Wybór kraju/regionu i języka
DisposeMaster, produkcja bez siatki odpadu
DisposeMaster, produkcja bez siatki odpadu
Automatyzacja

DisposeMaster

Produkcja bez siatki odpadu

Komfortowa obsługa złomu przy wykrawaniu

DisposeMaster automatycznie sortuje rozdrobnione siatki odpadu i krążki powstałe po wykrawaniu według maksymalnie trzech rodzajów materiału. Równoległe usuwanie złomu w trzech pojemnikach ogranicza nakłady pracy związane z dodatkowym ręcznym sortowaniem i oddzielaniem pozostałości arkuszy. DisposeMaster można podłączyć do urządzeń TruPunch 3000 i TruPunch 5000, o ile są one dostosowane do obróbki bez siatki odpadu, w ten sposób zwiększając do 50% wykorzystanie maszyn. Dodatkowa korzyść dla klienta: posortowane według rodzajów resztki blachy uzyskują wyższą cenę w zakładach recyklingowych.

Optymalna obsługa złomu

DisposeMaster umożliwia zbiórkę posortowanych pozostałości arkuszy bez konieczności dodatkowego ręcznego sortowania lub oddzielania materiałów.

Płynny przebieg procesów

Automatyczne sortowanie zapewnia optymalną logistykę pojemników i ich efektywne wykorzystanie.

Zysk z recyklingu

Posortowane według rodzajów odpady uzyskują wyższą cenę w zakładach recyklingowych.

SortMaster Box Linear i DisposeMaster
DisposeMaster dla 2 gatunków
DisposeMaster dla 3 gatunków
Złom, siatka odpadu   
Maks. wielkość złomu 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
TruPunch 3000 z SheetMaster, SortMaster Box Linear i DisposeMaster

TruPunch 3000 z SheetMaster, SortMaster Box Linear i DisposeMaster

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt