Wybór kraju/regionu i języka

Koniec pęknięć: drukowanie z Ti6AI4V

Wysoka wytrzymałość, niska gęstość, znakomita odporność na korozję, dobra kompatybilność z ludzkim ciałem – tytan jako materiał odznacza się niezliczonymi zaletami, jeśli chodzi o produkcję bardzo precyzyjnych elementów w branży techniki medycznej, przemyśle lotniczo-kosmicznym czy w energetyce. Jakby to było, gdyby istniała możliwość drukowania takich części zupełnie bez ryzyka powstania pęknięć spowodowanych naprężeniem? Opcja nagrzewania wstępnego 500°C dzięki tak wysokiej temperaturze umożliwia znaczącą redukcję naprężeń wewnętrznych powstających w elementach z tytanu. Elementy charakteryzują się zwiększoną dokładnością geometryczna, co pozwala na oszczędności związane ze stosowaniem struktur szkieletowych. Dzięki temu w wielu branżach otwierają się nowe pola zastosowania materiałów.

Jakie są zalety nagrzewania wstępnego tytanu?

Zmniejszenie naprężeń wewnętrznych

Wysoka temperatura powoduje znaczące obniżenie naprężeń części wykonanych z tytanu, co jest szczególnie istotną zaletą w przypadku zwiększania objętości i przyłączeń do struktur szkieletowych.

Większa swoboda projektowania

Korzyścią z opcji nagrzewania wstępnego jest zwiększenie swobody konstruowania. Dotyczy to szczególnie większych części. Zwiększa to zakres części, które można wykonać metodą LMF.

Nagrzewanie wstępne tak znacząco obniża naprężenia własne wspornika

W szczegółach: jak nagrzewanie wstępne obniża naprężenia wewnętrzne w elementach

200°C, 300°C, 400°C czy 500°C? Niniejszy wykres wskazuje, od której temperatury nagrzewania wstępnego dochodzi do znaczącego obniżenia naprężeń własnych wspornika wykonanego z Ti6AI4V.

Dowód: więcej możliwości projektowych na przykładzie przegubu Cardana

Nasz ekspert ds. produkcji addytywnej objaśnia, jak dzięki skorzystaniu z opcji nagrzewania wstępnego 500°C można poprawić uzyskiwane rezultaty w zastosowaniach w przemyśle lotniczo-kosmicznym.

TruPrint 5000 i nagrzewanie wstępne 500°C: doskonałe dopasowanie do zastosowania

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Wysokowydajna produkcja seryjna drukowanych detali 3D o doskonałej jakości! Zastosowanie TruPrint 5000 i opcjonalnego nagrzewania płyty substratu nawet do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów i niezawodność procesu konstrukcyjnego. Zasada cylindrów wymiennych sprawia, że zakładanie cylindra i rozpoczynanie zadania konstrukcyjnego jest możliwe równolegle do procesu konstrukcyjnego.

Więcej informacji