiastowo ingerować w trwające zadanie konstrukcyjne. Oprócz powlekania proszkowego Powder Bed Monitoring rejestruje stan warstw i określa części wystające z łoża proszku. Stan elementu można ocenić już podczas procesu tworzenia i w ten sposób w odpowiednim czasie zidentyfikować potencjalne rozwinięcia. Opcja automatycznego dodatkowego pokrywania zapewnia jakość elementu w przypadku błędów pokrywania. Jeśli system wykryje brak proszku, zostanie to automatycznie skorygowane przez nową warstwę proszku. Po zakończeniu procesu można ponadto obszernie analizować poszczególne warstwy, wybierając odpowiednie obrazy. Można również porównywać wyniki z rysunkami CAD.

Melt Pool Monitoring – monitorowanie jeziorka spawalniczego

Aby mieć jeszcze lepszy przegląd procesu generatywnego na urządzeniu TruPrint i umożliwić optymalną ocenę procesu, do maszyn TruPrint 2000 i TruPrint 5000 polecamy oprócz monitorowania łoża proszku (Powder Bed Monitoring) także produkt monitorujący jeziorko ciekłego metalu (Melt Pool Monitoring). Melt Pool Monitoring kontroluje jeziorko ciekłego metalu za pomocą układu sensorycznego. Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Także w produkcji seryjnej możliwe jest dzięki temu wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu oraz w razie potrzeby wizualizacja krytycznych obszarów elementu. Wskaźniki te można automatycznie porównywać z zadaniem referencyjnym, aby monitorować stabilność procesu. Ponadto w przypadku stosowania wielu laserów można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze. Dane można analizować na ekranie komputera lub w trybie offline z wykorzystaniem narzędzia Monitoring Analyzer.

Wskazówka: W zależności od kraju możliwe są odchylenia od tego zakresu produktów i tych danych technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w technologii, wyposażeniu, cenie i ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby kontaktowej, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Serwis i kontakt