Wybór kraju/regionu i języka

Identyfikacja swojego potencjału

Warto poznać technologię Laser Metal Fusion (LMF) lub Powder Bed Fusion (PBF) i wdrażać wiedzę z zakresu produkcji addytywnej w swoim przedsiębiorstwie. Należy zidentyfikować pierwsze zastosowania, w których można zwiększyć potencjał elementów AM, i opracować przypadek biznesowy w celu ekonomicznej produkcji.

  • Przekazywanie podstaw produkcji
  • Wspólna identyfikacja części
  • Analiza wykonalności i ocena przypadku biznesowego

Przykład klienta identyfikacja części

Podczas analizy jednostki tnącej obrabiarki laserowej 2D zidentyfikowano chłodzenie diodowe jako element do optymalizacji.

Wartość dodana dzięki drukowi 3D metalu

  • Usprawnione chłodzenie
  • Redukcja liczby elementów przez zintegrowanie funkcji
  • Uproszczony montaż
  • Zmniejszenie ciężaru
Serwis i kontakt