DisposeMaster, produkcja bez siatki odpadu
DisposeMaster, produkcja bez siatki odpadu
Automatyzacja

DisposeMaster

Produkcja bez siatki odpadu

Komfortowa obsługa złomu przy wykrawaniu

DisposeMaster automatycznie sortuje rozdrobnione siatki odpadu i krążki powstałe po wykrawaniu według maksymalnie trzech rodzajów materiału. Równoległe usuwanie złomu w trzech pojemnikach ogranicza nakłady pracy związane z dodatkowym ręcznym sortowaniem i oddzielaniem pozostałości arkuszy. DisposeMaster można podłączyć do urządzeń TruPunch 3000 i TruPunch 5000, o ile są one dostosowane do obróbki bez siatki odpadu, w ten sposób zwiększając do 50% wykorzystanie maszyn. Dodatkowa korzyść dla klienta: posortowane według rodzajów resztki blachy uzyskują wyższą cenę w zakładach recyklingowych.

Optymalna obsługa złomu

DisposeMaster umożliwia zbiórkę posortowanych pozostałości arkuszy bez konieczności dodatkowego ręcznego sortowania lub oddzielania materiałów.

Płynny przebieg procesów

Automatyczne sortowanie zapewnia optymalną logistykę pojemników i ich efektywne wykorzystanie.

Zysk z recyklingu

Posortowane według rodzajów odpady uzyskują wyższą cenę w zakładach recyklingowych.

SortMaster Box Linear i DisposeMaster
DisposeMaster dla 2 gatunków
DisposeMaster dla 3 gatunków
Złom, siatka odpadu   
Maks. wielkość złomu 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
TruPunch 3000 z SheetMaster, SortMaster Box Linear i DisposeMaster

TruPunch 3000 z SheetMaster, SortMaster Box Linear i DisposeMaster

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.