Wybór kraju/regionu i języka

Strukturyzacja laserowa

Podczas strukturyzacji laser tworzy regularnie uporządkowane geometrie na warstwie lub na materiale podstawowym, tak że celowo zmieniana jest właściwość techniczna i powstaje nowa funkcjonalność. W taki sposób laser jest przykładowo stosowany do szorstkowania lub umieszczania miseczek (oleju) do zdefiniowanych cech ślizgowych. Pojedynczy element takiej struktury ma często rozmiar jedynie kilku mikrometrów. Krótkie impulsy laserowe o bardzo wysokich mocach generują energię o tak wysokiej gęstości, że większość materiału od razu wyparowuje (ulega sublimacji). Przy tym każdy impuls lasera generuje małe zagłębienie; w znacznym stopniu unika się ciekłych metali.

Za pomocą laserowego procesu strukturyzacji wytwarzane są pewne właściwości, które wpływają na przykład na właściwości tarcia bądź elektryczną lub termiczną przewodność. Poza tym laserowy proces strukturyzacji zwiększa siłę klejenia i trwałość przedmiotu obrabianego.

Jakie są zalety laserowego procesu strukturyzacji powierzchni?

Przyjazny dla środowiska

Podczas strukturyzacji powierzchni za pomocą lasera nie są wymagane żadne dodatkowe środki promieniowania lub substancje chemiczne, których utylizacja jest pracochłonna i kosztowna.

Powtarzalny i precyzyjny

Laser osiąga kontrolowane, bardzo precyzyjne struktury, które można bardzo łatwo odtworzyć.

Niskie wymogi konserwacyjne

W przeciwieństwie do narzędzi mechanicznych, które mogą szybko się zużyć, lasery pracują bezdotykowo i dzięki temu są całkowicie odporne na zużycie.

Bez konieczności dodatkowej obróbki

Dzięki obróbce laserowej na elemencie nie znajdują się żadne ciekłe metale lub inne pozostałości po obróbce.

Jak przebiega laserowy proces strukturyzacji metalu?

Podczas laserowego procesu strukturyzacji w sposób powtarzalny na powierzchni powstają regularnie uporządkowane kształty geometryczne tworzone za pomocą promieniowania laserowego (najczęściej impulsowego). Materiał jest w sposób kontrolowany topiony za pomocą promienia lasera i zastyga w zdefiniowanej strukturze przez odpowiednie przeprowadzenie procesu.

1. Promieniowanie laserowe trafia na powierzchnię obrabianego przedmiotu.
2. Promieniowanie laserowe rozgrzewa absorbowany materiał.
3. Zastygający ciekły metal tworzy kolejny element struktury.

Optymalne przygotowanie powierzchni klejonych poprzez czyszczenie laserowe i laserowy proces strukturyzacji

Zapytaj eksperta: laserowy proces strukturyzacji

Nasz ekspert wyjaśnia, jak działa laserowy proces strukturyzacji, gdzie jest stosowany oraz jakie wyposażenie jest potrzebne do wykonania go. 

Typowe zastosowania laserowego procesu strukturyzacji

Przyczepność i długotrwała stabilność łączenia dzięki czyszczeniu laserowemu i strukturyzacji

W przypadku klejenia obróbka wstępna i przygotowanie powierzchni za pomocą lasera są ważnym elementem procesu produkcyjnego oraz skuteczną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla konwencjonalnych metod przygotowania. Czyszczenie i strukturyzacja: TRUMPF; klej: DELO.

Laserowy proces strukturyzacji do przygotowania klejenia

Techniki klejenia wymagają czystych i łatwo ustrukturyzowanych powierzchni. Strukturyzacja i czyszczenie odbywa się jednym etapie procesu za pomocą lasera przed klejeniem – lokalnie na spoinie. Strukturyzacja pomaga osiągnąć lepsze pokrycie klejem. Dzięki temu zwiększona jest przyczepność i długotrwała stabilność klejenia. Proces laserowy można łatwo zintegrować z automatycznymi liniami produkcyjnymi.

Laserowy proces strukturyzacji korbowodu

Dzięki laserowemu procesowi strukturyzacji możliwe jest precyzyjne ulepszenie właściwości triblogicznych warstwy funkcyjnej. Proces ten jest stosowany na przykład podczas produkcji części samochodowych.

Strukturyzacja do siłowych i kształtowych połączeń metalu i tworzyw sztucznych.

Laser wytwarza w metalowym elemencie łączonym mikrostruktury z podcięciami, które umożliwiają wczepienie tworzywa sztucznego w powierzchnię metalu. Proces ten jest stosowany na przykład przy produkcji elementów samochodowych lub sprzętu elektrycznego. W lekkich konstrukcjach połączenia metalu i tworzywa sztucznego odgrywają coraz ważniejszą rolę, ponieważ łączą w sobie wysoką trwałość i sztywność metali z niewielką masą i dużą dowolnością konstrukcji tworzyw sztucznych.

Strukturyzacja do siłowych i kształtowych połączeń w wymiennikach ciepła.

Laser wytwarza w metalowym elemencie łączonym mikrostruktury z podcięciami, które umożliwiają wczepienie tworzywa sztucznego w powierzchnię metalu. Takie połączenia znajdują się w systemach chłodzących i grzewczych, np. w chłodzeniu systemu akumulatora w zestawie akumulatorów. Zapewnia ono optymalne warunki eksploatacji

Te lasery nadają się do laserowego procesu strukturyzacji

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

TRUMPF lightweight construction q-pro a
Lekka konstrukcja w dziedzinie elektromobilności

Laser jest stworzony do lekkich konstrukcji z różnych materiałów przeznaczonych do uniwersalnych procesów produkcji.

Zgrzewanie laserowe z wykorzystaniem laserów firmy TRUMPF
Spawanie laserowe

Promień lasera otwiera nowe możliwości łączenia metali i tworzyw sztucznych: spawa precyzyjnie nawet materiały o wysokiej temperaturze topnienia i wysokiej przewodności cieplnej.