Wybór kraju/regionu i języka

Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych i jego zespół są w każdej chwili do dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych.

Prosimy o kierowanie zapytań na następujący adres e-mail: privacy@trumpf.com lub do lokalnej osoby do kontaktu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Są to takie informacje, jak np. prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia. Informacje, których nie da się powiązać bezpośrednio z prawdziwą tożsamością, np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony, nie są danymi osobowymi.

Prawa użytkownika

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi mają Państwo prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich wykorzystania. Ponadto na żądanie udostępnimy Państwu dane osobowe w ustrukturyzowanym, standardowym formacie czytelnym maszynowo. Jeśli wykorzystujemy Państwa dane na podstawie Państwa zgody (na przykład udzielonej podczas subskrypcji newslettera), mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Od momentu wycofania zgody nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do tego celu. Jeżeli będziemy realizować uprawniony interes w zakresie przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo również zgłosić nam swój sprzeciw. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będą obowiązywać przymusowe, podlegające ochronie i przewyższające interes sprzeciwu powody dalszego przechowywania lub też przetwarzanie będzie służyć realizacji wymogów prawnych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu oferowania reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu bez podania przyczyn. W takim przypadku zaprzestaniemy wykorzystywania danych do reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą też Państwo skontaktować się również z odpowiednimi organami nadzorującymi.

Informacje uzupełniające według art. 13 RODO znajdują się w dalszej części.

Usunięcie danych

Jeśli Państwa dane nie są potrzebne do wymienionych celów, łącznie z rozliczeniem, następuje ich usunięcie. Należy pamiętać, że przy każdym usunięciu dane są najpierw blokowane, a następnie usuwane ostatecznie z opóźnieniem czasowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub ewentualnym zamierzonym szkodom. Ze względów technicznych dane mogą być powielane w plikach kopii zapasowych i obrazach usług. Kopie te są również usuwane, ewentualnie z opóźnieniem czasowym wynikającym z uwarunkowań technicznych.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w związku z konkretnymi celami, na przykład w ramach zarządzania technicznego stronami internetowymi i w celu zrealizowania Państwa życzeń i żądań, czyli z reguły do zrealizowania zawartej z Państwem umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podczas rejestracji w naszych portalach B2B dane są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia procesu rejestracji, a ponadto wyłącznie w ramach dopuszczonych przez prawo do celów reklamowych. Wykorzystaniu danych do celów reklamowych można w każdej chwili się sprzeciwić, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nie odbywa sie przekazywanie, sprzedaż lub jakiekolwiek inne udostępnianie Państwa danych osobowych podmiotom spoza Grupy TRUMPF, chyba że jest to wymagane do realizacji umów lub wykonania usługi w ramach przetwarzania zamówienia albo w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo jednoznaczną zgodę.

Serwis i kontakt