Wybór kraju/regionu i języka
Produktbild TruTops I-PFO
Produktbild TruTops I-PFO
Oprogramowanie

TruTops I-PFO

Inteligentna zdalna edycja "on-the-fly"

Prosta edycja zdalna „On-The-Fly“

Dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu offline TruTops I-PFO mogą Państwo w epoce Industry 4.0 przeprowadzić symulację całego procesu zdalnego spawania. Oprogramowanie umożliwia wirtualne odwzorowanie komponentów komory spawalniczej (robot, programowalny optyczny układ ogniskujący, mechanizm mocujący, element z geometriami spawania i komorę spawalniczą wraz ze ścianami) i zestawienie ich ze sobą, aby użytkownik mógł przeprowadzić na komputerze symulację czasowej optymalizacji ruchów z uwzględnieniem wszystkich relewantnych parametrów procesowych. Daje to możliwość dokładnego rozplanowania linii produkcyjnej, optymalnego wykorzystania urządzeń i dokładnego obliczania czasów cyklu. Dzięki temu można skalkulować koszty spawania jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Najlepszy proces

TruTops I-PFO odtwarza wirtualnie proces zdalnej obróbki laserowej i optymalizuje go.

Pełna kontrola

Symulacja, wizualizacja procesu i prosta optymalizacja czasu cyklu

Optymalizacja planowania produkcji

Symulacja 3D pomaga w lepszym planowaniu produkcji.

Wirtualne procesy

Procesy można przenosić ze świata wirtualnego do rzeczywistego i odwrotnie.

Elastyczny wybór typu robota

TruTops I-PFO jest kompatybilny z popularnymi typami robotów przemysłowych.

Łatwe i elastyczne programowanie

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Optyczne układy obróbki

Dzięki modułowemu systemowi optyczny układ obróbki TRUMPF można dostosować do różnych warunków przestrzennych i specyficznych dla danego zastosowania.

Zgrzewanie laserowe z wykorzystaniem laserów firmy TRUMPF
Spawanie laserowe

Promień lasera otwiera nowe możliwości łączenia metali i tworzyw sztucznych: spawa precyzyjnie nawet materiały o wysokiej temperaturze topnienia i wysokiej przewodności cieplnej.

Różnorodność zastosowania produktów TRUMPF
Zastosowania

Znajdź produkt TRUMPF odpowiedni do danego zastosowania, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

Pliki do pobrania
Serwis i kontakt