Land-/regio- en taalkeuze

Plasma Burner Torch

Op plasma gebaseerde verwarming voor industriële toepassingen

Industriële verwarmingsprocessen zijn nodig om materialen te smelten, te lassen, uit te harden, te drogen of te verdampen. Traditioneel worden dergelijke processen vaak bedreven met fossiele branders, zoals gas- of oliebranders, die echter een aanzienlijke CO2-uitstoot veroorzaken en zo bijdragen aan klimaatverandering.


Met het oog op de mondiale klimaatdoelen is het daarom noodzakelijk om alternatieve technologieën te ontwikkelen die de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Een veelbelovende technologie op dit gebied is het gebruik van elektrische vlammen, plasmabranders genaamd (in het Engels: Plasma Burner Torch), aangedreven door elektrische energie, idealiter uit hernieuwbare energiebronnen. Deze fakkels met Plasma Burner Torches kunnen materialen op zeer nauwkeurig gedefinieerde temperaturen verhitten zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten.


Plasma Burner Torches kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt, met name bijna elk gas (lucht, N2, Ar, CO2, O2, ...) kan worden omgezet in een hoogenergetisch, reactief plasma met behulp van de gekoppelde elektrische energie. Dergelijke op plasma gebaseerde verwarmingsprocessen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd in afwezigheid van zuurstof, bijvoorbeeld in een zuivere stikstofatmosfeer, zodat hier geen oxidatieve processen (verliezen) optreden, wat weer kan leiden tot hogere procesopbrengsten en productkwaliteit. Bovendien kunnen zeer hoge procestemperaturen (>10.000 C) maar ook zeer goed gedefinieerde temperatuurprofielen worden gerealiseerd of specifiek doorlopen, wat voordelig is voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen.


De stroomtoevoer voor Plasma Burner Torches is van cruciaal belang voor de effectiviteit en efficiëntie van het proces. Er zijn verschillende soorten voedingen voor verschillende plasmatypes en hun specifieke typen Plasma Burner Torches. Hier worden meestal voedingen gebruikt, die zorgen voor een goed gedefinieerde voeding van de plasmabranders en tegelijkertijd de bedrijfskosten minimaliseren. 

Transformatie fossiel naar elektrisch

Ontdek hier hoe u uw industriële verwarmingsprocessen kunt elektrificeren.

Meer informatie
Service & contact