Ülke, bölge ve dil seçimi

Kalibrasyon

Makina performansının doğrulanması

Otomatik Çoklu Lazer Hizalama (Automatic Multilaser Alignment)

Parça kalitenizi daha önce hiç olmadığı kadar optimize edin: Otomatik Çoklu Lazer Hizalama (Automatic Multilaser Alignment), lazer ışın kaynaklarının birbirine göre konumlandırılmasında size, tam otomatik online denetim ve düzeltme imkanı sunuyor - hem de 27,5 µm'lik bir hassasiyetle. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve karanlık alan aydınlatması sayesinde, üretim işi devam ederken görüntülerin kaydedilmesi, değerlendirme ve düzeltme yapılabilmesi mümkün kılınıyor. Her ölçme dizisi için mevcut olan kalite parametreleri, arızaların yerini hızlı bir şekilde tespit etmenize olanak sağlıyor. Ölçüm sonuçları Durum İzleme (Condition Monitoring) içinde kaydediliyor.

Lazer gücü kalibrasyonu

Lazer gücü kalibrasyonumuz (LPC), iki üretim işi arasında lazer gücünü ölçüyor ve gerektiğinde kalibre ediyor - müşteri tarafından gerçekleştirilen yıllık bakımdan bağımsız bir şekilde. Fullfield çoklu lazer opsiyonlu makinalarda tüm lazerler denetleniyor. Aynı zamanda ölçüm sonuçları, kanıt sunma yükümlülüğüne uygunluk açısından belgeleniyor. Lazer gücü ölçümünde temel alınan standartlar: DIN 35224 ve ISO 52941.

Odak noktası ölçümü

Bu opsiyonun bulunduğu sistemde iki üretim işi arasında odak noktası ölçülüyor. Lazer koruma camında olası bir kontaminasyon (termik kayma) olup olmadığı kontrol ediliyor. Ölçüm sonuçları, kanıt sunma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için belgeleniyor. 

Tarama alanı kalibrasyonu

Tarama alanı kalibrasyonu, tarama alanının iki üretim işi arasında ölçümünü ve gerekirse yeniden kalibrasyonunu mümkün kılıyor. Ölçüm sonuçları, kanıt sunma yükümlülüğüne uygunluk açısından belgeleniyor.

Servis ve iletişim