Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych i jego zespół są w każdej chwili do dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych.

Prosimy o kierowanie zapytań na następujący adres e-mail: privacy@trumpf.com lub do lokalnej osoby do kontaktu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Są to takie informacje, jak np. prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia. Informacje, których nie da się powiązać bezpośrednio z prawdziwą tożsamością, np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony, nie są danymi osobowymi.

Prawa użytkownika

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi mają Państwo prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich wykorzystania. Ponadto na żądanie udostępnimy Państwu dane osobowe w ustrukturyzowanym, standardowym formacie czytelnym maszynowo. Jeśli wykorzystujemy Państwa dane na podstawie Państwa zgody (na przykład udzielonej podczas subskrypcji newslettera), mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Od momentu wycofania zgody nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do tego celu. Jeżeli będziemy realizować uprawniony interes w zakresie przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo również zgłosić nam swój sprzeciw. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będą obowiązywać przymusowe, podlegające ochronie i przewyższające interes sprzeciwu powody dalszego przechowywania lub też przetwarzanie będzie służyć realizacji wymogów prawnych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu oferowania reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu bez podania przyczyn. W takim przypadku zaprzestaniemy wykorzystywania danych do reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą też Państwo skontaktować się również z odpowiednimi organami nadzorującymi.

Informacje uzupełniające według art. 13 RODO znajdują się w dalszej części.

Usunięcie danych

Jeśli Państwa dane nie są potrzebne do wymienionych celów, łącznie z rozliczeniem, następuje ich usunięcie. Należy pamiętać, że przy każdym usunięciu dane są najpierw blokowane, a następnie usuwane ostatecznie z opóźnieniem czasowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub ewentualnym zamierzonym szkodom. Ze względów technicznych dane mogą być powielane w plikach kopii zapasowych i obrazach usług. Kopie te są również usuwane, ewentualnie z opóźnieniem czasowym wynikającym z uwarunkowań technicznych.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w związku z konkretnymi celami, na przykład w ramach zarządzania technicznego stronami internetowymi i w celu zrealizowania Państwa życzeń i żądań, czyli z reguły do zrealizowania zawartej z Państwem umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podczas rejestracji w naszych portalach B2B dane są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia procesu rejestracji, a ponadto wyłącznie w ramach dopuszczonych przez prawo do celów reklamowych. Wykorzystaniu danych do celów reklamowych można w każdej chwili się sprzeciwić, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nie odbywa sie przekazywanie, sprzedaż lub jakiekolwiek inne udostępnianie Państwa danych osobowych podmiotom spoza Grupy TRUMPF, chyba że jest to wymagane do realizacji umów lub wykonania usługi w ramach przetwarzania zamówienia albo w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo jednoznaczną zgodę.

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.