You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruMatic 1000 fiber | TRUMPF
TruMatic 1000 fiber, ekonomický kompaktný stroj
TruMatic 1000 fiber, ekonomický kompaktný stroj
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

Nový laserový stroj, ktorý vysekáva, tvárni a vytvára závity – s chytrou automatizáciou v minimálnom priestore.

TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact

TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

Priestorovo neutrálne umiestnená ochrana proti úniku lúča umožňuje dobrý prístup do stroja

Ekonomický kompaktný stroj

TruMatic 1000 fiber je laserový stroj, ktorý vysekáva otvory, ohýba jazýčky a tvárni závity. Je to najkompaktnejšie kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenie na svete. Odhaľte chytré riešenia triedenia dielcov a automatizovanej prevádzky.

Jeden stroj, dve technológie

So strojom TruMatic budete profitovať zo všetkých výhod obrábania vysekávaním a rezania laserom.

Inovatívny pohon

Vďaka pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y.

Flexibilné rezanie laserom

Pomocou robustného univerzálneho lasera TruDisk môžete vysoko produktívne deliť aj farebné kovy.

Kompaktný ako nikdy predtým

Najkompaktnejšie kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenie na svete je o 24 % menšie ako predchádzajúci model.

Chytré vyhadzovanie malých dielcov

Laserom vyrezané malé dielce sú bezpečne vyhadzované do nádoby na hotové dielce.

Automatické nakladanie a vykladanie

SheetMaster Compact bezpečne nakladá a vykladá materiál.

Pozrite sa na TruMatic 1000 fiber pri práci: Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii, vynikajúcim možnostiam vyhadzovania a triedenia dielcov a neprekonateľnej automatizácii je vhodný pre každú výrobu.
Kombinované technológie – kombinované výhody: Pozrite sa vo videu, ako môže napredovať Vaša výroba pomocou vysekávacích-laserových zariadení a ako môžete znížiť vaše náklady na výrobu.
Vyhadzovanie a triedenie dielcov
SortMaster Compact: Šikovná automatizácia v najmenšom priestore
Vyhadzovanie malých dielcov
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Inovatívny pohon

Vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.

TruMatic 1000 fiber, triedenie
Automaticky dobre vytriedené

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm.

TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce
Chytré vykladanie: klapka na dielce

Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 mm x 600 mm.

TruMatic 1000 fiber, vzorový diel

Vysekávanie a rezanie laserom v jednom

Vzorový diel s obrysom vyrezaným laserom a prieťahmi, drážkami, odsadeniami a značením vytvorenými vysekávacími nástrojmi.

Vzorky z farebných kovov

Rozmanitosť materiálov

Pevnolátkový laser TruDisk je odolný voči spätným odrazom. Bezpečne je možné obrábať aj materiály silno odrážajúce svetlo, ako meď alebo mosadz.

TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce

Hospodárna výroba malých dielcov

Vďaka funkcii "Vyhadzovanie malých dielcov" hospodárne vyrábajte veľké počty kusov malých dielcov z hrubšieho materiálu

TruMatic 1000 fiber stredný formát
TruMatic 1000 fiber veľký formát
Rozmery   
Šírka 6935 mm 1 8082 mm 1
Hĺbka 6281 mm 1 7780 mm 1
Výška 2207 mm 1 2195 mm 1
Max. frekvencia zdvihov   
Vysekávanie (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Značenie 1000 1/min 1000 1/min
Pracovná oblasť   
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1500 mm
Prevádzka lasera, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka lasera, os Y 1250 mm 1500 mm
Kombinovaná prevádzka, os X 2035 mm 2535 mm
Kombinovaná prevádzka, os Y 1250 mm 1500 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 165 kN 165 kN
Nástroje   
Čas výmeny nástroja MultiTool 2,4 s 2,4 s
Počet nástrojov / praciek 17 Kus / 3 Kus 21 Kus / 3 Kus
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001   
Max. výkon lasera 3000 W 3000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 5 mm 5 mm
Max. hrúbka plechu, meď 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm 6 mm
Vyhadzovanie dielcov   
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 8 kW 9 kW
Aktívna vypínacia automatika - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW

Početné inovatívne riešenia a funkcie vytvárajú zo stroja TruMatic 1000 fiber perfektný model vhodný na vstup do obrábania vysekávaním a vyrezávaním laserom.

TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce
Vyhadzovanie malých dielcov

Pohon Delta Drive oddelí razník a matricu a umožňuje tým nové aplikácie vysekávania. Špičkou v prevádzke vysekávania a rezania laserom je bezpečný proces vyhadzovania malých, laserom vyrezaných dielcov. Vrchný nástroj vysekáva mierne odsadený, vďaka tomu malé dielce neprepadnú cez matricu do nádoby na kovový odpad ale sklznú cez sklz pre diely do pripravených boxov.

TruMatic 1000 fiber, triedenie
Funkcia triedenia

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.

TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
kefkové stoly/guľôčkové stoly

V závislosti od Vašich požiadaviek máte možnosť zvoliť si kefkový alebo guľôčkový stôl.

Smart Punch Monitoring

Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.

Dopravné pásy na diely

Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.

Dopravník na kovový odpad

Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.

Príprava na laserovú sieť

Laser môže byť vybavený ďalším výstupom, pre prípad, že by ste chceli prevádzkovať stroj v laserovej sieti. V laserovej sieti zásobuje TruDisk viacero strojov TRUMPF.

Jednoduchá obsluha

Touchpoint HMI


Programovanie vysekávaných dielov alebo dielov vysekávaných a rezaných laserom môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Performance Cockpit

Performance Cockpit

Dosiahnite novú úroveň prehľadu o Vašich strojoch: Pomocou Performance Cockpit založenom na webe budete mať stále prehľad o najdôležitejších parametroch ohľadom produktivity stroja, použitých materiálov a nástrojov ako aj vyprodukovaných výrobných programov.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

MultiTool

Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho alebo kombinovaného stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.

MultiBend

90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.

Vyhadzovací nástroj na triedenie
Vyhadzovací nástroj na triedenie

Bezpečne vyhadzujte laserom vyrezané malé dielce a zároveň oddeľujte hotové dielce od vyseknutého odpadu.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact

Nakladanie + vykladanie

SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.

Triedenie

SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt