Wybór kraju/regionu i języka

Opcja nagrzewania wstępnego 500°C: First time right

Wyobraźmy sobie drukowanie dużych elementów ze stopu tytanu Ti6Al4V (Ti64) lub stali narzędziowej H11 (1.2343) i uzyskanie od razu rezultatu, który nie wymaga dalszych nakładów. Żadnych pęknięć, niewielkie naprężenia termiczne w elemencie i brak problemów związanych z odspajającymi się strukturami szkieletowymi. Czy to wydaje się niemożliwe? A jednak dzięki TruPrint 5000 i opcji nagrzewania wstępnego 500°C to realne.

Państwa korzyści

Nasza maszyna TruPrint 5000 i opcja nagrzewania wstępnego 500°C na płycie substratu umożliwiają stałą kontrolę temperatury w komorze procesowej. Dzięki równomiernemu dostarczaniu ciepła unika się powstawaniu naprężeń w elemencie. Pozwala to na niezawodne uzyskanie optymalnych wyników drukowania w odpowiednim zastosowaniu, także podczas produkcji seryjnej.

Jakościowa produkcja

Niskie naprężenia własne w wymierny sposób zwiększają jakość elementów szczególnie w przypadku stopu Ti64. Ponadto korzyścią jest większa swoboda projektowania i bardzo niezawodny proces produkcji.

Możliwość obróbki większej liczby materiałów

Niezależnie od tego, czy materiał to H11 czy H13 – nasza funkcja nagrzewania wstępnego umożliwia na obróbkę znacznie większego spektrum materiałów i uzyskiwanie elementów o lepszej jakości.

Mniej obróbki dodatkowej

Ponieważ dzięki funkcji nagrzewania wstępnego podczas produkcji elementów potrzebnych jest mniej struktur szkieletowych, oprócz materiału oszczędza się także na czasochłonnej i kosztownej obróbce dodatkowej.

Niezawodność produkcji seryjnej

TruPrint 5000 i opcja nagrzewania wstępnego 500°C umożliwiają produkcję seryjną w standardzie przemysłowym. Ceniona zasada cylindrów wymiennych jest możliwa do zastosowania także w połączeniu z wysoką temperaturą wstępnego nagrzewania.

Warto zobaczyć na własne oczy: zalety nagrzewania wstępnego 500°C

Te branże odnoszą szczególne korzyści z nagrzewania wstępnego

Elementy ze stopów Ti64. H11 lub H13 – pewne materiały są szczególnie często stosowane w określonych branżach i doskonale się nadają do drukowania 3D z nagrzewaniem wstępnym 500°C, szczególnie w przypadku produkcji dużych elementów.

TruPrint 5000 i nagrzewanie wstępne 500°C: doskonałe dopasowanie do zastosowania

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Wysokowydajna produkcja seryjna drukowanych detali 3D o doskonałej jakości! Zastosowanie TruPrint 5000 i opcjonalnego nagrzewania płyty substratu nawet do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów i niezawodność procesu konstrukcyjnego. Zasada cylindrów wymiennych sprawia, że zakładanie cylindra i rozpoczynanie zadania konstrukcyjnego jest możliwe równolegle do procesu konstrukcyjnego.

Więcej informacji

Koniec pęknięć: drukowanie z Ti6AI4V

Wysoka wytrzymałość, niska gęstość, znakomita odporność na korozję, dobra kompatybilność z ludzkim ciałem – tytan jako materiał odznacza się niezliczonymi zaletami, jeśli chodzi o produkcję bardzo precyzyjnych elementów w branży techniki medycznej, przemyśle lotniczo-kosmicznym czy w energetyce. Jakby to było, gdyby istniała możliwość drukowania takich części zupełnie bez ryzyka powstania pęknięć spowodowanych naprężeniem? Opcja nagrzewania wstępnego 500°C dzięki tak wysokiej temperaturze umożliwia znaczącą redukcję naprężeń wewnętrznych powstających w elementach z tytanu. Elementy charakteryzują się zwiększoną dokładnością geometryczna, co pozwala na oszczędności związane ze stosowaniem struktur szkieletowych. Dzięki temu w wielu branżach otwierają się nowe pola zastosowania materiałów.

Jakie są zalety nagrzewania wstępnego tytanu?

Zmniejszenie naprężeń wewnętrznych

Wysoka temperatura powoduje znaczące obniżenie naprężeń części wykonanych z tytanu, co jest szczególnie istotną zaletą w przypadku zwiększania objętości i przyłączeń do struktur szkieletowych.

Większa swoboda projektowania

Korzyścią z opcji nagrzewania wstępnego jest zwiększenie swobody konstruowania. Dotyczy to szczególnie większych części. Zwiększa to zakres części, które można wykonać metodą LMF.

Nagrzewanie wstępne tak znacząco obniża naprężenia własne wspornika

W szczegółach: jak nagrzewanie wstępne obniża naprężenia wewnętrzne w elementach

200°C, 300°C, 400°C czy 500°C? Niniejszy wykres wskazuje, od której temperatury nagrzewania wstępnego dochodzi do znaczącego obniżenia naprężeń własnych wspornika wykonanego z Ti6AI4V.

Dowód: więcej możliwości projektowych na przykładzie przegubu Cardana

Nasz ekspert ds. produkcji addytywnej objaśnia, jak dzięki skorzystaniu z opcji nagrzewania wstępnego 500°C można poprawić uzyskiwane rezultaty w zastosowaniach w przemyśle lotniczo-kosmicznym.

TruPrint 5000 i nagrzewanie wstępne 500°C: doskonałe dopasowanie do zastosowania

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Wysokowydajna produkcja seryjna drukowanych detali 3D o doskonałej jakości! Zastosowanie TruPrint 5000 i opcjonalnego nagrzewania płyty substratu nawet do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów i niezawodność procesu konstrukcyjnego. Zasada cylindrów wymiennych sprawia, że zakładanie cylindra i rozpoczynanie zadania konstrukcyjnego jest możliwe równolegle do procesu konstrukcyjnego.

Więcej informacji

Druk 3D w produkcji narzędzi i form: żegnamy pęknięcia w materiałach H11 i H13

Druk 3D metali odznacza się wieloma zaletami w porównaniu z produkcją narzędzi lub form do wtryskarek. Są to nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także własności chłodzenia. Dotychczas podczas produkcji narzędzi i form metodami drukowania 3D konieczne było stosowanie stopu 1.2709. Ale to już przeszłość. Teraz możliwe jest drukowanie także elementów ze stopów H11 (1.2343) i H13 (1.2344). Niezależnie od tego, czy stosuje się H11 czy H13 – wykonany element jest optymalny i pozbawiony pęknięć, a ponadto bardzo odporny na zużycie.

Nagrzewanie wstępne 500°C: oto zalety podczas druku ze stopów H11 i H13

Mniej pęknięć

TruPrint 5000 i opcja nagrzewania wstępnego 500°C umożliwiają natychmiastowe osiągnięcie efektów widocznych na drukowanych elementach.

Możliwość drukowania większych elementów

Teraz można ze stopów H11 i H13 drukować nawet elementy o dużej objętości, których do tej pory nie można było wykonać metodami produkcji addytywnej.

W ten sposób efektywnie unika się pęknięć w elementach wypolerowanych na wysoki połysk.

Nasi eksperci ds. produkcji addytywnej przedstawiają zalety nagrzewania wstępnego 500°C podczas produkcji narzędzi i form.

TruPrint 5000 i nagrzewanie wstępne 500°C: doskonałe dopasowanie do zastosowania

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Wysokowydajna produkcja seryjna drukowanych detali 3D o doskonałej jakości! Zastosowanie TruPrint 5000 i opcjonalnego nagrzewania płyty substratu nawet do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów i niezawodność procesu konstrukcyjnego. Zasada cylindrów wymiennych sprawia, że zakładanie cylindra i rozpoczynanie zadania konstrukcyjnego jest możliwe równolegle do procesu konstrukcyjnego.

Więcej informacji

Przestawiana maszyna: TruPrint 5000 z nagrzewaniem wstępnym 500°C i zasadą cylindrów wymiennych

Częściowo zautomatyzowana maszyna średniego formatu TruPrint 5000 oferuje przemysłową zasadę cylindrów wymiennych w połączeniu z nagrzewaniem wstępnym płyty substratu nawet do 500°C. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze. Dzięki szybkiej wymianie cylindra – pomimo temperatury elementów sięgającej 500°C cylinder jest chłodzony poza maszyną na stanowisku chłodzenia. W tym czasie maszyna TruPrint 5000 drukuje kolejne zadanie konstrukcyjne – w ten sposób zwiększa się produktywność drukarki 3D.

Korzyści z użytkowania maszyny TruPrint 5000

Wyższa jakość elementu

Wysoka temperatura wstępnego nagrzania powoduje znaczącą redukcję naprężeń wstępnych, szczególnie w przypadku zwiększenia objętości. Ogranicza to defekty części nawet o 95%.

Nowe materiały

TruPrint 5000 i opcjonalne nagrzewanie nawet do 500°C umożliwiają także obróbkę określonych materiałów.

Bez przestojów maszyny

Przemysłowa zasadza wymiennych cylindrów zapewnia wysoką dostępność maszyn i w zasadzie pominięcie czasu chłodzenia, który generuje wysokie koszty.

Mniej struktur szkieletowych

Czas dodatkowej obróbki ręcznej jest znacząco obniżany dzięki mniejszej licznie wymaganych struktur szkieletowych. Wiąże się to ze znaczącym spadkiem kosztów produkcji.

Po prostu kontynuujemy produkcję: co sprawia, że zintegrowana zasada cylindrów wymiennych jest tak wyjątkowa?

Dzięki szybkowymiennym cylindrom roboczym można uzyskać zdecydowaną przewagę konkurencyjną. Wciąż gorący element stygnie poza maszyną na stanowisku do chłodzenia – zawsze w obecności gazu ochronnego i pod nadzorem inteligentnych opcji monitorowania. Jednak nie tylko szybkowymienne cylindry robocze zapewniają wysoką dostępność maszyny podczas całego procesu konstrukcyjnego. Cylindry z proszkiem można także szybko wymieniać, aby bezpośrednio kontynuować produkcję addytywną. Obniża to czasy przestoju maszyny i czasy pomocnicze, a jednocześnie zwiększa produktywność drukarki 3D.

Nasi eksperci ds. produkcji addytywnej objaśniają funkcję wstępnego nagrzewania 500°C

Na żywo i w akcji: warto się samodzielnie przekonać, jak przebiega bezbłędne drukowanie w naszym wirtualnym salonie wystawowym produkcji addytywnej!

Czy chcieliby Państwo przekonać się o wielu zaletach naszych maszyn TruPrint 5000 z opcją wstępnego nagrzewania 500°C i przemysłowego zarządzania częściami i proszkiem? Zapraszamy, aby zgłosić się na demonstrację maszyn w wirtualnym salonie wystawowym.

Rejestruj teraz
Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Serwis i kontakt