Wybór kraju/regionu i języka

Zgłoszenia do zespołu PSIRT

Zespół PSIRT (Product Security Incident Response Team) analizuje, klasyfikuje i przetwarza zgłoszone słabe punkty i incydenty dotyczące produktów firmy TRUMPF. Najistotniejsza w pracy zespołu jest komunikacja z osobami, których dotyczy problem – w firmie i poza nią. Cel: szybkie usunięcie zidentyfikowanych słabych punktów i poinformowanie klientów.

Jakie dane są istotne podczas określania?

Czy podejrzewają Państwo występowanie słabego punktu zabezpieczeń w pewnym jednym z produktów firmy TRUMPF? W takim razie prosimy o zgłoszenie tego faktu, podając następujące dane:

  • Osoba do kontaktu / dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Produkt, którego dotyczy problem / produkty (najlepiej podać także wersję oprogramowania)
  • Opis słabego punktu i ewentualnie możliwość usunięcia problemu
  • Odniesienia do już publikowanych informacji

Zgłaszanie problemów z bezpieczeństwem

Tutaj można bezpośrednio zgłaszać ewentualne problemy związane z bezpieczeństwem maszyn i rozwiązań firmy TRUMPF. Zespół PSIRT firmy TRUMPF zbada zgłoszenie i skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Skontaktuj się teraz

Więcej informacji o bezpieczeństwie w firmie TRUMPF

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Serwis i kontakt