Land-/regio- en taalkeuze

Boren

De laserstraal maakt bij het laserboren contactloos de fijnste tot grootste gaten in verschillende materialen.

Een korte laserpuls met een hoge vermogensdichtheid brengt bij het laserboren de energie voor een zeer korte tijd in het werkstuk. Daardoor smelt en verdampt het materiaal. Hoe groter de pulsenergie, hoe meer materiaal smelt en verdampt. Bij het verdampen ontstaat er plotseling een groter materiaalvolume in het boorgat en daardoor een hoge druk. Deze dampdruk drijft het gesmolten materiaal uit het boorgat.

Een bijzonderheid vormt de laserbewerking met ultrakortepulslasers in het bereik van enkele picoseconden. Daarbij wordt het materiaal door sublimatie direct zonder het materiaal op te smelten vanuit de vaste staat verdampt – de component zelf wordt daarbij niet verwarmd.

In de loop van de tijd hebben zich uit het basisprincipe meerdere boormethoden ontwikkeld:

Einzelpulsbohren (links) und Perkussionsbohren (rechts).

Enkelpulsboren en percussieboren

In het meest eenvoudige geval maakt een enkele laserpuls met relatief veel pulsenergie de boring. Op deze wijze kunnen zeer snel veel gatten worden gemaakt. Bij het percussieboren ontstaat de boring door meerdere laserpulsen met een korte pulsduur en pulsenergie. Deze boormethode maakt diepere en preciezere gaten dan het enkelpulsboren. Percussieboren maakt bovendien kleinere gatdiameters mogelijk.

Trepanierbohren

Trepaneerboren

Bij het trepaneren ontstaat de boren eveneens door meerdere laserpulsen. Eerst boort de laser een startgat door middel van percussieboren. Vervolgens vergroot hij het startgat, door in meerdere, toenemend grotere cirkelbanen over het werkstuk te bewegen. Het grootste deel van het opgesmolten materiaal wordt daarbij naar onderen toe uit het boorgat gedreven.

Helixbohren

Helixboren

Anders dan bij het trepaneren wordt bij het helixboren geen startgat gemaakt. De laser beweegt al bij de eerste pulsen in een cirkelbaan boven het materiaal. Daardoor treedt veel materiaal naar boven toe uit. In een wenteltrapvorm werkt de laser zich de diepte in. Daarbij kan de focus worden nageleid, zodat deze altijd op de bodem van de boring ligt. Als de laser het materiaal heeft doordrongen, kunnen nog enkele rondes worden toegevoegd. Deze zijn bedoeld om de onderkant van het boorgat te vergroten en de randen glad te maken. Met helixboren kunnen zeer grote en diepe boorgaten van hoge kwaliteit worden gemaakt.

Contact
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact