Wybór kraju/regionu i języka

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W plikach protokołów gromadzone są dane zebrane za pośrednictwem wyszukiwarek i formularzy podczas korzystania z naszych stron internetowych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery sieci Web – standardowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemowego – trwale zapisują dane dotyczące połączenia z komputera wywołującego, stron internetowych odwiedzanych w ramach witryny, datę i czas trwania wizyty, dane umożliwiające rozpoznanie typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informację o stronie internetowej, z poziomu której rozpoczęła się wizyta na naszej stronie. Pozostałe dane osobowe, jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są zapisywane, chyba że dane te zostaną nam dobrowolnie udostępnione, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, w celu zrealizowania umowy lub złożenia zapytania o informacje. Zapisane dane są wykorzystywane w celu monitorowania niewłaściwego użycia na serwerze sieci Web, a następnie usuwane. Godzina ostatniego logowania jest również wykorzystywana w celach reklamowych, o ile jest to dopuszczalne prawnie.

Informacje dotyczące stosowania plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach integrujemy i stosujemy pliki cookie, aby umożliwić realizację określonych funkcji naszej witryny internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi sieci web. Tak zwane pliki "cookie" (ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka może zapisywać w urządzeniu użytym do uzyskania dostępu. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę po powrocie na naszą witrynę internetową. Proces zapisu pliku cookie jest określany również mianem "ustawiania pliku cookie". Pliki cookie mogą być przy tym ustawiane zarówno przez samą witrynę lub też zewnętrzne usługi sieci web.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 1 lit. a lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Obowiązująca podstawa prawna jest wskazana w tabeli plików cookie zawartej w dalszej części tego punktu.

Zasadniczo obowiązuje zasada, że w przypadku plików cookie, które są zapisywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalności naszej witryny internetowej i związanych z nią usług (pliki cookie niezbędne ze względów technicznych). Ponadto pliki cookie mogą zwiększyć łatwość ich obsługi i umożliwiają bardziej indywidualne zwracanie się do użytkowników. Prawnie uzasadniony interes odnosi się również do plików cookie, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej i tym samym również danych osobowych jej użytkowników. W przypadku opisanych plików cookie rozważyliśmy interesy użytkowników i nasze.

Analizowanie i śledzenie poszczególnych użytkowników strony internetowej przy użyciu technologii plików cookie jest możliwe tylko wtedy, gdy dany użytkownik strony wyrazi zgodę na ich stosowanie. Także wyświetlanie dostosowanej reklamy jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są zapisywane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrzne usługi sieci web w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny, poprawienia łatwości użytkowania lub w celu realizowania celu, na który wyrażono zgodę. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych użytkowników na podstawie pseudonimów, np. indywidualnego lub losowego identyfikatora, tak aby umożliwić oferowanie indywidualnych usług. Szczegółowe informacje ujęto w poniższej tabeli.

Okres przechowywania

Niżej wyszczególnione pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub upływu okresu przechowywania. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu sesji. Szczegółowe informacje ujęto w poniższych tabelach:

Opis plików cookie

Trumpf.com i MyTrumpf.com

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
_ga www.trumpf.com Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID. Zgoda 2 lat Śledzenie
PHPSESSID www.trumpf.com Plik cookie sesji PHP Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
language_iso www.trumpf.com Preferencje językowe użytkownika Zgoda 6 mies. Konfiguracja
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Przechowuje preferencje plików cookie użytkownika Prawnie uzasadniony interes 6 mies. Konfiguracja
backlink_referrer www.trumpf.com Umożliwia wyświetlanie użytkownikowi potwierdzonego łącza powrotu do wcześniej odwiedzanej strony (łącznie z tytułem poprzedniej strony w polu podglądu). Zgoda Sesja Konfiguracja
fe_typo_user www.trumpf.com Plik cookie uwierzytelniania do logowania TYPO3 (plik cookie sesji aplikacji) Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie
RT www.trumpf.com Za pomocą plików cookie za pośrednictwem narzędzia Akamai mPulse przeprowadzane będą analizy wydajności w celu stworzenia i poprawy naszych ofert. Zgoda 1 tydzień Śledzenie
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Przechowuje preferencje plików cookie użytkownika Prawnie uzasadniony interes 1 rok Konfiguracja
Customer Identity Management do Single-Sign-On

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Ten plik cookie jest stosowany w celu uzyskania dostępu zawsze do prawidłowego serwera mimo Load Balancera. Prawnie uzasadniony interes 2 minut Wymagany ze względów technicznych
długi identity.trumpf.com Preferencje językowe użytkownika Zgoda 3 dni Konfiguracja
commonAuthId identity.trumpf.com

Niezbędny plik cookie do identyfikacji sesji SSO, patrz docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie
opbs identity.trumpf.com

Plik cookie sesji dostawcy OpenID (OP Browser state cookie). Wymagany do przetwarzania sesji Single-Sign-On na podstawie OpenID Connect , patrz medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie
Sklep internetowy z częściami eksploatacyjnymi i częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Istotny podczas logowania, zawiera URL powrotu po zalogowaniu Zgoda Sesja Uwierzytelnianie
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Zapisuje sesję sklepu Prawnie uzasadniony interes Sesja Bezpieczeństwo
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Zawiera logikę specyficzną dla B2B na potrzeby stron Moje konto. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Ten plik cookie zapisuje odwiedzoną stronę. Jest to wymagane do prawidłowej nawigacji w sklepie internetowym. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
sid www.shop.trumpf.com Za pomocą tego pliku cookie zapisujemy produkty umieszczone w koszyku oraz informacje na temat tego, czy użytkownik był nadal zalogowany, gdy odwiedził inną stronę w ramach sklepu internetowego. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
userid www.shop.trumpf.com Plik cookie użytkownika      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Plik cookie koszyka      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B test pliku cookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Ostatnio oglądane produkty      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Wynik rozwijania listy wyboru kraju   Sesja  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Wynik potwierdzenia zgody na pliki cookie   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Odpowiednia funkcja nie jest używana   2592000s  
Oseon Analytics

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Ten plik cookie przypisuje identyfikator do sesji, dzięki czemu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumować działania użytkownika pod tym identyfikatorem. Zgoda 2 lat Śledzenie
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Ten plik cookie przypisuje identyfikator do sesji, dzięki czemu narzędzie analityczne Azure Application Insights może podsumować błędy i działania sesji pod tym identyfikatorem. Zgoda 30 minut (ponownie podczas aktywności, maksymalnie 24 godziny) Śledzenie
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Ten plik cookie przypisuje identyfikator do użytkownika, dzięki czemu narzędzie analityczne Azure Application Insights może podsumować błędy i działania sesji pod tym identyfikatorem użytkownika. Zgoda 1 rok Śledzenie
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Ten plik cookie przypisuje identyfikator do zapytania, dzięki czemu kolejne zapytania są przetwarzane przez tę samą instancję serwera, a dane są spójne. Prawnie uzasadniony interes Sesja Wymagany ze względów technicznych
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Ten plik cookie przypisuje identyfikator do zapytania, dzięki czemu kolejne zapytania są przetwarzane przez tę samą instancję serwera, a dane są spójne. Prawnie uzasadniony interes Sesja Wymagany ze względów technicznych
Katalog Docware online

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Plik cookie sesji Java dla aplikacji rysunków rozstrzelonych Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Zgoda 2 lat Konfiguracja
Sklep internetowy z tłocznikami i sklep internetowy z częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
saplb_* .mytrumpf.com Plik cookie uwierzytelniania w sklepie internetowym SAP Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do określania unikatowych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin poprzez przyporządkowanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i przypisanie unikatowego użytkownika. Zgoda 2 lat Śledzenie
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
E-Shop z narzędziami do gięcia

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com Plik cookie sesji PHP Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
_pk_id.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do określania unikatowych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin poprzez przyporządkowanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i przypisanie unikatowego użytkownika. Zgoda 30 minut Śledzenie
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Plik cookie śledzenia Piwik Zgoda 6 mies. Śledzenie
Kalendarz szkoleń

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
SKSID www.mytrumpf.com Plik cookie sesji dla aplikacji kalendarza szkoleń. Zapewnia przypisania w koszyku. Prawnie uzasadniony interes 1 dzień Sesja
_pk_id.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do określania unikatowych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin poprzez przyporządkowanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i przypisanie unikatowego użytkownika. Zgoda 30 minut Śledzenie

Możliwość sprzeciwu, odwołanie zgody i usunięcie

Zgodnie z własnym życzeniem przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby zapisywanie plików cookie nie było w ogóle możliwe. Możliwe jest wówczas od czasu do czasu decydowanie o przyjmowaniu plików cookie lub też zasadnicze zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, czy używane urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą witryną internetową (stałe pliki cookie) lub też do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeżeli użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do czasu wycofania zgody.

W każdej chwili możliwe jest cofnięcie ustawień plików cookie: Ustawienia prywatności.

Spotkania online przez Microsoft Teams

Do prowadzenia konferencji telefonicznych/wideo, webinarów i wirtualnego oprowadzania (wspólnie zwanych "spotkaniami online") korzystamy z Microsoft Teams. Microsoft Teams to element Microsoft 365 firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Jeżeli zostaną Państwo zaproszeni przez TRUMPF na spotkanie online, mogą być przetwarzane następujące dane: informacje o uczestniku (imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, zdjęcie wideo), dane spotkania online (temat, opis) oraz inne dane, które zostały podane przez Państwa w funkcji czatu Microsoft Teams na spotkaniu online. W razie potrzeby protokoły czatu mogą być protokołowane przez firmę TRUMPF. W takiej sytuacji protokoły będą przechowywane do czasu, kiedy przestanie istnieć cel sporządzenia protokołu.

Zakres przetwarzania danych przez TRUMPF zależy od podanych danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach spotkań online jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Spotkania online z reguły nie są zapisywane. Jeżeli zapis będzie wykonywany w drodze wyjątku, wszyscy uczestnicy zostaną przed nagraniem i na jego początku poproszeni o wyrażenie zgody. Tylko w takiej sytuacji nagranie zostanie wykonane. Jeśli TRUMPF wykona nagranie spotkania online bez Państwa zgody, to nagrania zostaną usunięte, kiedy przestanie istnieć cel zapisu.

Podstawą prawną przetwarzania w przypadku zapisu jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej wskazówek na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Microsoft na stronie  https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics, do celów przeprowadzania analiz i tworzenia statystyk związanych z wykorzystaniem strony. Dane zdobyte w ten sposób będą używane, aby optymalizować naszą stronę internetową i reklamy.

Google Analytics to usługa analityczna udostępniana i obsługiwana przez firmę Google (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Rodzaj danych osobowych

Podczas odwiedzin na stronie rejestrowane będą m.in. następujące dane:

Dane dotyczące użytkownika

adres IP (forma skrócona, aby jednoznaczne przyporządkowanie było niemożliwe);  lokalizacja (kraj i miejscowość);  język;  system operacyjny;  urządzenie (komputer, tablet lub smartfon);  przeglądarka i wszystkie używane dodatki;  rozdzielczość komputera

Źródła ruchu sieciowego

Pochodzenie odwiedzin (tzn. z jakiej strony lub za pomocą jakiej reklamy użytkownik trafił do nas)

Zachowanie użytkownika

Jakie pliki zostały pobrane?  Jakie filmy zostały odtworzone?  Czy kliknięto banery reklamowe?  Dokąd wybrał się użytkownik?  Czy kliknął na kolejne strony portalu czy zupełnie go opuścił?  Jak długo trwała wizyta?

Osiągnięcie celu

Zakup produktu;  abonamentu;  pobranie plików

Firma Google przetwarza w naszym imieniu dane dotyczące użytkowania strony internetowej i w związku z umową zobowiązuje się do podjęcia środków gwarantujących poufność przetwarzanych danych. Firma Google przetwarza te dane także do własnych celów (tworzenia profili lub powiązania z ewentualnymi kontami Google). Dane zebrane na podstawie plików cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej są w celu analizy przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Okres przechowywania

Google Analytics zapisuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika na okres dwóch lat od ostatnich odwiedzin. Te pliki cookie zawierają wygenerowany losowo identyfikator użytkownika, który pozwala na rozpoznanie go podczas odwiedzin danej strony w przyszłości.

Rejestrowane dane są zapisywane wraz z wygenerowanym losowo identyfikatorem użytkownika, co pozwala na analizę pseudonimizowanych profili użytkownika. Te dane związane z użytkownikami są przez nas automatycznie usuwane po upływie 2 lat.

Anonymize IP

Na tej stronie stosowane jest anonimizowanie IP (funkcja maskowania "anonymizeIP"). Adres IP użytkownika jest skracany w obszarze UE i EOG i przekazywany wyłącznie w sposób zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwery firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie używać niniejszych informacji, aby analizować wykorzystanie strony, zestawiać raporty o aktywności na stronie i świadczyć operatorowi dalsze usługi powiązane z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu.

Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG np. do USA. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Wycofanie/odmowa

Takiemu przetwarzaniu można zapobiec w następujący sposób:

Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby pliki "cookie" nie były w ogóle zapisywane. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ponadto możliwe jest zapobieganie rejestrowaniu danych przez firmę Google dzięki korzystaniu z dodatku do przeglądarki. Dodatek ten można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jeśli korzystają Państwo ze smartfona i tabletu, alternatywą dla rozszerzenia przeglądarki jest uniemożliwienie rejestracji danych przez Google poprzez kliknięcie  tego linku. Spowoduje to zapisanie pliku cookie, który uniemożliwia gromadzenie danych. W przypadku ponownego odwiedzenia naszej strony internetowej przy użyciu innego urządzenia lub przeglądarki albo w przypadku usunięcia plików cookie konieczne jest ponowne zapisanie tego pliku.

Ponadto aktywację usług Google Analytics można wycofać w obszarze   Ustawienia prywatności  w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość.

Jako przedsiębiorstwo amerykańskie firma Google podlega tzw. ustawie CLOUD Act. To umożliwia uzyskanie amerykańskim agencjom rządowym wglądu w dane zapisywane przez firmę Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Google można znaleźć tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Optimize

Korzystamy z Google Optimize, usługi do analizy sieci, która jest realizowana i udostępniana przez Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dla Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Optimize to dalsza funkcja Google Analyitcs (patrz wcześniej).

Dzięki Google Optimize możemy zoptymalizować naszą stronę internetową za pomocą tak zwanego testu A/B. Za pomocą Google Optimize części osób odwiedzających naszą stronę internetową wyświetlane są rożne wersje naszej strony. Za pomocą oceny statystycznej możemy rozpoznać, która wersja jest lepiej odbierana przez użytkowników. Przy tym adresy IP użytkowników są przekazywane do Google. Adres IP użytkownika jest skracany w obszarze UE i EOG i przekazywany wyłącznie w sposób zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO. Pozostałe informacje znajdą Państwo w naszej wskazówce na temat Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Korzystamy z funkcji Adwords Remarketing firmy Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Google Remarketing to funkcja, która podczas Państwa wizyty na stronach internetowych, należących do sieci Google Display (GND), umożliwia nam prezentowanie jedynie tych produktów, które Państwa interesują. W tym celu przeglądarka internetowa zapisuje pliki cookie, umożliwiające rozpoznanie Państwa podczas ponownej wizyty na stronach internetowych GND. Na podstawie analizy sposobu korzystania ze stron internetowych prezentowane są wówczas reklamy produktów, które już Państwo oglądali, lub takich, które mogą Państwa interesować.

Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG np. do USA. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Remarketing, można tutaj skonfigurować ustawienia o spersonalizowanych reklamach  http://www.google.com/settings/ads. Można również postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej organizacji NAI – Network Advertising Initiative   (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Korzystamy z funkcji Adwords Conversion-Tracking firmy Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Conversion-Tracking umożliwia nam śledzenie działań użytkownika po wywołaniu naszego ogłoszenia. Pozwala to np. sprawdzić, czy nastąpił zakup produktu lub czy użytkownik zasubskrybował newsletter. Po kliknięciu naszej reklamy Google na komputerze zostaje zapisany plik cookie, umożliwiający działanie tej funkcji. Nie następuje przy tym powiązanie z konkretną osobą.

Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG np. do USA. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne". 

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Conversion-Tracking, można skonfigurować odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Więcej informacji na temat funkcji Conversion-Tracking można znaleźć tutaj https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.

Ściana mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej udostępniamy ścianę mediów społecznościowych. W tym celu stosujemy wtyczkę/widżet firmy Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wiedeń, Austria. Kiedy nastąpi wczytanie wtyczki/widżetu przez przeglądarkę, do firmy Walls.io GmbH przekazane zostaną: adres IP, odwiedzona strona internetowa oraz inne specyficzne informacje urządzenia.

Integracja wtyczek mediów społecznościowych

Za pośrednictwem ściany mediów społecznościowych zintegrowane są wtyczki mediów społecznościowych LinkedIn, Instagram, X, Facebook i YouTube. Do operatorów wymienionych wyżej usług przekazywane są przy tym dane osobowe (adres IP, odwiedzona strona internetowa oraz inne specyficzne informacje urządzenia. Jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową jest jednocześnie zalogowany na własnym koncie w danej sieci społecznościowej, operator tej sieci może te dane powiązać bezpośrednio z konkretną osobą. Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Na przetwarzanie danych przez operatora sieci społecznościowych nie mamy żadnego wpływu. Informacje o postępowaniu z danymi przez danego operatora sieci społecznościowych znajdują się na stronach:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (należy kliknąć właściwą).

Podstawa prawna

Dane użytkownika będą przetwarzane na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 (1) (a) lub, w stosownych przypadkach, art. 49 (1) (a) RODO, chyba że odbiorca ma siedzibę w bezpiecznym kraju trzecim lub jest certyfikowany zgodnie z umową ramową UE-USA o ochronie prywatności danych.

Wycofanie

Zgodę można w każdej chwili wycofać, wprowadzając odpowiednie ustawienia w naszych ustawieniach prywatności.

Website Controlling przez WiredMinds

Na potrzeby marketingu i optymalizacji na tej stronie internetowej są wykorzystywane produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Odbywa się przy tym gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych, na podstawie których tworzone są profile użytkowania pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowania są całkowicie anonimizowane. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej odwiedzającego i służące do rozpoznawania tej przeglądarki. Zgromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane do firmy wiredminds lub są przez nią bezpośrednio rejestrowane. Firma wiredminds może wykorzystywać informacje zostawione w ramach wizyt na stronach internetowych w celu tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistego identyfikowania osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody, jak również nie są one zestawiane z żadnymi danymi osobowymi na podstawie pseudonimu. Jeżeli zapisywany jest adres IP, to jest on niezwłocznie anonimizowany przez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem w przyszłości.

Content-Delivery-Network, mPulse

Korzystamy z "Content Delivery Network" (CDN) oferowanej przez Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, USA. CDN to usługa, dzięki której treści naszej oferty online, szczególnie duże pliki multimedialne w tym jak grafiki lub skrypty, są dostarczane szybciej z pomocą regionalnie rozlokowanych i połączonych przez Internet serwerów.

Stosujemy przy tym udostępnianą przez Akamai usługę "Web Application Protector" . Dzięki tej usłudze każde zapytanie jest sprawdzane pod kątem możliwych ryzyk bezpieczeństwa. Dzięki temu chronimy naszą stronę internetową przed atakami z zewnątrz. Aby to zapewnić, każdy przepływ danych między użytkownikiem a nami jest kierowany przez serwer i infrastrukturę IT firmy Akamai. Według informacji własnych firma Akamai nie zapisuje przy tym danych osobowych.

Ponadto stosujemy na naszej stronie internetowej "mPulse". Na urządzeniu końcowym zapisywany jest przy tym plik cookie, za pomocą którego mierzymy i sprawdzamy szybkość reakcji naszej strony internetowej. Może przy tym dojść do przekazania zgromadzonych danych do firmy Akamai.

Aby umożliwić oferowanie aktualizacji naszych produktów, które można pobrać w serwisie MyTRUMPF, wykorzystujemy produkt "Download Delivery"  firmy Akamai. Nie możemy przy tym wykluczyć, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Akamai.

Jak opisano powyżej, przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG np. do USA. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w ramach CDN jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku przetwarzania danych w ramach mPulse podstawę prawną stanowi zgodna wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazywanie danych do Akamai odbywa się na podstawie właściwych gwarancji, które zapewniają osobom, których dane dotyczą, skuteczne środki prawne i prawa możliwe do wykorzystania. Zapewniliśmy to na podstawie tzw. standardowych umów o ochronie danych UE.

Bezpieczeństwo

Grupa TRUMPF podejmuje wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, umożliwiające ochronę Państwa danych osobowych przed utratą i niepowołanym użyciem. Państwa dane są więc zapisywane w bezpiecznym otoczeniu roboczym, które nie jest publicznie dostępne. W określonych przypadkach dane osobowe są podczas przesyłania szyfrowane przy użyciu tzw. technologii Transport Layer Security (TSL). Oznacza to, że przekazywanie danych zabezpieczonych przez TSL między Państwa komputerem a naszymi serwerami odbywa się przy użyciu uznanej metody szyfrowania, o ile Państwa przeglądarka obsługuje technologię TSL. Dzięki współpracy z firmą Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) gwarantujemy Państwu bezwzględne bezpieczeństwo danych Państwa karty kredytowej. Nie są one zapisywane na naszych serwerach, lecz przetwarzane bezpośrednio przez odpowiednią instytucję płatniczą. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej informujemy, że nie jest możliwe zapewnienie poufności przekazanych informacji. Zawartość e-maili może być widoczna przez osoby postronne. Dlatego zalecamy przekazywanie poufnych informacji wyłącznie pocztą.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w celu wizualnego przedstawienia naszych lokalizacji we wtyczce Google Maps. Podczas korzystania z Google Maps przekazywane są dane niezbędne do użytkowania oraz inne dane. Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG np. do USA. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Mogą to być, przykładowo, informacje związane z urządzeniem, dane protokołów z serwerów, w tym adres IP lub dane z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Firma Google opisuje: "Dane osobowe z jednej usługi mogą być łączone z informacjami i danymi osobowymi z pozostałych usług Google".

Więcej informacji i szczegółów można znaleźć w warunkach ochrony danych usług Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl).

Font Awesome

Na tych stronach internetowych stosowane są zewnętrzne kroje czcionek firmy Font Awesome (Fonticons, inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się przez odwołanie do serwera, z reguły serwera firmy Font Awesome w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym do serwera jest przekazywana informacja o tym, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzają. Font Awesome zapisuje również adres IP przeglądarki w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej te strony internetowe. 

Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności Font Awesome, dostępnej tutaj: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Przeprowadzamy losową analizę ruchu, kliknięć lub gestów na naszej stronie internetowej, aby ulepszyć budowę naszych stron. W tym celu wykorzystujemy usługę Hotjar, która losowo zapisuje małą część sesji. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Przy przetwarzaniu Państwa danych może dojść (przez ograniczony czas) do przekazania danych poza EOG. Informacje na temat podstawy prawnej przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich znajdują się w rozdziale "Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich" w zakładce "Informacje ogólne".

Te informacje nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikowania poszczególnych użytkowników. Dane są anonimizowane, zapisywane i po 365 dniach usuwane.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Serwis i kontakt