Wybór kraju/regionu i języka
TruDisk Pulse, efektywne spawanie miedzi
TruDisk Pulse, efektywne spawanie miedzi
Lasery impulsowe

TruDisk Pulse

TruDisk Pulse: efektywne spawanie miedzi

Wewnętrzne podwojenie częstotliwości w rezonatorze TruDisk Pulse
Wewnętrzne podwojenie częstotliwości w rezonatorze TruDisk Pulse
Lasery impulsowe

TruDisk Pulse

Wewnętrzne podwojenie częstotliwości w celu wytworzenia zielonego światła lasera

Zielone światło do spawania miedzi

Za pomocą impulsowego lasera dużej mocy TruDisk Pulse spawa się efektywnie silnie refleksyjne materiały, jak miedź. Optymalna absorpcja, a także wysoka szczytowa moc impulsu wynosząca 4 kW przy czasie impulsu w zakresie milisekund umożliwia jednorazowe zastosowanie aplikacji podczas spawania punkowego i krótkich spoin. Laser jest więc dedykowany zastosowaniom w elektrotechnice i elektronice. TruDisk Pulse bazuje na sprawdzonej technologii lasera dyskowego.

Optymalne wyjście optyczne

Wiele materiałów o wysokiej refleksyjności, w szczególności miedź, absorbuje zielone światło lasera znacznie lepiej niż podczerwone.

Spawanie bezodpryskowe

Dzięki bardziej homogennemu rozgrzewaniu i spokojniejszej dynamice jeziorka spawalniczego unika się odprysków.

Niezmienne rezultaty

Spokojniejszy proces zgrzewania prowadzi do większej stałości średnic punktów zgrzewania oraz jednolitych głębokości zgrzewania.

Oksydowane, natryskiwane strumieniem piasku lub polerowane na wysoki połysk

Rezultaty aplikacji są w dużej mierze niezależne od wahań w partii materiału.

Dzięki TruDisk Pulse 421 uzyskać można ciągłe, wolne od rozprysków rezultaty podczas spawania miedzi, niezależnie od jakości obrabianej powierzchni materiału.
Zgrzewane laserowo styki elektryczne jednostki sterującej
Szczytowa moc z zielonym światłem

Odpryski w trakcie spawania prowadzą do zwarć lub porowatości spoin w produktach elektronicznych lub elektrotechnicznych. Laser TruDisk Pulse redukuje te ryzyka dzięki swojemu optymalnemu współczynnikowi wnikania. Materiał jest jednorodnie rozgrzewany, co prowadzi do spokojnej dynamiki jeziorka spawalniczego. Rzadziej więc występują odpryski. Dzięki temu ogranicza się liczbę odrzutów i cykli czyszczenia urządzenia.

Wysoka powtarzalność w procesie zgrzewania laserowego
Najwyższa powtarzalność

Powtarzalność elementów jest znacznie zwiększona dzięki zastosowaniu zielonego lasera. Punkt zgrzewania jest przy tym ukształtowany tak jak następny. W przeciwieństwie do światła podczerwonego zielone światło lasera podgrzewa elementy miedziane bardzo jednorodnie – zawsze w takim samym przebiegu. Dzięki temu zgrzewać można bardzo precyzyjnie i niezawodnie z zachowaniem głębokości zgrzewania. Dodatkowo wciąż pomaga architektura urządzenia laserowego – lasera dyskowego. Wyróżnia się on szczególną niewrażliwością na odbicia i w przypadku TruDisk Pulse jest standardowo wyposażony w aktywną regulację mocy lasera. Reguluje ona moc w czasie rzeczywistym impuls po impulsie.

TruDisk Pulse, zielone zgrzewania punktowe w akcji

Równomierne zgrzewania punktowe

Spawania punktowe z użyciem TruDisk Pulse dają szczególnie bezodpryskowe i powtarzalne rezultaty. Średnice i głębokość punktów pozostają równomierne w przebiegu procesu.

TruDisk Pulse, spawane laserowo łączenie dwóch Direct Copper Bond

Direct Copper Bonding (DCB)

TruDisk Pulse spawa także cienkie materiały, nie wpływając na ich podstawę. Z tego powodu można na przykład łączyć na podłożach ścieżki przewodzące z miedzi z przewodów lub tasiemek bez obawy o uszkodzenie znajdującej się poniżej ceramiki.

Spawany laserowo listek miedziany

Różne powierzchnie

Niezależnie od charakterystyki powierzchni TruDisk Pulse, ze względu na spokojniejszy proces, wykonuje spoiny miedziane o niezmiennej jakości przy długości fal 515 nm i zapewnia Państwu wysoką wytrzymałość w produkcji. Pomijana jest przy tym czasochłonna obróbka wstępna powierzchni wykonywana za pomocą piaskowania, cynowania lub innych metod.

Zgrzewane laserowo styki elektryczne jednostki sterującej

Zgrzewane laserowo styki elektryczne

Za pomocą TruDisk Pulse można spawać nawet wrażliwe elementy elektroniczne. Zielone światło laserowe w porównaniu do światła podczerwonego pozwala ograniczyć odpryski o ponad 95%. Pozwala to uniknąć zwarć i wywoływanych przez nie uszkodzeń elementów.

TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Parametry lasera    
Moc lasera na przedmiocie obrabianym w przypadku długości LLK 10 m 200 W 400 W
Moc lasera na przedmiocie obrabianym w przypadku długości LLK 20 m - 380 W
Maks. szczytowa moc impulsu w przypadku długości LLK 10 m 2 kW 4 kW
Maks. energia impulsu w przypadku długości LLK 10 m 20 J 40 J
Maks. współczynnik trwania impulsu 10 % 10 %
Regulowany czas trwania impulsu 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Jakość promienia na wyjściu optycznym w LLK 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Apertura numeryczna przy wyprowadzaniu promienia za LLK 0,1 0,1
Długość fali 515 nm 515 nm
Min. średnica światłowodu 100 μm 100 μm
Konstrukcja    
Szerokość 1340 mm 1340 mm
Wysokość 1430 mm 1430 mm
Głębokość 725 mm 725 mm
Maks. liczba kabli światłowodowych 2 2
Ustawienie    
Stopień ochrony IP54 IP54
Temperatura otoczenia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
TruControl układ sterowania

TruControl

TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje moc lasera w czasie rzeczywistym zapewniając powtarzalność rezultatów. Dodatkowe moduły są specjalnie dostosowane do wymogów TruFiber. Opcja CutAssist automatycznie dostosowuje parametry lasera do prędkości przesuwu urządzenia prowadzącego. Aby zagwarantować rozpoznawalność części, moduł DataStore zapisuje wszystkie dane, które mają znaczenie dla jakości.

Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.

Dzięki produktom firmy TRUMPF możliwe jest dostosowanie lasera na ciele stałym do warunków instalacji i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich komponentów układów przewodzenia promienia i sterowania. Od początku zdefiniowane są interfejsy dla różnych układów optycznych. Aby ograniczyć koszty, urządzenie laserowe może jednocześnie obsługiwać kilka stacji roboczych. TRUMPF Remote Service zawsze i wszędzie gwarantuje dostępność urządzeń użytkownika.

Elastyczne, zintegrowane elementy układu prowadzenia promienia

Aby móc elastycznie zaplanować pracę z laserem, można skorzystać z szeregu możliwości w układzie prowadzenia promienia. W systemie Plug & Play bardzo łatwo podłącza się kable światłowodowe do różnych stacji roboczych. Do wyboru są maksymalnie dwa wyjścia włóknowe. Moc lasera można elastycznie rozdzielić na wyjścia. Podłączone stacje robocze pracują więc jednocześnie z podzieloną mocą lasera lub po kolei z pełną mocą lasera. Dzięki modułowej konstrukcji można w każdej chwili dozbroić zarówno moc lasera, jak i liczbę wyjść.

TRUMPF Laser Network

W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów z maksymalnie dwiema stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo zaopatruje je pełną mocą na zmianę. Pozwala to na łączenie ze sobą nawet różnych aplikacji, takich jak spawanie albo cięcie.

Wygodne i elastyczne sterowanie

W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej. Zapewnia to maksymalną dostępność.

Różnorodność interfejsów dla łatwej integracji

O integracji lasera TruDisk Pulse z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF.

Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 33
Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego

Poprzez osobny interfejs synchronizuje się inteligentne układy optyczne z laserem. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać do swoich celów optyczny układ skanujący PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Dodatkowe komputery PC czy układy sterowania są zbędne.

Chłodzenie optycznych układów obróbki/kabli światłowodowych

Optyczne układy obróbki i kable światłowodowe mogą być w prosty i wygodny sposób chłodzone przez wodę chłodzącą lasera. Nie jest więc potrzebny osobny układ chłodzenia.

WeldAssist

W bazie danych WeldAssist dostępne są parametry spawania różnych tworzyw i średnice ognisk. To sprawia, że ​​łatwiej jest dokonać ustawień przy często zmieniających się zastosowaniach laserowych

Układy sensoryczne firmy TRUMPF gwarantują efektywną i rentowną produkcję. Produkty sensoryczne VisionLine, CalibrationLine lub zintegrowane pirometry zapewniają stabilne procesy dzięki monitorowaniu wszystkich operacji w produkcji, przyczyniając się w ten sposób do ich bezpiecznego przebiegu. Pomiar nie wymaga przerwania obróbki. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas produkcji.

Program obróbki obrazów

Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.

Program obróbki obrazów, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Cyfrowy obraz z kamery z krzyżem celowniczym w ognisku laserowym pomaga w obserwacji przedmiotu obrabianego i w przyuczaniu.

Narzędzie do kalibracji

Narzędzie kalibracyjne CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza i koryguje w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym.

CalibrationLine Focus sprawdza, czy położenie ogniska na przedmiocie obrabianym odpowiada jeszcze wartościom zadanym.
CalibrationLine Focus

Regularna weryfikacja położenia ogniska

Laser i system laserowy – para idealna. Wszystkie urządzenia laserowe są optymalnie dostosowane do wymogów systemów laserowych TRUMPF. Użytkownik ma do wyboru liczne warianty i opcje. W rezultacie otrzymuje urządzenie dokładnie dopasowane do jego zadań. Naturalnie możliwa jest również bezpośrednia integracja naszych laserów z liniami produkcyjnymi.

TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.

Optyczne układy ogniskujące

Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!

Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35

Możliwość wszechstronnego zastosowania do cięcia i spawania aż do zakresu kilowatu.

Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70

Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska

Programowalne optyczne układy ogniskujące

Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej

Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
PFO 20

Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Układ sensoryczny

Jako dostawca kompleksowych systemów firma TRUMPF oferuje także procesowe układy sensoryczne. Ciągłe monitorowanie procesu poprawia jakość i pozwala na rzetelne i dokładne regulowanie procesu.

Budowa układu optycznego TruDisk
Laser dyskowy

Od wiercenia najmniejszych otworów o średnicy jednego włosa aż po zgrzewanie paneli okrętowych: lasery dyskowe przodującej na rynku firmy TRUMPF sprawdzają się w dziesiątkach tysięcy instalacji na całym świecie dzięki jakości elementów i niezawodności laserów.

Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt