Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruMatic 1000 fiber, ekonomický kompaktný stroj
TruMatic 1000 fiber, ekonomický kompaktný stroj
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

Nový laserový stroj, ktorý vysekáva, tvárni a vytvára závity – s chytrou automatizáciou v minimálnom priestore.

TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact

TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 1000 fiber

Priestorovo neutrálne umiestnená ochrana proti úniku lúča umožňuje dobrý prístup do stroja

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Výbava
  • Softvér
  • Nástroje
  • Automatizácia
  • Viac Menej
  Ekonomický kompaktný stroj

  TruMatic 1000 fiber je laserový stroj, ktorý vysekáva otvory, ohýba jazýčky a tvárni závity. Je to najkompaktnejšie kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenie na svete. TruMatic 1000 fiber je dostupný ako kompletné riešenie, dá sa ale aj vychádzajúc zo základného vysekávacieho stroja TruPunch 1000 postupne rozšíriť na kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenie. Odhaľte chytré riešenia triedenia dielcov a automatizovanej prevádzky.

  Jeden stroj, dve technológie

  So strojom TruMatic budete profitovať zo všetkých výhod obrábania vysekávaním a rezania laserom.

  Inovatívny pohon

  Vďaka pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y.

  Flexibilné rezanie laserom

  Pomocou robustného univerzálneho lasera TruDisk môžete vysoko produktívne deliť aj farebné kovy.

  Kompaktný ako nikdy predtým

  Najkompaktnejšie kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenie na svete je o 24 % menšie ako predchádzajúci model.

  Chytré vyhadzovanie malých dielcov

  Laserom vyrezané malé dielce sú bezpečne vyhadzované do nádoby na hotové dielce.

  Zistite viac
  Automatické nakladanie a vykladanie

  SheetMaster Compact bezpečne nakladá a vykladá materiál.

  Zistite viac
  Vyhadzovanie a triedenie dielcov
  Vyhadzovanie malých dielcov
  TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
  Inovatívny pohon

  Vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.

  TruMatic 1000 fiber, triedenie
  Automaticky dobre vytriedené

  Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm.

  TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce
  Chytré vykladanie: klapka na dielce

  Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 mm x 600 mm.

  TruMatic 1000 fiber, vzorový diel

  Vysekávanie a rezanie laserom v jednom

  Vzorový diel s obrysom vyrezaným laserom a prieťahmi, drážkami, odsadeniami a značením vytvorenými vysekávacími nástrojmi.

  Vzorky z farebných kovov

  Rozmanitosť materiálov

  Pevnolátkový laser TruDisk je odolný voči spätným odrazom. Bezpečne je možné obrábať aj materiály silno odrážajúce svetlo, ako meď alebo mosadz.

  TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce

  Hospodárna výroba malých dielcov

  Vďaka funkcii "Vyhadzovanie malých dielcov" hospodárne vyrábajte veľké počty kusov malých dielcov z hrubšieho materiálu

  TruMatic 1000 fiber stredný formát
  Rozmery  
  Šírka 6935 mm 1
  Hĺbka 6281 mm 1
  Výška 2207 mm 1
  Max. frekvencia zdvihov  
  Vysekávanie (E = 1 mm) 600 1/min
  Značenie 1000 1/min
  Pracovná oblasť  
  Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm
  Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm
  Prevádzka lasera, os X 2500 mm
  Prevádzka lasera, os Y 1250 mm
  Kombinovaná prevádzka, os X 2035 mm
  Kombinovaná prevádzka, os Y 1250 mm
  Max. hrúbka plechu 6,4 mm
  Max. hmotnosť obrobku 150 kg
  Max. vysekávacia sila 165 kN
  Nástroje  
  Čas výmeny nástroja MultiTool 2,4 s
  Počet nástrojov / praciek 17 Kus / 3 Kus
  Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001  
  Max. výkon lasera 3000 W
  Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 6 mm
  Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 6 mm
  Max. hrúbka plechu, hliník 5 mm
  Max. hrúbka plechu, meď 6 mm
  Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm
  Vyhadzovanie dielcov  
  Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 180 mm x 180 mm
  Max. veľkosť dielca, klapka na dielce 400 mm x 600 mm
  Hodnoty spotreby  
  Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 13,1 kW
  Aktívna vypínacia automatika - TruDisk 3001 0,6 kW
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Početné inovatívne riešenia a funkcie vytvárajú zo stroja TruMatic 1000 fiber perfektný model vhodný na vstup do obrábania vysekávaním a vyrezávaním laserom.

  TruMatic 1000 fiber, klapka na dielce
  Vyhadzovanie malých dielcov

  Pohon Delta Drive oddelí razník a matricu a umožňuje tým nové aplikácie vysekávania. Špičkou v prevádzke vysekávania a rezania laserom je bezpečný proces vyhadzovania malých, laserom vyrezaných dielcov. Vrchný nástroj vysekáva mierne odsadený, vďaka tomu malé dielce neprepadnú cez matricu do nádoby na kovový odpad ale sklznú cez sklz pre diely do pripravených boxov.

  TruMatic 1000 fiber, triedenie
  Funkcia triedenia

  Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.

  TruMatic 1000 fiber, vysekávacia hlava a rezacia hlava
  kefkové stoly/guľôčkové stoly

  V závislosti od Vašich požiadaviek máte možnosť zvoliť si kefkový alebo guľôčkový stôl.

  Smart Punch Monitoring

  Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.

  Dopravné pásy na diely

  Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.

  Dopravník na špony

  Pomocou dopravníka na špony je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.

  Príprava na laserovú sieť

  Laser môže byť vybavený ďalším výstupom, pre prípad, že by ste chceli prevádzkovať stroj v laserovej sieti. V laserovej sieti zásobuje TruDisk viacero strojov TRUMPF.

  TruTops Boost

  Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

  Performance Cockpit

  Performance Cockpit

  Dosiahnite novú úroveň prehľadu o Vašich strojoch: Pomocou Performance Cockpit založenom na webe budete mať stále prehľad o najdôležitejších parametroch ohľadom produktivity stroja, použitých materiálov a nástrojov ako aj vyprodukovaných výrobných programov.

  Softvér

  Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

  MultiTool

  Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho alebo kombinovaného stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.

  MultiBend

  90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.

  Ausstoßwerkzeug zum Sortieren
  Vyhadzovací nástroj na triedenie

  Bezpečne vyhadzujte laserom vyrezané malé dielce a zároveň oddeľujte hotové dielce od vyseknutého odpadu.

  Prehľad vysekávacích nástrojov

  TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

  Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

  TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact

  Nakladanie + vykladanie

  SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  Header Bild für das Webspecial K07/S19
  Web špeciál TruPunch 1000 / TruMatic 1000 fiber

  Pred vstupom do priemyselného obrábania vysekávaním a laserom sa často vyskytne otázka: Oplatí sa to riziko? Pozrite si viac o stavebnicovom systéme TRUMPF!

  TruPunch 1000 (S19)
  TruPunch 1000

  Kompaktný základný stroj TruPunch 1000 je možné flexibilne automatizovať a v prípade potreby rozšíriť na priestorovo nenáročnú výrobnú bunku vysekávania a rezania laserom.

  TRUMPF Stanzwerkzeuge
  Vysekávacie nástroje

  Profitujte z najväčšej ponuky vysekávacích nástrojov na svete – vrátane 40 rokov skúseností firmy TRUMPF vo vývoji a výrobe nástrojov.

  Servis & Kontakt