You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Elektromobilność | TRUMPF
Elektromobilność z wykorzystaniem laserów firmy TRUMPF
Elektromobilność z wykorzystaniem laserów firmy TRUMPF
Przemysł motoryzacyjny

Elektromobilność z wykorzystaniem laserów firmy TRUMPF

Już dziś poznać napędy przyszłości

Zastosowanie laserów firmy TRUMPF daje wiele możliwości produkcji w przemyśle samochodowym. Dotyczy to wszystkich obszarów elektromobilności i kształtuje drogę mobilnej przyszłości. Od zaawansowanych systemów laserowych o najwyższej jakości promienia przez inteligentne systemy zapewniania jakości aż do zabudowy całych linii produkcyjnych – firma TRUMPF jest doskonałym partnerem dla przedsiębiorstw działających w branży elektromobilności Nasza szeroka wiedza branżowa i dotycząca zastosowań oraz prace prowadzone na całym świecie pozwalają nam wspierać klientów branżowych w zrozumieniu nowych technologii. W wielu projektach i inicjatywach wspólnie opracowujemy rozwiązania spełniające przyszłe wymagania dotyczące elektromobilności. Bierzemy udział w całym procesie rozwoju od pierwszego pomysłu do rozpoczęcia produkcji.

Napęd elektryczny

Firma TRUMPF oferuje przełomowe rozwiązania dotyczące produkcji napędów elektrycznych z wykorzystaniem laserów. W szczególności dotyczy to procesu montażu stojanów z uzwojeniem agrafkowym.

Przekładnia różnicowa

Lasery firmy TRUMPF pozwalają na pewną masową produkcję wysokiej jakości dyferencjałów o niskiej masie do pojazdów elektrycznych.

Zgrzewanie miedzi z minimalizacją odprysków

Nowe procesy i lasery emitujące światło zielone umożliwiają precyzyjne i powtarzalne laserowe zgrzewanie miedzi przy niewielkim tworzeniu się rozprysków.

Produkcja baterii

Firma TRUMPF opracowała stosowane w przemyśle technologie do spawania, zgrzewania i cięcia laserowego różnych komponentów systemów akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

500

Ponad 500 sprzedanych na całym świecie urządzeń laserowych do produkcji akumulatorów

50 000 000

Technologie obróbki laserowej pozwalają na produkcję ok. 50 milionów dyferencjałów rocznie.

97 %

Nawet 97% mniej rozprysków podczas zgrzewania miedzi dzięki światłu zielonemu.

Innowacyjne zastosowania – elektromobilność

Welding of hairpins during production in the electromobility field

Napędy elektryczne: spawanie uzwojenia agrafkowego

Nasi klienci stosują lasery krótkoimpulsowe do przygotowania zgrzewania uzwojenia agrafkowego, ponieważ umożliwia to usunięcie warstwy lakieru izolującego bez uszkodzenia miedzi znajdującej się poniżej. Ta metoda pozwala na bardziej precyzyjne wykonanie prac niż mechaniczne procesu powlekania. Inteligentne układy sensoryczne pozwalają na uzyskanie dokładnych spoin podczas zgrzewania uzwojenia agrafkowego. Zapewnia to najwyższą jakość. Wysoka powtarzalność procesu zgrzewania laserowego pozwala naszym klientom na uzyskanie połączeń o dużej wytrzymałości o doskonałej przewodności, także w produkcji wielkoseryjnej.

Spoiny I w budowie przekładni

Spawanie przekładni różnicowych

Lasery TRUMPF umożliwiają spawanie mechanizmów różnicowych z kołami talerzowymi – bezpiecznie, elastycznie i bezdotykowo. Pozwala to na stosowanie wielu hybrydowych połączeń materiałów, aby uzyskać lekką konstrukcję. Najbardziej rozpowszechniona jest tutaj kombinacja żeliwa i stali do nawęglania. Wysokoprecyzyjne technologie łączenia z wykorzystaniem lasera znacząco redukcją przy tym występowanie niepożądanego hałasu podczas pracy przekładni różnicowej.

Zgrzewanie laserowe miedzi

Łączenie miedzi i aluminium bez rozprysków

Ze względu na kompaktowe obudowy i na coraz wyższą sprawność komponentów elektroniki wzrastają także wymagania dotyczące technologii łączenia elementów miedzianych i aluminiowych. Nowo opracowany, impulsowy laser zielony firmy TRUMPF pozwala na powtarzalne spawanie/zgrzewanie tych materiałów, a ponadto – całkiem niezależnie od właściwości powierzchni – nie powstają przy tym prawie żadne rozpryski.

Spawanie liniowe baterii do komórki

Łączenie obudów baterii

Delikatne ogniwa akumulatorów i ich obudowy to idealne obszary zastosowania laserów TRUMPF, które pracują bezdotykowo i przekazują niewiele energii do otoczenia. Materiał nie jest obciążany mechanicznie. Ograniczony lokalnie niewielki wpływ ciepła zapewnia szybkie powstanie precyzyjnej spoiny.

Produkcja ogniw akumulatorów laserami TRUMPF

Spawanie obudów akumulatorów

Lasery firmy TRUMPF pozwalają na szybkie wykonywanie dokładnych spoin łączących obudowy baterii oraz połączenia ogniw. Pozwala to na integrowanie w blokach baterii coraz mniejszych o coraz większej mocy. Układ sensoryczny składający się z wielu czujników monitoruje jakość spoin i gwarantuje precyzyjne uzyskanie zadanej głębokości spawania.

Cięte laserowo blachy stojanu

Cięcie blach stojana

Producenci silników elektrycznych używają laserów TRUMPF do cięcia blach stojanów. Maszyny pozwalają na bardzo szybkie i precyzyjne cięcie drobnych konturów. Nasi klienci korzystają też z wysokiej powtarzalności i braku zużycia także podczas łączenia pakietów stojanów na etapie budowy prototypów.

- / -

Dokumentacja: zgrzewanie laserowe uzwojenia agrafkowego

Uzwojenie agrafkowe jest niezwykle ważne podczas wytwarzania silników o dużej sprawności używanych w pojazdach spełniających wymogi elektromobilności. W naszej dokumentacji można dowiedzieć się więcej, jak laser pomaga w produkcji i obróbce. Zapraszamy do subskrypcji naszych wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną i do bezpłatnego pobrania dokumentacji. W obszarze elektromobilności można znaleźć dokładniejsze informacje o procesach i ich zastosowaniu. Subskrypcję wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną można anulować w dowolnym momencie.

Pobieranie dokumentacjiDokumentacja: nowe wynalazki dotyczące laserowego zgrzewania kontaktów z miedzi, energoelektroniki i sterowników w obszarze elektromobilności.

Dzięki ciągłemu rozwojowi urządzeń laserowych rezultaty zastosowania również się poprawiają. Dzięki temu np. lasery przemysłowe emitujące światło zielone mają wystarczającą moc do wydajnego i praktycznie bezrozpryskowego obrabiania kontaktów miedzianych stosowanych w branży elektromobilności. W naszej dokumentacji można przeczytać więcej o najnowszych wynalazkach i o licznych możliwościach zastosowania w zakresie elektromobilności. Zapraszamy do subskrypcji naszych wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną i do bezpłatnego pobrania dokumentacji. Subskrypcję wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną można anulować w dowolnym momencie.

Pobieranie dokumentówCiągłe impulsy do rozwoju

Firma TRUMPF bierze aktywny udział w trzeciej fazie inicjatywy tworzenia lekkich masywnych konstrukcji (Lightweight Forging Initiative Phase III). Już od ponad pięciu lat z ok. 40 przedsiębiorstwami i partnerami z całego świata badamy między innymi potencjał tworzenia lekkich konstrukcji masowo formowanych komponentów przeniesienia napędu i podwozi hybrydowych samochodów osobowych. Ponadto firma TRUMPF angażuje się w liczne rozwojowe projekty nowych zastosowań zakresie elektromobilności i lekkich konstrukcji do stosowania w przyszłościowych, oszczędzających zasoby elektromobilnych pojazdach.

Jeszcze więcej o firmie TRUMPF w temacie elektromobilności

Kontakt
Serwis i kontakt