Wybór kraju/regionu i języka

Łączenie indukcyjne

Nagrzewanie na potrzeby mobilności przyszłości

Podczas łączenia indukcyjnego wskutek doprowadzania energii cieplnej dochodzi do rozszerzenia materiału, które następnie może być wykorzystane do połączenia dopasowanego elementu. Ta metoda zyskała ostatnio na znaczeniu przy produkcji silników elektrycznych. Nagrzewanie indukcyjne jest stosowane w szczególności do obkurczania wałów w magnetycznych stosach blach wirnika przy procesie łączenia stojana i stosu blach.

Łączenie indukcyjne w porównaniu z pośrednimi metodami nagrzewania zapewnia znaczne skrócenie czasu nagrzewania i jednocześnie wykazuje większą elastyczność i możliwość automatyzacji procesu. Stawia to wysokie wymagania przede wszystkim wobec jednorodności temperaturowej na całym przekroju stosów blach, która musi być osiągana w jak najkrótszym czasie cyklu. Dzięki wykorzystaniu symulacji liczbowej przez TRUMPF Hüttinger możliwe jest bardzo dokładne określenie wymaganego czasu nagrzewania i optymalnej geometrii induktora. Pozwala to zoptymalizować moc generatora i liczbę niezbędnych stacji nagrzewania. Podczas tego procesu generatory średniej częstotliwości firmy TRUMPF Hüttinger w połączeniu z techniką pomiaru temperatury firmy SENSORTHERM dostarczają wymaganą moc w niezawodny i powtarzalny sposób.

Annealing involves heating up a workpiece to a certain temperature and keeping it there.

Wyżarzanie

Do wyżarzania stosowane są niehartowane przedmioty obrabiane. Są one rozgrzewane do określonej temperatury, która jest następnie utrzymywana. Po tym czasie następuje z reguły powolne schładzanie. W przypadku wszystkich procesów wyżarzania ważne jest równomierne nagrzewanie pod względem powierzchni i głębokości penetracji. Istnieją różne sposoby wyżarzania: na przykład wyżarzanie normalne, wyżarzanie przy niskim napięciu i wyżarzanie zmiękczające.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt