You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Odwiedziny na naszej stronie internetowej | TRUMPF

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W plikach protokołów gromadzone są dane zebrane za pośrednictwem wyszukiwarek i formularzy podczas korzystania z naszych stron internetowych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery sieci Web – standardowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemowego – trwale zapisują dane dotyczące połączenia z komputera wywołującego, stron internetowych odwiedzanych w ramach witryny, datę i czas trwania wizyty, dane umożliwiające rozpoznanie typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informację o stronie internetowej, z poziomu której rozpoczęła się wizyta na naszej stronie. Pozostałe dane osobowe, jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są zapisywane, chyba że dane te zostaną nam dobrowolnie udostępnione, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, w celu zrealizowania umowy lub złożenia zapytania o informacje. Zapisane dane są wykorzystywane w celu monitorowania niewłaściwego użycia na serwerze sieci Web, a następnie usuwane. Godzina ostatniego logowania jest również wykorzystywana w celach reklamowych, o ile jest to dopuszczalne prawnie.

Informacje dotyczące stosowania plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach integrujemy i stosujemy pliki cookie, aby umożliwić realizację określonych funkcji naszej witryny internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi sieci web. Tak zwane pliki „cookie” (ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka może zapisywać w urządzeniu użytym do uzyskania dostępu. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę po powrocie na naszą witrynę internetową. Proces zapisu pliku cookie jest określany również mianem „ustawiania pliku cookie”. Pliki cookie mogą być przy tym ustawiane zarówno przez samą witrynę lub też zewnętrzne usługi sieci web.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Obowiązująca podstawa prawna jest wskazana w tabeli plików cookie zawartej w dalszej części tego punktu.

Zasadniczo obowiązuje zasada, że w przypadku plików cookie, które są zapisywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalności naszej witryny internetowej i związanych z nią usług (pliki cookie niezbędne ze względów technicznych). Ponadto pliki cookie mogą zwiększyć łatwość ich obsługi i umożliwiają bardziej indywidualne zwracanie się do użytkowników. Prawnie uzasadniony interes odnosi się również do plików cookie, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej i tym samym również danych osobowych jej użytkowników. W przypadku opisanych plików cookie rozważyliśmy interesy użytkowników i nasze.

Analizowanie i śledzenie poszczególnych użytkowników strony internetowej przy użyciu technologii plików cookie jest możliwe tylko wtedy, gdy dany użytkownik strony wyrazi zgodę na ich stosowanie. Także wyświetlanie dostosowanej reklamy jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są zapisywane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrzne usługi sieci web w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny, poprawienia łatwości użytkowania lub w celu realizowania celu, na który wyrażono zgodę. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych użytkowników na podstawie pseudonimów, np. indywidualnego lub losowego identyfikatora, tak aby umożliwić oferowanie indywidualnych usług. Szczegółowe informacje ujęto w poniższej tabeli.

Okres przechowywania

Niżej wyszczególnione pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub upływu okresu przechowywania. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu sesji. Szczegółowe informacje ujęto w poniższych tabelach:

Opis plików cookie

Trumpf.com i MyTrumpf.com

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
_ga www.mytrumpf.com Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID. Zgoda 2 lat Śledzenie
PHPSESSID www.trumpf.com Plik cookie sesji Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
language_iso www.trumpf.com Preferencje językowe użytkownika Zgoda 6 mies. Konfiguracja
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Przechowuje preferencje plików cookie użytkownika Prawnie uzasadniony interes 6 mies. Konfiguracja
backlink_referrer www.trumpf.com Umożliwia wyświetlanie użytkownikowi kwalifikowanego odnośnika powrotu do wcześniej odwiedzanej strony (łącznie z tytułem poprzedniej strony w polu identyfikatora) Zgoda Sesja Konfiguracja
fe_typo_user www.trumpf.com Plik cookie uwierzytelniania do logowania TYPO3 (plik cookie sesji aplikacji) Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie

Customer Identity Management do Single-Sign-On

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Ten plik cookie jest stosowany w celu uzyskania dostępu zawsze do prawidłowego serwera mimo Load Balancera. Prawnie uzasadniony interes 2 minut Wymagany ze względów technicznych
identity.trumpf.com Preferencje językowe użytkownika Zgoda 3 dni Konfiguracja
commonAuthId identity.trumpf.com Niezbędny plik cookie do identyfikacji sesji SSO, patrz docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie
opbs identity.trumpf.com Plik cookie sesji dostawcy OpenID (OP Browser state cookie). Wymagany do przetwarzania sesji Single-Sign-On na podstawie OpenID Connect , patrz medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc Prawnie uzasadniony interes Sesja Uwierzytelnianie

Sklep internetowy z częściami eksploatacyjnymi i częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Istotny podczas logowania, zawiera URL powrotu po zalogowaniu Zgoda Sesja Uwierzytelnianie
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Zapisuje sesję sklepu Prawnie uzasadniony interes Sesja Bezpieczeństwo
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Zawiera specyficzną logikę B2B na potrzeby stron Moje konto. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Ten plik cookie zapisuje odwiedzoną stronę. Jest to wymagane do prawidłowej nawigacji w sklepie internetowym. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
sid www.shop.trumpf.com Za pomocą tego pliku cookie zapisujemy produkty umieszczone w koszyku oraz, czy użytkownik był nadal zalogowany, gdy odwiedził inną stronę w ramach sklepu internetowego. Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja

Katalog Docware online

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Zgoda 81 lat Konfiguracja

Sklep internetowy z tłocznikami i sklep internetowy z częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
saplb_* .mytrumpf.com Plik cookie uwierzytelniania w sklepie internetowym SAP Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika. Zgoda 2 lat Śledzenie
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Plik cookie sesji Java Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja

E-Shop z narzędziami do gięcia

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com Plik cookie sesji Prawnie uzasadniony interes Sesja Sesja
_pk_id.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika. Zgoda 30 minut Śledzenie
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Plik cookie śledzenia Piwik Zgoda 6 mies. Śledzenie

Kalendarz szkoleń

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
SKSID www.mytrumpf.com Plik cookie sesji dla aplikacji kalendarza szkoleń. Zapewnia przypisania w koszyku. Prawnie uzasadniony interes 1 dzień Sesja
_pk_id.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt. Zgoda 2 lat Śledzenie
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Ten plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika. Zgoda 30 minut Śledzenie

beta.trumpf.com / easyprogramming.cloud

Nazwa pliku cookie Serwer Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
_ga beta.trumpf.com Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID. Zgoda 2 lat Śledzenie
_gid beta.trumpf.com Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID. Zgoda 1 dzień Śledzenie
_gat beta.trumpf.com Ten plik cookie służy do tłumienia częstotliwości żądań trackera sieci web. Zgoda 1 minuta Konfiguracja
TrumpfCookiesAccepted beta.trumpf.com Przechowuje preferencje plików cookie użytkownika Prawnie uzasadniony interes 6 mies. Konfiguracja

Możliwość sprzeciwu, odwołanie zgody i usunięcie

Zgodnie z własnym życzeniem przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby zapisywanie plików cookie nie było w ogóle możliwe. Możliwe jest wówczas od czasu do czasu decydowanie o przyjmowaniu plików cookie lub też zasadnicze zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, czy używane urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą witryną internetową (stałe pliki cookie) lub też do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeżeli użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do czasu wycofania zgody.

W każdej chwili możliwe jest cofnięcie ustawień plików cookie: Ustawienia prywatności

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Analytics używa plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym (tzn. plików „cookie”, z ang. „ciasteczek”) w celu zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.
Firma Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie, aby udostępniać nam analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, raporty o aktywności na stronie internetowej oraz inne usługi.
Dane zebrane na podstawie plików „cookie” dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej są w celu analizy przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Nie odbywa się przy tym zestawienie z innymi danymi firmy Google, które mogą Państwa dotyczyć.
Dodatkowo stosujemy funkcję maskowania „anonymizeIP”. Przed przekazaniem Państwa adresów IP na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych są one skracane wewnątrz UE. Przekazywanie nieskróconego adresu IP odbywa się jedynie w rzadkich przypadkach, w których jest on następnie skracany na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Takiemu przetwarzaniu można zapobiec w następujący sposób:
Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby pliki „cookie” nie były w ogóle zapisywane. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
Ponadto możliwe jest zapobieganie rejestrowaniu danych przez firmę Google dzięki korzystaniu z dodatku do przeglądarki. Dodatek ten można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Dodatkowo oprócz dodatku do przeglądarki, na przykład w przypadku korzystania ze smartfona i tabletu, rejestrowaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając tutaj. Spowoduje to zapisanie pliku cookie, który uniemożliwia gromadzenie danych. W przypadku ponownego odwiedzenia naszej strony internetowej przy użyciu innego urządzenia lub przeglądarki albo w przypadku usunięcia plików cookie konieczne jest ponowne zapisanie tego pliku.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Google można znaleźć tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Adwords Remarketing

Korzystamy z funkcji Adwords Remarketing firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Remarketing to funkcja, która podczas Państwa wizyty na stronach internetowych, należących do sieci Google Display (GND), umożliwia nam prezentowanie jedynie tych produktów, które Państwa interesują.
W tym celu przeglądarka internetowa zapisuje pliki cookie, umożliwiające rozpoznanie Państwa podczas ponownej wizyty na stronach internetowych GND. Na podstawie analizy sposobu korzystania ze stron internetowych prezentowane są wówczas reklamy produktów, które już Państwo oglądali lub takich, które mogą Państwa interesować.

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Remarketing, można tutaj skonfigurować ustawienia o spersonalizowanych reklamach http://www.google.com/settings/ads. Można również postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej organizacji NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Korzystamy z funkcji Adwords Conversion-Tracking firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Conversion-Tracking umożliwia nam śledzenie działań użytkownika po wywołaniu naszego ogłoszenia. Pozwala to np. sprawdzić, czy nastąpił zakup produktu lub czy użytkownik zasubskrybował newsletter. Po kliknięciu naszej reklamy Google na komputerze zostaje zapisany plik cookie, umożliwiający działanie tej funkcji. Nie następuje przy tym powiązanie z konkretną osobą.
Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Conversion-Tracking, można skonfigurować odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Więcej informacji na temat funkcji Conversion-Tracking można znaleźć tutaj https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.

Website Controlling przez WiredMinds

Na potrzeby marketingu i optymalizacji na tej stronie internetowej są wykorzystywane produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Odbywa się przy tym gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych, na podstawie których tworzone są profile użytkowania pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowania są całkowicie anonimizowane. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej odwiedzającego i służące do rozpoznawania tej przeglądarki. Zgromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane do firmy wiredminds lub są przez nią bezpośrednio rejestrowane. Firma wiredminds może wykorzystywać informacje zostawione w ramach wizyt na stronach internetowych w celu tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistego identyfikowania osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody, jak również nie są one zestawiane z żadnymi danymi osobowymi na podstawie pseudonimu. Jeżeli zapisywany jest adres IP, to jest on niezwłocznie anonimizowany przez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem w przyszłości.

Akamai (Content-Delivery-Network oraz Download Delivery)

Stosujemy usługę „Content Devilery Network“ (CDN), oferowaną przez firmę Akamai. CDN to usługa, dzięki której treści naszej oferty online, szczególnie duże pliki multimedialne w tym jak grafiki lub skrypty, są dostarczane szybciej z pomocą regionalnie rozlokowanych i połączonych przez Internet serwerów.

Aby umożliwić oferowanie aktualizacji naszych produktów, które można pobrać w serwisie MyTRUMPF, wykorzystujemy produkt „Download Delivery” firmy Akamai.

Więcej informacji znajduje się pod adresemhttps://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Bezpieczeństwo

Grupa TRUMPF podejmuje wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, umożliwiające ochronę Państwa danych osobowych przed utratą i niepowołanym użyciem. Państwa dane są zapisywane w bezpiecznym środowisku, które nie jest dostępne dla osób z zewnątrz. W określonych przypadkach dane osobowe są podczas przesyłania szyfrowane przy użyciu tzw. technologii Transport Layer Security (TSL). Oznacza to, że przekazywanie danych zabezpieczonych przez TSL między Państwa komputerem a naszymi serwerami odbywa się przy użyciu uznanej metody szyfrowania, o ile Państwa przeglądarka obsługuje technologię TSL. Dzięki współpracy z firmą Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) gwarantujemy Państwu bezwzględne bezpieczeństwo danych Państwa karty kredytowej. Nie są one zapisywane na naszych serwerach, lecz przetwarzane bezpośrednio przez odpowiednią instytucję płatniczą. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej informujemy, że nie jest możliwe zapewnienie poufności przekazanych informacji. Wgląd w treść wiadomości e-mail mogą mieć osoby trzecie. Dlatego zalecamy przekazywanie poufnych informacji wyłącznie pocztą.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Mapy Google (usługę firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) do graficznej prezentacji naszych lokalizacji we wtyczce Google-Maps. Podczas korzystania z Map Google następuje przekazanie danych niezbędnych do jej wykorzystania oraz innych danych. Mogą to być, przykładowo, informacje związane z urządzeniem, dane protokołów z serwerów, w tym adres IP lub dane z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Firma Google opisuje: „Dane osobowe z jednej usługi mogą być łączone z informacjami (w tym danymi osobowymi) z pozostałych usług Google” – więcej informacji i szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności usług Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl).

Font Awesome

Na tych stronach internetowych stosowane są zewnętrzne kroje czcionek firmy Font Awesome (Fonticons, inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się przez odwołanie do serwera, z reguły serwera firmy Font Awesome w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym do serwera jest przekazywana informacja o tym, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzają. Font Awesome zapisuje również adres IP przeglądarki w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej te strony internetowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności Font Awesome, dostępnej tutaj: https://fontawesome.com/privacy.

Hotjar

Przeprowadzamy losową analizę ruchu, kliknięć lub gestów na naszej stronie internetowej, aby ulepszyć budowę naszych stron. W tym celu wykorzystujemy usługę Hotjar, która losowo zapisuje małą część sesji. Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Informacje nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Dane są anonimizowane, zapisywane i po 365 dniach usuwane.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Hotjar:https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

W każdej chwili można wycofać zgodę na zapisywanie profilu użytkownika oraz informacji o wizycie na naszej stronie internetowej przez Hotjar, jak również na zapisywanie plików Hotjar Tracking Cookie na innych stronach internetowych, klikając łącze: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Serwis i kontakt