Wybór kraju/regionu i języka

Cięcie sublimacyjne

Wysokiej jakości krawędzie cięcia do precyzyjnej obróbki.

Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.

W tej metodzie laser powoduje parowanie materiału przy jak najmniejszym topieniu. Parujący materiał wytwarza w rzazie wysokie ciśnienie, które wyrzuca stopiony materiał w górę i w dół.
Gaz procesowy – azot, argon lub hel – chroni jedynie powierzchnie cięcia przed otoczeniem. Nie dopuszcza do oksydacji na krawędziach cięcia. Dlatego wystarczy ciśnienie gazu od 1 do 3 barów.

Odparowanie metalu wymaga większej energii, aniżeli jego roztopienie. Dlatego też do cięcia sublimacyjnego potrzebne są lasery o większej mocy, a metoda ta jest wolniejsza od innych. W zamian za to pozwala uzyskać wysokiej jakości krawędzi cięcia.

Cięty laserowo stent, TruMicro Seria 2000

W obróbce blach metoda jest stosowana rzadko. Atrakcyjna staje się dopiero wtedy, gdy cięcie wymaga wyjątkowej precyzji. Przykładem takiego zastosowania jest cięcie stentów w technice medycznej.

Do typowych materiałów zalicza się

  • folie z tworzywa sztucznego oraz tekstylia, które parują już
    pod wpływem niewielkiej energii, a także
  • materiały, które nie ulegają stopieniu,
    na przykład drewno, tektura, pianki.
Serwis i kontakt